Allah c.c Varlığının İspatı 1

Allah c.c Varlığının İspatı 1

ALLAHU TEÂLÂ’NIN VARLIĞININ İSPATI   
 

                 “Süphe yok ki göklerde ve yerde mü’minler için (Allah’ın varlığına dair) deliller vardır. “     (Câsiye : 3)

                                                                            Allah c.c Varlığının İspatı 1
                                                                  Resim...............Ressam
                                                                  Aslı..................Yaratan

         Nasıl bir resim gördüğünüz zaman o resmi yapan bir ressam olduğunu kabul edersek kâinattaki resimlere de bakacak olursak kâinattaki varlıkları da bir yaratanın olduğunu kabul etmemiz gerekir. Kâinattaki varlıklara (resimlere) bir bakalım: Dünyamız güneşin etrafında dönmektedir. Eğer dünyamız güneşe biraz daha yakın dönseydi yanacaktı. Biraz daha uzak dönseydi donacaktı. Dünyamızı tam dengede döndüren kimdir?

    Bazen ufacık füzelere ,uçaklara dahi hakim olamazken o akıl almaz hız ve büyüklükteki yüz milyonlarca kütlenin (gezegen, yıldız, nebula...) en ufak bir hata dahi yapılmadan gezdirilmesine neden olan kimdir?

       Parçalanan, yaşlanan, gezegenler, çürüyen bitki hayvan ve insanlar ile her yer (gökyüzü, yeryüzü) çöp pislik olacağına, bir düzen içinde çöpleri temizlik görevlilerine (kara delik, böcek, kurt,çakallara...) toplatan kimdir?

       Atmosferdeki su, karbondioksit, oksijen ve azotun devredilmesindeki ahengi, nizam ve intizamı bildiğimiz için, yağmur yerine “kezzap” adını verdiğimiz nitrik asitin yağabileceği aklımıza dahi gelmez, değil mi?Oysa ki, atmosferin % 80’ini teşkil eden azot gazı, yıldırım ve şimşeklerin tesiri altında oksijenle birleşir. Bu oksitlenme sonucunda, nitratların meydana gelmesine yarayan azot oksitleri teşekkül eder. Yani ilmen, havadaki her elektriklenmede, nitrik asit yağmurunun meydana gelmesi için bütün şartlar hazırdır.... Ancak şimşek çaktığında , damla damla merhamet ve rahmet yağar. Ve bize haddimizden fazla değer veren yüce kudrete bütün mahlûkat şükreder.

       Üzerimize her an kezzap yağabilmesinin mümkün olduğunu bilen kimya âlimi Prof. Dr. Arthur Macomb bu konuda şunları söyler: “Ne zaman şimşek çakıp gök gürlese, semâdan yağmur yerine nitrik asit yağacak diye soluğum kesilir, rengim kaçar, sığınacak bir yer ararım. Çünkü havada nitrik asit teşekkülü için bütün şartlar hazırdır.”

                                                            H2 + O = su ( söndürücü )

                                           H (Hidrojen) yanıcı          O (Oksijen) yakıcı

   Yanıcı ve yakıcı iki madde bir araya gelince yangına neden olacağına tam tersine , söndürücü olmaktadır. Bunu ayarlayan kimdir? - \'Kimyevi iki madde bir araya gelince asli özelliklerini kaybeder, yeni özellikler alırlar\' diyen akli evvellere cevap: kaybettiren ve tam da olması gereken özellikleri kazandıran kimdir? Burada asıl önemli olan, sonuçta,  insanların faydasına olan neticeleri ortaya çıkartacak olan sebeplerin yaratılmış olmasıdır. Nasıl sorusu kadar neden ve niçin sorularının da cevapları önemlidir! Unutmayalım ki nasıl sorusunun cevabı Allah\'ın yaratmada ki metodu, yolu, kuralını açıklarken, neden sorusu da bizi asıl gayeye götürür. Su da sıvıdır, zeytinyağı da! Allah suyu sıvı yağ şeklinde yaratsa idi, başta temizlenme olmak  üzere, taşımacılık sektörü...vs karşılaşacağımız zorlukları bir düşünebilir misiniz, sıvı ise o da sıvı di mi ?-

