Esmaül hüsna\'yı Hafıza tekniklerini kullanarak Ezberle

Esmaül hüsna\'yı Hafıza tekniklerini kullanarak Ezberle ALLAH (c.c)

0 allah her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.
1 BAĞ er-rahman dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren,ihsan eden.
2 KAR er-rahim ahirette, müminlere acıyan.
3 ÇIRA el-melik yaratıcı, kainatın sahibi.
4 TIR el-kuddus her noksanlıktan uzak.
5 NAR es-selam her tehlikeden selamete çıkaran.
6 LİRA el-mümin iman nurunu veren.
7 YAR el-müheymin her şeyi görüp gözeten.
8 SIRA el-aziz mutlak galip, karşı gelinemez.
9 MERA el-cebbar dilediğini yapan ve yaptıran.

10 PUF el-mütekebbir büyüklükte eşi yok.
11 BİBER el-halık yaratan, yoktan var eden.
12 PİKE el-bari her şeyi kusursuz yaratan.
13 PEÇE el-musavvir varlıklara sûret eden. onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.
14 POTA el-gaffar günahları mağfiret eden.
15 PANO el-kahhar her istediğini yapacak güçte.
16 PİL el-vehhab karşılıksız nimet veren.
17 BOYA er-razzak her varlığın rızkını veren.
18 PASO el-fettah her türlü sıkıntıları gideren.
19 PUMA el-alim gizli açık, geçmiş, gelecek her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.

20 KİVİ el-kabıd rızıkları daraltan, ruhları alan.
21 KOVA el-basıt rızıkları genişleten, ruhları veren.
22 KEK el-hafıd kafir ve facirleri alçaltan.
23 KOÇ er-rafi şeref verip yükselten.
24 KOT el-mu\'ız dilediğini aziz eden.
25 KAN el-müzil dilediğini zillete düşüren.
26 KOL es-semi mükemmel işiten.
27 KAYA el-basir gizli açık, her şeyi iyi gören.
28 KASA el-hakem mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran.
29 KUMA el-adl mutlak adil, yerli yerinde yapan.

30 ÇİVİ el-latif lütfeden, her şeye vakıf.
31 ÇÖP el-habir her şeyden haberdar.
32 ÇEK el-halim cezada acele etmeyen, hilm sahibi.
33 ŞİŞ el-azim büyüklükte benzeri yok.
34 ÇATI el-gafur affı, mağfireti bol.
35 ÇAN eş-şekur az amele, çok sevap veren.
36 ÇÖL el-ali yüceler yücesi.
37 ÇAY el-kebir büyüklükte benzeri yok.
38 ÇİZİ el-hafiz her şeyi koruyucu olan.
39 ÇAM el-mukit her çeşit rızkı yaratan.


40 TAVA el-hasib kulların hesabını en iyi gören.
41 TOP el-celil celal ve azamet sahibi.
42 TAKA el-kerim keremi bol, karşılıksız veren.
43 TAÇ er-rakib her varlığı her an gözeten.
44 TAT el-mucib duaları kabul eden.
45 TAN el-vasi rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.
46 TÜL el-hakim her şeyi hikmetle yaratan
47 TAY el-vedud iyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. sevgiye layık olan.
48 TAS el-mecid zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.
49 DAM el-ba\'is peygamber gönderen, meşherde ölüleri dirilten.


