İslami Makaleler

Hayvan kesilirken mekruh olan şeyler nelerdir? İLM-İ HAL

Sual: Hayvan kesilirken mekruh olan şeyler nelerdir? CEVAPBazıları şunlardır:1- Kurbanı, kesilecek yere sürükleyerek çekmek, sebepsiz incitmek mekruhtur. 2- Bıçakları hayvanı yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekinin gözü önünde kesmek mekruhtur.3- Soğumaya başlamadan, yani çırpınması durmadan ensesini de kesmek mekruhtur. 4- Hayvan tamamen ölüp çırpınması durmadan, omuriliğini keserek başını koparmak ve derisini yüzmeye başlamak mekruhtur. 5- Kamış, taş gibi keskin şeyler ile kesmek, k ...

Devamı için tıklayın.

Hangi hayvanlardan kurban olur, vasıfları nelerdir? İLM-İ HAL

Sual: Hangi hayvanlardan kurban olur, vasıfları nelerdir? CEVAP1- Davar, sığır ve deveden kurban olur. Başkasından kurban olmaz. Davar denince koyun, keçi; sığır denince de, inek, boğa, manda, dana, düve, tosun anlaşılır.2- Dişi hayvan da, erkek hayvan da kurban olur. Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı, keçinin dişisi daha sevabdır. Kıymetleri eşitse, koyun, sığırdan daha sevabdır.3- Yünü kırkılmış koyunu kurban etmek ve kurban için almak mekruhtur.4- Davarın 1, sığırın 2, d ...

Devamı için tıklayın.

Kurban alırken nelere dikkat etmelidir? İLM-İ HAL

Sual: Kurban alırken nelere dikkat etmelidir? CEVAPŞunlara dikkat etmelidir:1- Kurban satın alırken, (Bayram günü kesmesi vacib olan kurbanı almaya) diye niyet etmeli. Bunu keserken, tekrar niyet etmesi şart değildir. Bu aldığı hayvanı kurban etmesi de şart değildir, fakat keseceğinin kıymeti bundan az olmamalı. Satın alırken, hiç niyet etmese de olur, fakat bunu keserken veya kesecek olanı vekil ederken niyet etmesi gerekir.2- Bazı yerlerde kurbanlık hayvan alırken satıcı, (Hayvanı kesip et haline ...

Devamı için tıklayın.

Kurban için vekâlet nasıl verilir? İLM-İ HAL

Sual: Kurban için vekâlet nasıl verilir? CEVAPMaddeler halinde bildirelim:1- Kurbanı başkasına kestirirken, (Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim) demek ve kalben de niyet etmek gerekir. Kurbanı başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, başkasına kestirecekse, (Bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim) der. Yahut kısaca, (Kurban işimi halletmek için seni umumi vekil ettim) demek de yetişir.2- Bir kimse birine, (Kurban işimi hallet) d ...

Devamı için tıklayın.

Kurbana ortak olacaklarda aranan şartlar nelerdir İLM-İ HAL

Sual: Kurbana ortak olacaklarda aranan şartlar nelerdir?CEVAPBazıları şöyledir:1- Her ortağın Müslüman olması, kurban ve ibadete niyet etmesi ve her birinin hissesinin yedide birden az olmaması şarttır. Sırf eti için ortak olan varsa ve biliniyorsa, hiçbirinin kurbanı sahih olmaz. Bilinmiyorsa sahih olur. Ortakların bir kısmı ölmüş olsa yahut bunak olsa, zararı olmaz.2- Biri adak, biri akika, biri vacib olan bayram kurbanı, biri nafile, biri ölü için, biri de Peygamber efendimiz için olmak üzere k ...

Devamı için tıklayın.