     Günümüzde artık görüyoruz, biliyor, sık sık duyuyoruz; Katkı maddeli meyve-sebzelerin veya geniş anlamda tüm tüketim maddelerinin kullanılmasında dikkatli olunması gerektiği bildirilmektedir!Peki soralım acaba neden? Organik olan tüketim maddelerinin kullanılması öğütlenirken neden katkı maddelilerden sakınılması tavsiye ediliyor. Cevabı belli de biz başka bir alana dikkat çekeceğiz:Aslından kopya edilerek yapılan katkı maddeli tüketim ürünleri en son teknoloji ile elde ediliyor,ama -ateistlerin ileri sürdüğü gibi - \"kendi kendine  meydana gelen ürünlerin kalite- renk,koku,verim,potansiyel,vitamin...- seviyesine ulaşamıyor,bu biraz mantıksız gelmiyor mu size de..!?

    Diş doktoru yıllarca okuyup makineler yardımı ile takma dişler yapmaktadır. Bu dişler kırılsa bize haber veremez. Fakat binlerce senedir ağzımızdaki dişler çürümeye başladığı  an  alarm sistemi (sinir sistemi) ile bize haber vermektedir. Takma dişi doktor yapabiliyorsa çok daha ileri teknolojiye sahip ağzımızdaki dişleri yapan kimdir?

       Ağzımızdaki dişlerin sıralanışı:         32122123 = üst çene

                                                       32122123 =  alt çene

                 Dişlerimizi böyle simetrik olarak dizen kimdir?

         Gazete yaprakları  ile aynı   kalınlıkta olan ağaç yaprakları fabrika gibidir. Oksijeni alır, karbondioksit verir, içinde damarlar vardır, içinde yeşil renk veren klorofil maddesi vardır . Yaprağı “ oksijen fabrikası” şeklinde yaratan kimdir? Aynı toprağa atılan iki farklı meyvenin tohumu, aynı topraktan beslendikleri halde farklı ürünler ortaya çıkarmaktadır. Tohumun içine tüm bu bilgileri kodlayan  kimdir. Tohum mu daha ileri teknoloji ürünüdür, disket, flash bellekler mi...?

      İnsanlar henüz ot ve suyla çalışan karşılığında süt veren bir fabrika   yapamamışlardır. Fakat milyonlarca senedir milyarlarca, çoğalan, yürüyen, büyüyen, duvarlarından (derisinden) faydalanılan, makinelerden (etlerinden) yemek yapılan sadece ot ve su karşılığında bize süt veren fabrikaları yaratan kimdir?

         İnsanlar, Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı  odundan ancak tahta, tahtadan masa ve sandalye gibi şeyler yapabilmektedir. O Kadîr-i Mutlak ise odundan meyve yapıyor, yaprak ve çiçek çıkarıyor. Demek ki iş odunda değil, ustadır.

    Bir iplik fabrikası düşünelim; irili, ufaklı, yürüyen, çoğalan, incecik fakat çok sağlam iplikler üreten bir fabrika. İnsanlar nokta büyüklüğünde böyle fabrikalar yapamamışlardır. Fakat binlerce çeşidiyle milyonlarca, bir yaratıcı tarafından yaratılmıştır ; ipek  böceği , örümcek!... O ,   kimdir?

    Yağmur gökyüzünden tane tane yağmaktadır, damlacıklar birleşip sel olarak yağmamaktadır. Buna engel olan kimdir? Her yıl yağan kar tanecikleri milyonlarcasını her seferinde her biri ayrı ayrı desenlerle  gökyüzünden bize yollayan, gökyüzünde birleştirip çığ olarak göndermeyen kimdir?

     Uzayın akıl almaz derinlikleri içinde güneşimiz gibi 200 milyar güneşi ihtiva eden Samanyolu Galaksisi’nde yaşıyoruz. Samanyolu ise, varlığı kanıtlanabilen en az 300 milyar galaksiden sadece bir tanesidir. Bu dev evreni düzen ve uyum içinde yaratan , yaşatan kimdir?

