İslami Makaleler

İMAM MUSA KAZIM (A.S)\'IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM MUSA KAZIM (A.S)\'IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Musa. Lakapları: Abd-u Salih, Kazım, Bab’ul-Hevaic Künyesi: Ebu’l-Hasan, Ebu İbrahim. Baba-Ana: İmam Sadık (a.s), Hamide. Doğumu: Hicretin 128. yılı Sefer ayının 7\'sinde Pazar günü Mekke ve Medine arasında yer alan “Ebva” köyünde dünyaya geldi. Döneminin Halifeleri: Mensur Devaniki, Mehdi Abbasi, Hadi Abbasi ve Harun Reşid. İmametinin 23 yıl 2 ay ve 17 günü Abbasî halifelerinin beşincisi olan Harun’un hükümeti döneminde geçmişti ...

Devamı için tıklayın.

İMAM CAFER SADIK (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSi Ehlibeyt

İMAM CAFER SADIK (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Cafer. Lakapları: Sadık. Künyesi: Ebu Abdullah. Baba-Ana: İmam Muhammed Bakır (a.s), Kasım b. Muhammed b. Ebubekir\'in kızı Ümmü Ferve. Doğumu: Hicretin 83. yılı, Rebi’ul-Evvel ayının 17’sinde Medine’de dünyaya geldi. Döneminin Halifeleri: Yezid b. Abdulmelik (9. Emevi halifesi), Saffah (Abbasî halifelerinin evveli) ve Mansur Devanikî. İmamet Süresi: 34 yıl (114-148) Şahadeti: Hicretin 148. yılı, Şevval ayının 25’inde, 65 yaşınd ...

Devamı için tıklayın.

İMAM MUHAMMED BAKIR (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM MUHAMMED BAKIR (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Muhammed (a.s) Lakapları: Bakır, Hadi, Emin ve Şakir. Künyesi: Ebu Cafer Baba-Ana: Ali (Zeyn’ul-Abidin a.s.), Fatıma (İmam Hasan-ı Mücteba’nın kızı). Doğumu: Hicretin 57. yılı, Recep ayının evvelinde veya Sefer ayının üçünde Cuma günü Medine\'de dünyaya geldi. Zamanının Halifeleri: Velid b. Abdulmelik (H.K.96), Süleyman b. Abdulmelik (H.K.101), Yezid b. Abdulmelik (H.K.105) ve Hişam b. Abdulmelik (H.K.125). İmamet Süresi: On dokuz ...

Devamı için tıklayın.

İMAM ZEYN\'UL-ABiDiN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM ZEYN\'UL-ABiDiN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Ali (a.s). Lakapları: Zeyn’ul-Abidin, Seyyid’ul-Abidin, Zeki, Emin, Zu’s-Sefinat ve Seccad Künyesi: Ebu Muhammed, Ebu’l-Hasan. Babası & Annesi: Hüseyin (a.s), Şehribanu. Doğumu: Hicretin 38. yılı, Şaban ayının beşi veya Cemad’el-Ula\'nın on beşinde Medine’de doğdu. Zamanının Halifeleri: Yezid\'den, Emevi halifelerinin 10. halifesi olan Hişam b. Abdulmelik\'e kadar 9 kişi. İmamet Süresi: Yaklaşık otuz beş yıl. Şahadeti: Hicreti ...

Devamı için tıklayın.

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Hüseyin (a.s). Lakapları: Raşid, Tayyib, Vefî, Zekî, Mübarek, Sibt, Seyyid ve Seyyid’üş- Şüheda. Künyesi: Ebu Abdullah. Baba-Ana: Hz. Ali (a.s) ve aaHz. Fatıma (s.a). Doğumu: Hicretin dördüncü yılı Şaban ayının üçüncü veya beşinci günü Medine’de gözlerini dünyaya açtı.. Zamanının halifesi: Muaviye ve Yezit İmameti: 11 yıl Şahadeti: Hicretin 61. yılı, Muharrem ayının 10. günü 57 yaşında iken şahadete erişti. Me ...

Devamı için tıklayın.

