İslami Makaleler

Kuranda Geçen Esma-hüsna\'lar ve Geçiş Şekli ALLAH (c.c)

Kuranda Geçen Esmalar ve Geçiş Şekli Esmâ-i Hüsnâ\'nm Kur\'ân-ı Kerim\'deki tertibi şu şekilde nazil olmuştur. 1. Allah 2. Rahman: Bağışlayan, esirgeyen. 3. Rahîm: Bağışlayan, acıyan. \"Rahman ve Rahim olan Allah\'ın adıyla.\" [224] 4. Rab: Her şeyin sahibi. (Rabb\'ül-Alemin) \"Hamd âlemlerin Rabbi Allah\'a mahsustur.\"[225] 5. Melik: Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi. \"O, ceza gününün malikidir.\" [226] \"Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir.\" [227] 6. Muhît: Her şeyi çepeçevre kuşa ...

Devamı için tıklayın.

Esmaül Hüsna EL-MUĞNİ (istediğini zengin eden) ALLAH (c.c)

İstediğini zengin eden.) Allahu Teâlâ kullarından dilediğini zengin yapar ve bütün ömrünü zengin olarak yaşatır, bazı kullarını da ömrü boyunca fakirlik içinde bırakır. Bâzı kullunu zenginken fakir, bazılarını fakirken zengin yapar. Kulları ve servetleri üzerinde dilediği gibi tasarruf etmek hakkıdır. Bu tasarruflarda bize acı gelen cihet bulunursa, bunda bilemediğimiz hikmetleri vardır. Onun hikmet ve kudret sâhibi bir Rabb-i Rauf olduğunu öğrenmiş olanlar bu hakîkati bilirler de Allah ...

Devamı için tıklayın.

Esmaül hüsna\'yı Hafıza tekniklerini kullanarak Ezberle ALLAH (c.c)

0 allah her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. 1 BAĞ er-rahman dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren,ihsan eden. 2 KAR er-rahim ahirette, müminlere acıyan. 3 ÇIRA el-melik yaratıcı, kainatın sahibi. 4 TIR el-kuddus her noksanlıktan uzak. 5 NAR es-selam her tehlikeden selamete çıkaran. 6 LİRA el-mümin iman nurunu veren. 7 YAR el-müheymin her şeyi görüp gözeten. 8 SIRA el-aziz mutlak galip, karşı gelinemez. 9 MERA el-cebbar dilediğini yapan ve yaptıran. 10 PUF el-mütekebbir b ...

Devamı için tıklayın.

Vahdet-i Vücud, Vahdet-i Şühud ALLAH (c.c)

Vahdet-i Vücud, Vahdet-i Şühud, Allah’ın Ez- Zâhir Güzel İsmi Görünüşte Allah (c.c.) Kendi’sini duyu organlarından gizlemiştir. Ama her şey O’nun sıfatlarını ve güzel isimlerini işlemektedir. Bu nedenle varlık âlemi O’nu adeta görünür kılmıştır. Bazı insanlar tasavvuf hakkında öğrendikleri basit bilgilerle vahdet-i vücut kuramını yanlış anlamakta ve bununla yanlış bir itikada sahip olmaktadırlar. Bunlara göre her şey Allah’tan (c.c.) bir parçadır. Allah (c.c.) v ...

Devamı için tıklayın.

Er Rahman - Er Rahim ALLAH (c.c)

ER RAHMAN: Farz namazlarının ardından 100 defa Ya Rahman ismini zikreden; Allah\'ın rızasını kazandığı gibi, Allah\'ın nimetleride ona sunulur. 40 gün riyazet halinde 1000 defa Ya Rahman ismini zikredenin kalp gözü açılır. 5 V akit namazların ardından 2500 defa Ya Rahman ismini zikreden, her olaydan haberdar olur. Olay olmadan haberi olur. Er Rahman ismini; misk, safran, gül suyu karışımı mürekkep ile kağıda yazıp üzerinde taşıyan; insanlar arasında sevgi, saygı görür. Günde 290 defa zikredenin h ...

Devamı için tıklayın.

Allah(celle celalühü)

  Allah zikrine devam eden kişinin derecesi hem Allah katında hemde insanlar katında artar. İnsanlar arasında; sevilen, sayılan, sözü geçen kıymetli bir kişi olur. Duaları kabul görür. Nefis şeytanının şerrinden kurtulur. ...

Devamı için tıklayın.

Ya allah(celle celalühü) ALLAH (c.c)

YA ALLAH(CELLE CELALÜHÜ): Allah zikrine devam eden kişinin derecesi hem Allah katında hemde insanlar katında artar. İnsanlar arasında; sevilen, sayılan, sözü geçen kıymetli bir kişi olur. Duaları kabul görür. Nefis şeytanının şerrinden kurtulur.   Güneş doğarken gümüş veya altın levha üzerine Allah ismini yazan ve üzerinde taşıyan şeytan şerrinden korunur. Soğuk havada bu levha üzerinde iken Allah diye zikrederse soğuğu hissetmez. Balgam hastalığı olan kişi taşırsa balgam hastalı ...

Devamı için tıklayın.