İslami Makaleler

HAK SÖZÜN VESÎKALARI

  HAK SÖZÜN VESÎKALARI      38. baskı       (Hak Sözün Vesîkaları) kitâbında on kısım vardır.      I. kısım; Abdüllah-ı Süveydi hazretlerinin yazdığı (Hücec-i kat’ıyye) kitâbıdır. Ehl-i Sünnet ile şî’îlerin arasındaki ayrılığın giderilmesini ve bu husûsdaki Nâdir Şâhın Fermânını bildirmekdedir.      II. kısım; İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendin ...

Devamı için tıklayın.

İSLÂM AHLAKI

  İSLÂM AHLAKI      80. baskı      (İslâm Ahlâkı) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir.      I. kısım; (İslâm ahlâkı) kısmıdır. Alî bin Emrullah ve Muhammed Hâdimi hazretlerinin kitâblarından hâzırlanmışdır. Kötü ahlâk ve bundan kurtulma çâreleri, (40) tane kötü ahlâk ve tedâvî yolları, ahlâk ilminin fâideleri, neye yaradığı, rûh nedir, rûhun kuvvetleri, hikmet, şeca’at, iffet ve adâletden doğan huylar geniş olarak an ...

Devamı için tıklayın.

HERKESE LÂZIM OLAN İMÂN

  4-HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN      70. baskı        (Herkese Lâzım Olan Îmân) kitâbı dört kısımdan meydâna gelmişdir.      I. kısım; Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin (İ’tikâdnâme) kitâbının tercemesidir. (Hadîs-i Cibrîl) adı verilen; islâmın beş şartını ve îmânın altı şartını anlatan bir hadîs-i şerîfin açıklamasıdır. Ayrıca Şerefüddîn Yahyâ Münîrinin iki mektûbu, Allahü teâlâ vardır, birdir, konuları vardır.      I ...

Devamı için tıklayın.

TAM İLMİHÂL SEADET-Î EBEDİYYE

Tam İlmihâl  SE’ÂDET-İ EBEDİYYE    107. baskı      (Tam İlmihâl-Se’âdet-i Ebediyye) kitâbının, kıymet ve ehemmiyyetini, hemen ikinci sayfasında, büyük islâm âlimi Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretlerinin kıymetli oğlu Ahmed Mekkî Efendi, kısa ve vecîz sözleri ile açıklamışdır.      Se’âdet-i Ebediyye kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir:      I. kısımda; İslâm dînine nasıl ...

Devamı için tıklayın.

Peygamber Efendimiz Neden Çok Evlenmiştir? KURAN-I KERİM

  Peygamber Efendİmİz Neden Çok Kadinla Evlendİ <span id="\&quot;contextual\&quot;" style="\&quot;font-size:" medium;\"=""> Peygamberimiz Niçin çok Kadinla Evlenmiştir.. Peygamber Efendimiz Niçin Çok Kadınla Evlenmiştir? Hz. Resul Efendimiz isteseydi daha gençliğinde iken ; genç , zengin bir çok kızla evlenebilirdi. Bu imkanı vardı fakat evlenmemişlerdir: Peygamber efendimiz kendi döneminde ...

Devamı için tıklayın.