ALLAH (c.c)

Allaha Bağlanış ve Yönelişte Edeb ALLAH (c.c)

Konumuza Hazret-i Peygamber’ in bir hadis-i şerifleriyle başlamak isterim. Ebu Davud’un naklettiği bu hadiste Rasûllullah şöyle buyuruyor: “Büyüklerimizin hakkını vermeyen, küçüklerimizi sevmeyen bizden değildir.”(1)Şüphe yok ki, bu hadiste zikredilen “büyüklerin hakkı”ndan maksat, onların layık oldukları mertebeye yükseltilmeleri ve hak ettikleri saygı ve hürmeti görmeleridir. “Bizden değildir” söz ...

Devamı için tıklayın.

EL- ĞAFÛR İsm-i Şerifi ALLAH (c.c)

Allah Ğafur\'dur. Yani affediciliği tam ve süreklidir. Kullarının kusurlarını melaike ve ruhanîlere karşı örtendir. Ğafur ve Gaffar İsimleri arasında ise şöyle bir fark vardır; ... Ğafur; günahların çokluğu nispetinde mağfiretin de çok olduğuna delalet eder. Gaffar ise günahları tekrar tekrar çokça bağışlayan demektir. Risale-i Nur Külliyatı\'nda şöyle bir cümle geçer: “En kıymetdar âletleri, en kıymetsiz şeylerde sarfedip nefsine zulmettin.” (Sözler) Allah\'ın bu ismi de, emrinde ...

Devamı için tıklayın.

EL-GAFFAR ALLAH (c.c)

EL-GAFFAR mağrifeti(örtmesi ve koruması)pek bol olan...Kullarının günahını dünyada fazlası ile örten... Gafr, örtmek ve korumak manasındadır.Allah müminlerin günahlarını örter.Dilediği kullarınıda günahlardan korur.Onları günah işleme ortamlarından,sebeblerinden,imkanlarından uzak tutar.Bu onlar için en büyük nimetlerden biridir. Allah dünyada kullarının günahlarını örtüp gizlediği yahut bazı kullarını günah işlemekten koruduğu gibi;insanlarında birbirlerinin kusurlarını görme ...

Devamı için tıklayın.

Kuranda Geçen Esma-hüsna\'lar ve Geçiş Şekli ALLAH (c.c)

Kuranda Geçen Esmalar ve Geçiş Şekli Esmâ-i Hüsnâ\'nm Kur\'ân-ı Kerim\'deki tertibi şu şekilde nazil olmuştur. 1. Allah 2. Rahman: Bağışlayan, esirgeyen. 3. Rahîm: Bağışlayan, acıyan. \"Rahman ve Rahim olan Allah\'ın adıyla.\" [224] 4. Rab: Her şeyin sahibi. (Rabb\'ül-Alemin) \"Hamd âlemlerin Rabbi Allah\'a mahsustur.\"[225] 5. Melik: Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi. \"O, ceza gününün malikidir.\" [226] \"Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir.\" [227] 6. Muhît: Her şeyi çepeçevre kuşa ...

Devamı için tıklayın.

Esmaül Hüsna EL-MUĞNİ (istediğini zengin eden) ALLAH (c.c)

İstediğini zengin eden.) Allahu Teâlâ kullarından dilediğini zengin yapar ve bütün ömrünü zengin olarak yaşatır, bazı kullarını da ömrü boyunca fakirlik içinde bırakır. Bâzı kullunu zenginken fakir, bazılarını fakirken zengin yapar. Kulları ve servetleri üzerinde dilediği gibi tasarruf etmek hakkıdır. Bu tasarruflarda bize acı gelen cihet bulunursa, bunda bilemediğimiz hikmetleri vardır. Onun hikmet ve kudret sâhibi bir Rabb-i Rauf olduğunu öğrenmiş olanlar bu hakîkati bilirler de Allah ...

Devamı için tıklayın.

Esmaül hüsna\'yı Hafıza tekniklerini kullanarak Ezberle ALLAH (c.c)

0 allah her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. 1 BAĞ er-rahman dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren,ihsan eden. 2 KAR er-rahim ahirette, müminlere acıyan. 3 ÇIRA el-melik yaratıcı, kainatın sahibi. 4 TIR el-kuddus her noksanlıktan uzak. 5 NAR es-selam her tehlikeden selamete çıkaran. 6 LİRA el-mümin iman nurunu veren. 7 YAR el-müheymin her şeyi görüp gözeten. 8 SIRA el-aziz mutlak galip, karşı gelinemez. 9 MERA el-cebbar dilediğini yapan ve yaptıran. 10 PUF el-mütekebbir b ...

Devamı için tıklayın.

Vahdet-i Vücud, Vahdet-i Şühud ALLAH (c.c)

Vahdet-i Vücud, Vahdet-i Şühud, Allah’ın Ez- Zâhir Güzel İsmi Görünüşte Allah (c.c.) Kendi’sini duyu organlarından gizlemiştir. Ama her şey O’nun sıfatlarını ve güzel isimlerini işlemektedir. Bu nedenle varlık âlemi O’nu adeta görünür kılmıştır. Bazı insanlar tasavvuf hakkında öğrendikleri basit bilgilerle vahdet-i vücut kuramını yanlış anlamakta ve bununla yanlış bir itikada sahip olmaktadırlar. Bunlara göre her şey Allah’tan (c.c.) bir parçadır. Allah (c.c.) v ...

Devamı için tıklayın.