50 NEFER el-şehid her an her yerde hazır ve nazır.
51 NAPA el-hak varlığı değişmeden duran. var olan, hakkı ortaya çıkaran.
52 NİKAH el-vekil kulların işlerini bitiren.
53 NAAŞ el-kavi kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
54 NOT el-metin kuvvet ve kudret benbaı.
55 NANE el-veli müminleri seven, yardım eden.
56 NAL el-hamid hamd ve senaya layık.
57 NEY el-muhsi varlıkların sayısını bilen.
58 NAZİ el-mübdi maddesiz, örneksiz yaratan.
59 NEM el-mu\'id yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

60 LAV el-muhyi mahluklara can veren.
61 LABA el-mümit her canlıya ölümü tattıran.
62 LEKE el-hayy ezeli ve ebedi bir hayat ile diri.
63 LEŞ el-kayyum zatı ile kaim, mahlukları varlıkta durduran.
64 LADA el-vacid hiçbir şey kendine gizli değil.
65 LEĞEN el-macid keremi, ihsanı bol olan.
66 LALE el-vahid zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
67 LEGO es-samed hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.
68 LİSE el-kadir kudret sahibi, dilediğini yapan.
69 LAMA el-muktedir dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan, kudret sahibi.

70 YUVA el-mukaddim şerefte birini öne alan.
71 YABA el-muahhir dilediklerini tehir eden.
72 YAKA el-evvel ezeli, varlığının başlangıcı yok.
73 YAŞ el-ahir ebedi, varlığının sonu yok.
74 YAT ez-zahir yarattıkları ile varlığı açık.
75 YÜN el-batın aklın tasavvurundan örtülü.
76 YOL el-vali bütün kainatı idare eden.
77 YAY el-müteali son derece yüce.
78 YAS el-ber iyilik ve ihsanı bol.
79 YEM et-tevvab tevbeleri kabul eden.

80 SIVA el-müntekım asilere ceza veren.
81 SOBA el-afüvv affı çok, günahları yok eden.
82 SAKA er-rauf çok merhamet eden, şefkatli.
83 SAÇ malik-ül mülk mülkünde hakim.
84 SÜT zül-celali vel ikram celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
85 SOĞAN el-muksıt mazlumların hakkını alıcı.
86 SEL el-cami iki zıddı bir arada bulunduran.
87 SOYA el-gani ihtiyaçsız. her şey ona muhtaç.
88 SAZ el-mugni ihtiyaç gören, fazlıyla doyuran.
89 SİM el-mani dilemediklerine mani olan.


90 MİFER ed-dar elem, zarar verenleri yaratan.
91 MUHRİP en-nafi menfaat veren şeyleri yaratan.
92 MAKİ en-nur zatı açık ve alemleri nurlandıran.
93 MAŞA el-hadi hidayet veren.
94 MİDE el-bedi misalsiz, örneksiz yaratan.
95 MİNE el-baki varlığı ebedi olan.
96 MALA el-varis her şeyin asıl sahibi olan.
97 MAYA er-reşid irşada muhtaç olmayan.
98 MASA es-sabur ceza vermede, acele etmez

 

Yöntem:

mesela 76 yı ele alalım
7 yar 6 lira kodlamada
76 olursa y ve l yan yana gelecek ve yol olacak.

siz bunu hikayelendireceksiniz.

öyle bir yol varki bu yolun her tarafında valiler yürüyor.
valiler yolda yürüyorlar ve orayı idare etmeye çalışıyorlar.

 

Bir Örnek Daha

 

Bu konu çok hassas Allahın isimleri hikayelendirirken de çok hassas olmak lazım.
Bu hikayeleri kendiniz oluşturursanız daha başarılı olursunuz . Ama ben genede yardımcı olmaya çalışırım.
Allah kusurlarımızı affetsin.

30 un kodu çivi neden çünkü 3 ç 0 v aradaki boşlukları doldur çivi
hikayesi çok şakacı yani latife yapan usta bir kardeşimiz var işine vakıf değil
her tarafa çivi saçıyor oradan geçenlerin ayakları kanıyor. bak kardeşim sen latife yapıyorsun ama olay a vakıf olamıyorsun diye adamcağızı işten atıyorlar.

 

  


 

Makaleyi Paylaş

Konu Etiketleri Etiketler: esmaül hüsna ezberleme yöntemi

Konu Hakkında Yorumlar

Yorum Bulunmamaktadır.

Sizde Konu Hakkında Yorum Yazın