Âdem aleyhisselâm Rasûl müdür Nebî midir?

Âdem aleyhisselâm Rasûl müdür Nebî midir? Peygamberlerimiz

Âdem aleyhisselâm Rasûl müdür Nebî midir?

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-‘Useymîn rahimehullah’a soruldu:

Soru: Âdem aleyhissalâtu ve’s-selâm rasûl müdür nebî midir?

Cevap: Âdem rasûl değildir, ancak nebîdir. Nitekim İbn Hibbân’ın Sahîh’inde tahrîc edilen hadîsde şöyle rivâyet edilmiştir: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e “Âdem nebî midir?” diye soruldu. Şöyle buyurdu: “Evet, konuşulan bir nebî idi.” [Ahmed (21036)] Ancak o, rasûl değildi. Bunun delîli Yüce Allah’ın şu buyruğudur: “İnsanlar tek bir ümmet idi. Derken Allah müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak nebîler gönderdi.” [Bakara, 213] Yine Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şefaat hadîsindeki şu sözü de bunun delîlidir: “İnsanlar Nûh’a gider ve derler ki: Sen Allah’ın yeryüzü halkına gönderdiği ilk rasûlsün.” [Buhârî (3361); Müslim (194)] Bu Nûh’un ilk rasûl oluşu hakkında sarîh bir delîldir.

Fetâvâ fi’l-Akîde (1/416)

 

Makaleyi Paylaş

Konu Etiketleri Etiketler:

Konu Hakkında Yorumlar

Yorum Bulunmamaktadır.

Sizde Konu Hakkında Yorum Yazın