İslami Makaleler

İslamda Kadın Hakları Nelerdir?

     İslâm Dîni, kadın hakları üzerinde titizlikle durmuş ve kadını, hiçbir nizâm ve sistemin veremediği müstesnâ bir makâma sâhip kılmıştır. Nitekim Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Kerîm’inde:\"Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır.\" buyurmuştur.   Rasûlullâh (s.a.v.) Efendimiz de erkekleri, kadınların hak ve hukûkunu gözetmeye dâvet etmekte ve bu konuda:    \"Kadınların haklarını yerin ...

Devamı için tıklayın.

Çağdaş Yaşam ve Kadın

  İŞTE BİZİMDE KASTIMIZ VE KARŞI OLDUĞUMUZ \" ÇAĞDAŞLIK \" ( ! ) BU !           İLİM, TEKNOLOJİ, ÜRETİM DEĞİL, TAMAMEN SAPIKLIK-AHLAKSIZLIĞIN ADI OLMUŞ ÇAĞDAŞLIK,MEDENİLİK...!                                                                     ( Posta :18.062006 )                                      Aldatılma, kullanılıp atılan pis bir mendil olma, ...yerine istediğiniz sahte-İngilizce kelimel ...

Devamı için tıklayın.

Allah c.c Varlığının İspatı 1

ALLAHU TEÂLÂ’NIN VARLIĞININ İSPATI                       “Süphe yok ki göklerde ve yerde mü’minler için (Allah’ın varlığına dair) deliller vardır. “     (Câsiye : 3)                                                                                                                                               Resim. ...

Devamı için tıklayın.

FÂİDELİ BİLGİLER

FÂİDELİ BİLGİLER      54. baskı        (Fâideli Bilgiler) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir.      I.kısımda; Ma’lûmât-ı Nâfia (Fâideli Bilgiler), İslâm dîni hakkında kısa ve öz bilgiler; Ehl-i Sünnet i’tikâdı, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı, Ehl-i Sünnet dışı bu inanç sistemi olan vehhâbîlik hakkında bilgi vardır.      ...

Devamı için tıklayın.

Allah Kelimesinin Kökeni

    ALLAH (C.C)    Kâinatın ve kâinatta bulunan tüm varlıkların yaratıcısı, koruyucusu olan tek varlık, ibâdet edilmeye lâyık tek Rab, Mevlâ, Huda\'ya ait özel isim. En yüce varlık olarak inanılan, bütün kemâl sıfatları şahsında bulunduran ve her türlü noksan sıfatlardan uzak olan gerçek Ma\'bud. Varlığı zorunlu olan tek yaratıcıya ait yüce bir isim. Bu isimle çağrılan bir başka varlık olmamıştır, olmayacaktır da.İsim, ifade ettiği ilâhî manasıyla yalnız Allah\'a ai ...

Devamı için tıklayın.

Allah c.c Varlığının İspatı 2 KURAN-I KERİM

    ALLAH’IN VARLIĞI Son ilâhî dini bütünüyle ele alıp bunun diğer din, inanç, telakki ve düşünceler karşısında konumunu belirleyen İslâmî ilim, Akaid ve Kelâm ilmidir. Kelâm ilminin de hiç kuşkusuz, en temel konusu inâyet ve hikmet sahibi olan Tanrı’nın varlığı ve O’nun varlığının delilleridir. Bu deliller, bir yandan inananların imanlarını sağlam temellere oturtmalarını sağlarken, diğe ...

Devamı için tıklayın.

Kıble tayini Nasıl Yapılır

Kıble tayini Aşağıdaki program yardımıyla, bulunulan yere ait kıble yönü kolaylıkla tespit edilebilir. Haritadaki kırmızı çizgi kıble yönünü göstermektedir. Arama özelliğiyle, istenilen şehre ait haritaya kolaylıkla ulaşılabilir. (+) ve (-) butonlarıyla, harita yakınlaştırılıp uzaklaştırılabilir. Mouse yardımıyla, harita istenilen yöne doğru hareket ettirilebilir. Haritayı istenilen sokağa, hatta ev veya iş yerine kadar yakınlaştırıp, kıbleyi tespit etmek mümkündür. Uydu ...

Devamı için tıklayın.