Hz.MUHAMMED (sav)

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Hz.MUHAMMED (sav)

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: (İnnallàhe azze ve celle rahîmün hayyiyün kerîmün, yestahyî min abdihî en yerfaa ileyhi yedeyhi sümme lâ yedau fîhimâ hayrâ.) Sadaka rasûlüllàh, fî mâ kàl, ev kemâ kàl. Bu hadîs-i şerîf müjdeli... Sevindirici mazmunu olanı, sevindirecek bir haberi bilgiyi ihtivâ eden bir hadîs-i şerîf. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: (İnnallàhe) \"Hiç şüphe yok ki Allah (azze ve celle), çok izzet sahibi olan, çok celâl sâhibi olan, sonsuz izzet ve celal sâ ...

Devamı için tıklayın.

Sahabeler - Adları ve Suçları Okuyun Hz.MUHAMMED (sav)

-------------------------------------------------------------------------------- Adı; Zübeyr bin Avvam (r.a) Yaşı: Henüz onbeş Kesik kesik öksürükler içinde zulüm kokan bir ses yayılıyor etrafa. Cevap bir meydan okumadır sanki: Bir şehâdettir bu ölümü hiçe sayan. Bir zülümdür bu, amca merhametinin de üstünde olan.. İdam sehpasında bir kahraman... Suçu: Müslüman olmak Allah Resûl’ü Kurey ...

Devamı için tıklayın.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v duaları Hz.MUHAMMED (sav)

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v duaları \"Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah\'\'a hamdolsun. (kıyamette) O\'\'nun huzurunda toplanılacaktır.\" (Buhari: 11/96) \"Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır.\" (Ebu Davud: 5067) \"Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudre ...

Devamı için tıklayın.

Hz. Muhammed s.a.v Sünnetleri 178 tane Hz.MUHAMMED (sav)

Sünnetin faziletiAmr b. Avf(ra) Efendimiz\'in Bilal b. Haris(ra)\'a şöyle dediğini rivayet etmiştir:\" ey Bilal! Bil\" . O da: \" Ya Rasulullah neyi bileyim?\" .Şöyle buyurdu:\" Şunu bil ki kim benden sonra sünnetlerimden öldürülmüş olan bir sünnetimi diriltirse ona bu sünnetle amel edenlerin ecri verilir. Onların ecirlerinden de eksilme olmaz. Kim de Allah ve Rasulü\'nün razı olmadığı sapık bir bid\'at ortaya koyarsa ona da bu bid\'atla amel edenlerin ecri verilir, bid\'ati işleyenlerin günahlarından da e ...

Devamı için tıklayın.

Abdestten sonra Namaz! Hz.MUHAMMED (sav)

Abdestten sonra Namaz!!! <span style="\&quot;font-size:" small;\"="">Ukbe b. Amir\' in rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: \"Abdestini alan ve güzel yapan sonra gidip, kalbi ve yüzüyle yönelerek iki rekat namaz kılan her Müslüman\' a Cennet vacip olmuştur.\" Müslim, Nu:244, Nesai, Nu:1/95, Ebu Davud, Nu:906 ...

Devamı için tıklayın.

Peygamberimizin Dilinden Bazı Dualar Hz.MUHAMMED (sav)

Peygamber efendimiz, biz müslümanların nasıl duâ etmesi gerektiğini bildirmiştir. Bu duâlardan bazıları şunlardır: Allahım, bana kendi katından hidâyet ihsân eyle, kendi fazlu kereminden bana ihsân eyle, rahmetini bana akıt ve bereketlerinden bana inzâl eyle. Allahım! Ben âcizim, sen beni kuvvetlendir. Ben zelil bir kimseyim, sen beni izzetlendir. Ben fakirim, sen beni zenginleştir yâ erhamerrahimîn. Allahım ben senin kulunum, kulunun ve câriyenin oğluyum. Perçemim senin elindedir. Bende hükmün geçerli ...

Devamı için tıklayın.