Kurban kesmenin önemi nedir? İLM-İ HAL

Kurban kesmenin fazileti Sual: Kurban kesmenin önemi nedir? CEVAPKurban nisabına malik olanın, zaruretsiz kurban kesmemesi günah olur. Kurban kesmesi vacipken, içindekilerin kurban kesmediği ev inleyerek, sahibine beddua edip, (Kurban kesmediğin gibi Cenab-ı Allah sana iyilik yapmayı nasip etmesin!) der. O ev, o yıl belalara düçar kalır. Kurban kesenin evi ise, memnun olur, sahibine hayır dua eder. Bu bakımdan kurban kesmeyi bir nimet bilmeli! Kurban kesen Müslüman, kendini Cehennemden azat etmiş olur. Ü ...

Devamı için tıklayın.

Kurban ne zamana kadar kesilebilir? İLM-İ HAL

Sual: Kurban ne zamana kadar kesilebilir? CEVAPMaddeler halinde bildirelim:1- Kurban, bayramın birinci günü bayram namazından itibaren üçüncü günü, güneş batıncaya kadar kesilebilir. Cuma kılınmayan, mezra denilen küçük köylerde, fecirden sonra, bayram namazından önce de kesilebilir. Gece kurban kesmek, caiz ise de mekruhtur. Şafii’de, bayramın dördüncü günü de, kesilebilir.2- Nafile, akika ve adak hayvanı, her zaman kesilebilir, fakat bayramda kesilmesi iyi olur.3- Bayram, cumaya rastlasa da, ...

Devamı için tıklayın.

İMAM MEHDİ (as)\'in BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM MEHDİ (A.F)’İN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: M.u.h.a.m.m.e.d. Lakapları: Mehdi-yi Mev’ud, İmam-ı Asr, Sahib’uz-Zeman, Bakıyyetullah, Kâim, Hüccet, Halef-i Salih, Eba Salih Künyesi: Ebu’l-Kasım. Baba-Ana: İmam Hasan Askeri (a.s); Nergis hatun. Doğumu: Hicretin 255. (M. 867) veya 256. yılı, Şaban ayının 15. günü Samerra’da dünyaya gözünü açtı. Özel Naipleri: Gaybet-i Suğra dönemindeki dört özel naipleri: 1) Ebu Amr Osman b. Said-i Amiri. 2) Ebu Cafer Muhammed b. Osman b. Said-i ...

Devamı için tıklayın.

İmam Hasan Askeri Aleyhisselam Biyografisi Ehlibeyt

İMAM HASAN ASKERİ\'NİN (A.S) KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Hasan (a.s). Lakabı: Askeri. Künyesi: Ebu Muhammed. Baba-Anna: İmam Ali Naki (a.s), Selil Hatun. Doğumu: Hicretin 232. yılı Rebi’us-Sani’nin 8’inde veya Rebi’ul-Evvel’in 24’ünde Medine’de doğdu. Döneminin Halifeleri: Mu’taz billah, Muhtemed billah, Mutemed alallah. İmameti: Altı yıl (254-260). Şahadeti: Hicretin 260. yılı Rebi’ul-Evvel ayının 8’inde Mu’temed’in hilesiyle 28 yaşında Samerra’da şahadete erişti. Mezar ...

Devamı için tıklayın.

İMAM ALİ NAKİ (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM ALİ NAKİ (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Ali (a.s) Lakapları: Hadi, Nakî. Künyesi: Üçüncü Ebu’l-Hasan. Baba-Ana: İmam Muhammed Takî, Semane Hatun. Doğumu: Hicretin 212. yılı Zilhicce ayının 15. günü Medine’de doğdu. Döneminin Halifeleri: Mutasım, Vasık, Mütevekkil, Muntasır, Mustain, Mu’tez. İmameti: 34 yıl (220-254) Şahadeti: Hicretin 254. yılı, Recep ayının 3. günü 42 yaşında, Abbasî halifesi Mu’tez’in emri ve Mutemed-i Abbasi’nin eliyle şahadete erişti. Mez ...

Devamı için tıklayın.