İslami Makaleler

Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin Hadis-i Şerifler

Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin Hz. Ali (r.a)\'den, Resulullah (s.a.v)şöyle buyurmuştur: \"Bir kimse günde yüz defa “Lâ ilahe illallahül melikül Hakkul Mübin” derse, bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş(kendine çekmiş) ve Cennetinde kapısını çalmış olur. \" Ramuz el Ehadis S. 433 ...

Devamı için tıklayın.

Hadislerle Cennetin Özellikleri Hadis-i Şerifler

Hadislerle Cennetin Özellikleri ve Ondan Manzaralar 1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu: Ben salih kullarım için ahiret azığı olarak hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmedik bir takım nimetler hazırladım. Allah’ın sizleri bu sözlerle muttali kıldığı şeyleri bir yana bırak. Bir de bunlardan başka onun sizleri muttali kılmadığı bir şey vardır ki, o en büy ...

Devamı için tıklayın.

Sinek Hadîsi (Mucize) Hadis-i Şerifler

Sinek Hadîsi (Mucize) Maurice Bucaille gibi, eserlerini takdirle tercüme edip yayınladığımız zatlar bile, acele edip, hadîsi hemen tenkide tabî tutmuş ve âdetâ Müslümanların bilgisizliği veya zuhulü gibi göstermek istemişlerdir; ancak neticede yine hadîs ve hadîsi rivayet eden Ebû Hureyre’lerin yüzleri ak, müsteşriklerle onların takipçilerinin yüzleri de kara çıkmıştır. Hadîs şudur: “Sinek herhangi birinizin (yeme veya içme) kabına konarsa, onu tamamen kabın (yiyeceğin veya içeceğin ...

Devamı için tıklayın.

\"Teyemmüm et gel\" Peygamberimizin emri Hadis-i Şerifler

\"Teyemmüm et gel\" Peygamber emri peygamber efendimiz Sallalahu aleyhi ve sellem ; sahabelerle yolda giderken namaz vakti girdi. yanlız bir genc kenarda durmuş namaza yaklaşmıyormuş. Peygamberimiz sormuş gence ; \"Seni namazdan alı koyan nedir ?\" genc : Cünüb üm ya rasullullah. Cevabı : Tehemmüm et gel. /////////////////// bir soru : bir uyarı : Gece uyuduk sabah uyanınca bir baktık ki avret yerimizden cinsi sıvı gelmiş. cunup olmuşuz ; Yanlız devlette suları kesmiş ceşme boş. ...

Devamı için tıklayın.

Hz.Muhammed (sav) Ümmetine Şefaati Hadis-i Şerifler

Ümmetini hesaba getir Kitaplarda anlatılır ki: Kıyâmet günü, Fahr-i âlem Efendimiz şefâat iznini eline almış, kerâmet tâcını başına takmış, yavrusunu arayan şefkatli anne gibi, “Ümmetî! Ümmetî!” diyerek mahşer yerini dolaşır. Hak teâlâdan bir ferman gelir ki: - Yâ Muhammed, ümmetini hesaba getir! Efendimiz, önce “Muhâcir”leri gönderir. Sonra da “Ensâr”ı. Ardından “Şehitler”i ve “Sıddîklar”ı. Nihayet “Âlim” ve “Velîler”i ...

Devamı için tıklayın.

İyilik ve Takvada Yardımlaşmak Hadis-i Şerifler

İyilik ve Takvada Yardımlaşmak Âyetler قال اللَّه تعالى: { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى } . 1. “İyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşınız.” Mâide sûresi (5), 2 İmam Nevevî, bu kısmın başlığını, kısaca açıklamaya çalışacağımız bu âyetten almıştır. Çünkü, iyilik ve takvâda yardımlaşmak İslâm’ın temel kâidelerinden biridir. Âyette geçen ve iyilik diye tercüme ettiğimiz “ birr” kelimesi, her türlü i ...

Devamı için tıklayın.

Bir Kula Günahlarına Rağmen Allah c.c Veriyorsa Hadis-i Şerifler

İmâm Ahmed der ki: Allah Rasûlü:Günâhlarına rağmen Allah Teâlâ\'-nın bir kula arzulayıp istediği şeyleri verdiğini görürsen; bil ki bu, onun günâhlarını arttırmaktır, buyurup Onlar kendilerine hatırlatılan şeyleri unutunca, Biz de kendilerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen o şeyler yüzünden sevinince\' onları ansızın yakaladık ve bütün ümitlerinden mahrum kaldılar.» âyetini okudular. ...

Devamı için tıklayın.

Nasıl Yaşarsanız Öyle Ölürsünüz!.. Hadis-i Şerifler

Nasıl Yaşarsanız Öyle Ölürsünüz!.. Günlük olaylar inanmış insanda çok büyük etki yapmaz. Çünkü o, hayatının hedefi bilmiyor bu olayları. Onun hayatının bir hedefi, gayesi, ömrünün bir maksadı söz konusudur. O, bu hedefi düşünür, bu gayeyi hatırlar, bu maksada göre yorumlar her olayı. Onun esas meselesi, (bireysel plânda) gayesine uyan bir dinî hayat içinde olup olmadığı meselesidir. Bu yüzden kendi hayatını tanzim, onu büyük çapta ilgilendirir; onunla memnun, onun sapmasıyla m ...

Devamı için tıklayın.

Ehl-i sünnet kitaplarında uydurma hadis yoktur! Hadis-i Şerifler

Ehl-i sünnet kitaplarında uydurma hadis yoktur. Sual: Mahmasani isimli yabancı bir yazar, Türkçe’ye çevrilen bir kitabında, Buhari’deki Acve hurması ile ilgili bir hadis için, (Buhari’deki bu hadis, ilme ve realiteye aykırıdır. İhmal, uydurma ve iftira yolu ile sünnete katılan binlerce benzerinden bu bir örnektir) diyor. Mezhepler üstü hareket eden zatlar, (Hadis uydurmak veya uydurma bir hadisi kitabına almak, ihmallik, gafillik, cahillik veya hainlikten ileri gelir) diyorlar. Şevkani, Sehavi, Aliyyülk ...

Devamı için tıklayın.