          “Dünyada hiçbir delil kalmasa bile, bir mikrobun hayati bana Allah’i ispat etmeye yeter. “ LUIS PASTEAUP
 

                                                                     ELEKTRİKLİ YILAN BALIĞI
                               Allah c.c Varlığının İspatı 1

                               Allah c.c Varlığının İspatı 1
                                                                    
 
Fil  Balığı - Elektrikli ve radarlı -

                                                Allah c.c Varlığının İspatı 1

                                                            BUNLARI DA  FRANKLIN  MU BULDU ACABA ? ..
                                                                       Allah c.c Varlığının İspatı 1
   
Tek bir yıldırım 100.000 amperlik bir elektrik akımı taşır; bu miktar 200.000 nüfuslu bir şehri bir dakika boyunca aydınlatabilir.                                                                      ALLAH (cc) NİÇİN GÖRÜNMEZ

     Eğer Allah görünseydi imtihan diye bir şey kalmazdı. Allah görülmeyecek ki o görülmeyen Allah’ı bulan insan mükâfat (cennet ) kazanabilsin. Ayrıca daha Allah’ın yarattıklarını görememekteyiz:

     Küçük şeyleri göremeyiz : Mikrop ,atom , hücre....Büyük şeyleri (-n tamamını ) göremeyiz: dünya, ay, okyanus...Özelliği görünmez olanları göremeyiz: Rüzgar, ısınlar (alfa, beta, gama, ultraviyole, kızıl ötesi...) ses-radyo dalgaları, akıl, üzüntü, sevinç, elektrik...Bizim görme oranımız 1.000.000/3.5’tur. Yani çevremizde var olan 1000.000 varlığın sadece 3,5 unu görebiliyoruz...O halde bizler daha Allah’ın yarattıklarını göremiyoruz. Görülmeyen şeyleri yaratan Allah’ı hiç göremeyiz.

   
                                                                            ALLAH YARATANDIR

       Soru: Allah her şeyi yaratandır. Peki (haşa) O’nu yaratan kimdir, var mıdır?

       Allah yaratan olduğu ,yaratılan olmadığı için Allah’tır. Eğer bir tanrı  yaratılan ise,o zaman o tanrı değildir, O’nu yaratan ,ama yaratılmayandır Tanrı ..Her şeyin başı,bir,tek, Vahidül-ehad olan Allah’tır.

                       4  -  3   -  2  -  1  -  0

           4’ün var olması için 3’e ihtiyaç vardır.3 olmadan 4 olmaz.3’ün var olması için 2’ye , 2’nin var olması için (iki adet) 1’e ihtiyaç vardır.1 olmadan 2, 2 olmadan 3 olmaz. Fakat;1’in var olması için sıfır’a ihtiyaç yoktur. Çünkü sıfır hiç ,yok, boşluktur. Boştan,hiçten bir olmaz. O halde ,her şeyin başı 1’dir. Bir’den 2 ,ondan 3 çıkmıştır. O Bir’de Vahidu’l-ehad olan Allah’tır.

        Bir tren ve vagonlarını düşünelim:

                    V3 - V2 - V1 -  LOKOMATIF

   V3’ü çeken V2’dir.V2’yi çeken V1’dir.V1’i çeken ise lokomotiftir. Lokomotifi çeken nedir ,diyemeyiz. Çünkü lokomotif çeker ama çekilmez. Onun hareketi kendindedir.

   Bizim (V3) var olmamıza sebep olan anne-babamızdır. Onların var olmasına da anne-babaları (V2) sebeptir... Bu Hz-Adem Hz-Havva’ya dek gider. Peki Hz.Havva ve Adem\'i yaratan kimdir. Cevap:Allah’u Teala .Peki (haşa) Allah’ı yaratan kimdir diye soramayız. Çünkü Allah yaratandır ama yaratılmaz. Tıpkı lokomotifin çeken ama çekilmez oldugu gibi....

