İslami Makaleler

AMENERRESULU suresinin anlamını anlamak Kuran-ı Kerim Meali

bismillahirrahmanirrahim peygamber ,kendisine Rabbinden indirilene iman etti ,mü\'minlerde. hepsi Allah\'a,meleklerine,kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler:\"işittik ve itaat ettik! Rabbimiz!mağfiretini dileriz;dönüş ancak sanadır!\" Allah kimseye gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmaz. kazandığı (iyilik) lehine ,işlediği (kötülükte)de kendi aleyhinedir. Rabbimiz ! eğer unutursak veya hata edersek ,bizi mes\'ul tutma! Rabbimiz ! bizden öncekilere yüklediğin gibi,bizede ağı ...

Devamı için tıklayın.

Hz. Ali (r.a.)\'in Hilafet Hakkındaki Görüşü

Hz. Ali (r.a.)\'in Hilafet Hakkındaki Görüşü Hz. Peygamber (s.a.s.). vefat edince, Müslümanlar kendilerini idâre etmek üzere Hz. Ebû Bekir (r.a)\'i Devlet Başkanlığına getirdiler. Bilindiği gibi, Hz.Peygamber (s.a.s.), iki görevi birden üstlenmişti: Birisi, Allah\'tan gelen vahyi, yâni ilâhi emirleri insanlara tebliğ etmek; ikincisi, bu vahiy hükümlerine göre, başkanı bulunduğu devleti yönetmekti. Onun vefatıyla sadece vahiy değil, peygamberlik de son buldu. Artık peygamber gelmeyecek, inanan ins ...

Devamı için tıklayın.

Hz. Ebu Bekir Sıddık

Hz. Ebu Bekir (radıyallahü teâlâ anh), Peygamberlerden sonra insanların en üstünüdür. Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber efendimizin kayınpederidir. Müminlerin annesi Hz. Âişe’nin babasıdır. Eshab-ı kiramın en üstünü, Aşere-i mübeşşerenin birincisidir. Resulullahın hicrette mağara arkadaşı ve ilk halifesidir.   Cehennemden azat olduğu, çeşitli hadis-i şeriflerde bildirildiği için, (Atik), yani (azat olmuş adam) da denir. Resulullahın miracını işitir işitmez inan ...

Devamı için tıklayın.

Hz. Aliyyül Mürteda

Hz. Aliyyül Mürteda Hz. Ali (radıyallahü teâlâ anh), Resulullahın damadı, Hz. Ömer’in kayınpederidir. Resulullahın amcası Ebu Talibin oğludur. İslam halifelerinin ve ismen Cennetle müjdelenen on kişinin dördüncüsüdür. Ehl-i beytin birincisidir. Allahü teâlânın aslanı idi. Çeşitli hadis-i şeriflerde methedildi.   Buğday benizli, uzun gerdanlı, güler yüzlü, iri ve siyah gözlü, geniş göğüslü, iri yapılı idi. Sakalı sık olup savaşta uzatırdı ve omuzlarına kadar yayılırdı ...

Devamı için tıklayın.

Hz. Ömer-ül Faruk

Hz. Ömer-ül Faruk Hz.Ömer (radıyallahü teâlâ anh), Peygamber efendimizin kayınpederidir. Hafsa validemiz onun kızıdır. Hayatta iken Cennet ile müjdelenmiş on kişiden ikincisi olup, Hz.Ebu Bekir’den sonra eshab-ı kiramın en büyüğü, başka bir ifade ile, Peygamberlerden sonra insanların üstünlükte ikincisidir. Resulullahın da ikinci halifesidir. Hz. Ali, Hz. Ömer’i çok severdi. Ona kızı Ümmi Gülsümü nikah etti, damadı yaptı.   Hicretten kırk sene önce doğdu. Kureyşin büyüklerinde ...

Devamı için tıklayın.

Hz. Osman-ı Zinnureyn

Hz. Osman-ı Zinnureyn Hz. Osman (radıyallahü teâlâ anh), Peygamber efendimizin damadıdır. Eshab-ı kiramın büyüklerinden, Cennet ile müjdelenen on kişinin ve halifelerin üçüncüsüdür. İman edenlerin beşincisidir. Orta boylu, buğday benizli, şânlı bir zat idi. Hz. Ebu Bekrin topladığı Kur’an-ı kerimi çoğaltarak yer yüzüne yaymak şerefi ona nasip oldu. Hadis-i şerifler ile metholundu. Hilmi ve hayası pek fazla idi. Dinden çıkarmak için amcasının yaptığı işkencelere dayandı. R ...

Devamı için tıklayın.

DÖRT HALİFE DÖNEMİ VE ALTINÇAĞ

Hz. Muhammed (sav)\'in vefatından sonra yaşanan \"Dört Halife Dönemi\", İslam dininin Arap Yarımadasının sınırlarını aşarak yaygınlaştığı bir dönemdir. Parlak zaferlerin kazanıldığı ve Müslümanların huzur ve refah içinde bir hayat sürdürdükleri bu dönem, Peygamberimiz (sav)\'in müjdelediği Altınçağ\'ın geçmişteki güzel bir örneğidir. Bu dönemde İslam Devleti\'nin sınırları batıda Trablusgarp, doğuda Horasan ve ku ...

Devamı için tıklayın.

Hz.Ömer,savaştaki kardeş katiliyle barışta nasıl kol kola yürüdü

Hz.Ömer,savaştaki kardeş katiliyle barışta nasıl kol kola yürüdü Medine sokaklarında? Hicretin 12. senesinde Hz. Ebu Bekir\'in (ra) zamanında yalancı peygamber Müseyleme\'ye karşı Yemame\'de savaş açılmıştı. Bu savaşta sahte peygamberler ve destekçileri bertaraf edilmiş, ancak Hz. Ömer\'in çok sevdiği fedakar kardeşi Zeyd de şehit olmuştu. Baba bir ana ayrı olan Zeyd\'in ölümüne çok üzülen Hz. Ömer (ra), bir gün Medine\'de Mütemmim\'le karşılaştı. Mütemmim de, aynı sava ...

Devamı için tıklayın.

Rabbim Allah\'tır diyen bir kimseyi öldürecek misiniz?

Rabbim Allah\'tır diyen bir kimseyi öldürecek misiniz? Eziyet, işkence ve zulüm... Bir gün müşrikler Kabe\'de toplanıp, Peygamber efendimizin aleyhinde atıp tutuyorlardı. O sırada Resulullah efendimiz orayı teşrif etti. Müşrikler, hemen Allahü teâlânın Habibinin üzerine saldırdılar. İçlerinde en bedbaht olanlardan Ukbe bin Mu\'ayt, sevgili Peygamberimizin mübarek yakasına yapıştı. Mübarek boynunu nefes alamayacak kadar sıktı. O anda oraya gelen hazret-i Ebu Bekir; - Rabbim Allah\'dır d ...

Devamı için tıklayın.

Hz. Ali’nin çeşitli konulara ait vecizelerinden

HZ. ALİ’NİN ÇEŞİTLİ KONULARA AİT VECİZELERİNDEN BAZILARI # Akil kişi, kemâl taleb eder. # Akıllı insanlar az konuşur. Çok söyleyenler, yalnız ahmaktırlar. # Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın iç yüzünü görürler. # Allah ın hışmından kurtulmuş olan, bir tek zâlim yoktur. # Amelsiz sevâb dileyen, yaysız ok atmaya kalkan kişiye benzer. # Az ibâdet edip çok çalışmak, çok ibâdet edip az çalışmaktan efdâldir. # Azim ve se ...

Devamı için tıklayın.