İMAM HASAN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

04- İMAM HASAN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Hasan (a.s). Lakapları: Mücteba, Sibt-i Ekber, Seyyid, Sibt, Hüccet, Taki, Zeki, Mucteba, Zahid, Emir, Veli. Künyesi: Ebu Muhammed. Baba-Ana: Hz. Ali (a.s) ve Hz. Fatıma (s.a). Doğumu: Hicretin 3. yılı Ramazan ayının yarısında Medine-i Münevvere’de doğmuştur.[ Zamanının halifesi: Muaviye b. Ebî Süfyan İmamet Süresi: On yıl (40-50). Şahadeti: Hicretin 50. yılı, Sefer ayının 28’inde (bir görüşe göre Sefer ayının 7’sinde) 47 y ...

Devamı için tıklayın.

HZ. ALİ (A.S)’ın KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

HZ. ALİ (A.S)’ın KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Ali (a.s). Lakapları: Emir’ul-Müminin, Murtaza, Haydar. Künyesi: Ebu’l-Hasan, Ebu Turab. Baba -Ana: Ebu Talib, Esed kızı Fatıma. Doğumu: Bi’setten on yıl önce, Recep ayının 13. günü Kabe’nin içinde doğmuştur. Hilafeti: Hicretin 36\'sından 40\'ına kadar (takriben 4 yıl dokuz ay). İmamet Süresi : 30 yıl. Bu sürenin dört yıl dokuz ayında hükümet etmiştir. Şahadeti: Hicretin 40. yılı Ramazan ayının 19. günü Kufe Mescidi’nin mihrabınd ...

Devamı için tıklayın.

HZ. FATIMA (S.A)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

HZ. FATIMA (S.A)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Fatıma (a.s). Lakapları: Zehra, Sıddika, Kubra, Tahire, Raziye, Merziyy, Havra’un-İnsiyye, Betul, Muhaddese, Zöhre... Künyesi: Ümmü’l-Hasaneyn, Ümmü Ebiha, Ümmü’l-Eimme. Baba-Ana: Hz. Muhammed (s.a.a), Hatice (a.s). Doğumu: Bisetin 5. yılı, Cemadiy’es-Sani’nin 20’sinde Cuma günü şafak vakti Mekke’de dünyaya geldi. Hicreti ve Evliliği: Sekiz yaşlarında hz. Ali\'yle birlikte Medine\'ye hicret etti ve hicretin 2. yılı Zihicce ayının evvell ...

Devamı için tıklayın.

HZ. PEYGAMBER (S.A.A)’İN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

01- HZ. PEYGAMBER (S.A.A)’İN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Muhammed, Ahmed (s.a.a). Lakapları: Resulullah (s.a.a), Hatem’ul-Enbiya. Künyesi: Ebu’l-Kasım. Baba-Ana: Abdullah, Âmine. Doğumu: Rebi’ul-Evvel ayının 17’sinde (Miladi 571), Cuma günü şafak vakti Mekke’de doğdu. Evliliği: Resulullah (s.a.a) evlendiği zaman yirmi beş, Hz. Hatice de yirmi sekiz yaşında idi. Nübüvvet Dönemi: Kırk yaşında, peygamberliğe seçildi. Peygamberliği on üç yıl Mekke’de ve on yıl da Medine’de olmak ü ...

Devamı için tıklayın.

Kerbela mı? tahrik mi? Ehlibeyt

Kerbela mı? tahrik mi? Kerbela faciası, İslam tarihinin tartışmasız en trajik hadisesidir. Başta Hüseyin (ra) olmak üzere Resulullah (sav) ın ehli beytinden. Yetmiş üç kişinin vahşice şehit edilmeleri, İslam ümmetini derinden sarsmış ve hala da acısı yüreklerde devam etmektedir. Bu sebepledir ki, başta Yezid olmak üzere bu vahşetin faillerini şiddetle ve nefretle kınamayan yoktur. Hatta bir çok ehli sünnet alimi de dahil birçok alimler, iman etmiş bir kimseye lanet okunmak caiz olmadı ...

Devamı için tıklayın.