   ( Not : Bazı insanlar “ BENZETME “ sanatına - işlerine geldiği an - önyargılı yaklaşmaktadırlar ... : Yukarıdaki lokomotif örneği bir kıyas ve benzetme sanatı üzerine kurulmus bir örnektir. Tıpkı “ Aslan gibi adam “ cümlesinde oldugu gibi . Kimse bu cümleyi duyunca aslan- insan karısımı bir yaratığı göz önüne getirmez. Yukarıda da bir kıyas yapılmıştır, Allah’u Teala ( HAŞA ) bir trene benzetilmemiş trendeki bazı özelliklerden kıyasla Allah ‘ın bazı sıfatlarına atıfta bulunulmuştur. Amaç örneğin okuyucu tarafında daha iyi anlaşılabilmesidir! Yoksa Allah’ın ( HAŞA ) bacası , tekeri vardır,... ?! iddiasında bulunan yoktur.Sanattan anlamak istemeyenlere öncelikle sanatı tavsiye ederiz, ki o sanat O\'na işaret etsin!  )

     “ Allah\'ın her yarattığı  bir fabrika, bilgisayar, makine, robot...... gibidir. Yaratılan her varlık   planlanmış, programlanmış, çoğalacak şekilde dizayn edilmiştir. “

                        Allah ; Halık,Vahid,Rab,Samed,İlah.....tir.

      BİR MAİL: \" ...merhabalar ben bir üniversite öğrencisiyim ve ateist olan bir arkadaşıma Allahın varlığını ispatlamak istedim. onun takıldığı konu malum olan yaratılma konusu...bu linkte Allah yaratandır kısmında yazılan  yazıların hepsinin matematiksel ve fiziksel açıklaması var. yani ben ona bunları söylediğimde onun vereceği cevabı bildiğim için sizde de daha gerçekçi örnek bulmanızı öneririm mesela orada yazdığını  1 rakamı da iki tane 0.5 den meydana gelir oda iki tane 0.25 den diye gidiyor.vagonun ise açıklaması momentin dönmesinden ve basınçtan kaynaklanıyor.yani kısacası verdiğiniz örneklerin açıklaması var.gerçekten insanları hayrete düşürecek örnekler vermek lazım.\"
    SELAMUN ALEYKUM.KARDESIM...1 BIRDIR...0,5  ISE YARIM ..YANI BIR GIBI BUTUN DEGILDIR...İKİ YARIM ARABA BIR ARABA DEGILDIR...DORT PARCAYA AYRILMIS ARABA TOPLANINCA YURUYEN BIR ARABA ETMEZ... YANI BIR,  BIR BUTUNDUR VE VARLIKLAR ALEMINDE BIR DEGERI VARDIR...AMA 0,5...0,25...BUNLAR SADECE MATEMATIKTE   ISE YARAR...AMA VARLIKLAR ALEMINDE , VAR OLANLARDAN BAHSEDERKEN BIR,  \" 1 \"  OLMALI...O  BIR OLMADAN HIC BIR SEYE BASLAYAMAYIZ...CEYREK ADAM ÖLÜDÜR...DORT CEYREK TOPLAMI BIR CANLI ADAM ETMEZ...BILMEM ANLATABILDIM MI...KONUMUZDA  VAR OLMANIN ISPATI OLDUGUNA GORE  VAR OLANI ANLATMAK ICIN BIR KAVRAMINI VE ONUN ICERDIGI ANLAMI KULLANMAK ZORUNDAYIZ...  ATEIST KARDESIMIZ EGER VARLIGI KONUSUNDA SUPHEYE DUSMEMIS ISE , ARTIK ATEIST DEGILDIR ZATEN...!SADECE IKINCI ASAMA OLAN YARATILMAMASI KONUSUNDA SUPHESI VAR DEMEKTIR KI ONUN DA \" KENDI CAPIMIZDA \" CEVABIMIZ BU ...!   TREN  KONUSUNU ACIKLADIK ASLINDA TESBIH SANATINDA BENZETILEN ILE BENZENEN ARASINDA % 100 BENZERLIK OLMASINA GEREK YOK... DAG GIBI ADAM DENINCE ADAMIN SAGI SOLUNDA TAS, TOPRAK ARANMAZ..SADECE IRILIGI IKI TARAFTAKI ORTAK NOKTADIR...OKUZ GIBISIN DEYINCE BIRINE \" AMA KUYRUGUM YOK...\" FALAN DERSE ZATEN OKUZLUGUNU ITIRAF ETMIS OLMAZ MI ... :)    BU ORNEKTE DE TREN- HASA -ALLAH\'LA KIYASLANMIYOR SADECE ILK MUHARRIK - HAREKET ETTIREN \" , AMA HAREKET ETTIRILMEYEN OZELLIGI KIYASLANIYOR... HASA RABBIMIZE CIVATA, KOMUR, BASINC ..IZAFE ASLA ETMEYIZ...SELAM VE  DUA ILE
 

                                                         ALLAH BİLİMİN BİZZAT KURAMCISIDIR !

Allah c.c Varlığının İspatı 1

                           TAKLİTLERİNE İNSANLAR \"MUCİZE \" DERKEN ORJİNALİNİ YAPANI NASIL İNKAR EDEBİLİR Kİ ?

    İnsanların Teknoloji adına yaptıkları tüm yenilikler aslında yüce yaratıcının yarattıklarının kötü, amatörce birer taklidinden başka bir sey değildir. Hem de her biri daha az kapsamlı, hatalı, çok enerji gerektiren, iri ,az kullanışlı, cansız ,çoğalamayan, büyüyemeyen ...kötü birer taklittirler. Daha çok uzatılabilecek listeyi kıyaslamak için inceleyip her biri üzerinde tek tek düşünelim:
                
    ELDEKİ TEKNOLOJİYE BAKAR MISINIZ ...?!                                             YA BU...!
           Allah c.c Varlığının İspatı 1           
Allah c.c Varlığının İspatı 1

                         Allah c.c Varlığının İspatı 1

                                         Allah c.c Varlığının İspatı 1

     ABD\'nin San Francisco kentinde düzenlenen \"Deneysel Biyoloji 2006 Konferansı\"nda önceki gün söz alan bilim adamları, günümüzde geliştirilen biyonik kol, bacak, göz ve kulak gibi organlarla, vücudu ağır hasar gören kişilerin eski hallerinden daha sağlıklı hale getirilebileceğini söyledi. İşte son yıllarda geliştirilen biyonik organlara birkaç örnek:

 • Biyonik göz: ABD\'nin Stanford Üniversitesi\'nden Doktor Daniel Palanker\'ın geliştirdiği \"retinal protez\", taşınabilir bir mini bilgisayar, üzerinde video kamera bulunan bir gözlük, göze yerleştirilen bir pil ve ışığa duyarlı bir çipten oluşuyor.

 • Biyonik kulak: Almanya\'daki Saarland Üniversitesi\'nden Profesör Werner Nachtigall ve Doktor Stefan Launer\'in geliştirdiği yeni teknikte, sesleri algılayan bir çip, kulağın arka yüzeyine yerleştiriliyor. Bu çip, kulağın içine nakledilen bir alıcıya radyo sinyallerine çevirdiği sesleri iletiyor.  ( Milliyet :06.04.2006 )
   

                                                               GÖZÜMÜZ KAÇ MEGAPİKSEL ?
       Günlük hayatta \"adamın cep telefonunun kamerası 2 MP\" ya da bende bir makine var \"12 MP\" gibi sözler duyarız ve \"vay be, teknoloji nerelere kadar geldi\" deriz. Hatta bazen \"ya bu kamera benim gözümle gördüğümden de net çıkarıyor görüntüleri\" dediğimiz bile olur. İşin aslını yapılan araştırmalar gösteriyor ve vücudumuzun günümüz teknolojisinin ne kadar ilerisinde olduğunu ortaya koyuyor.Gözümüz tek bir taslak üzerinde kurgulanmış anlık çekimleri yakalayan bir fotoğraf makinesi değildir. Daha çok bir video silsilesine benzemektedir. Gözümüz, küçük açılarla, anlık hareket eder ve etrafımızdaki detayları beyne yansıtmak için sürekli kendisini günceller. Ayrıca iki tane gözümüz vardır ve beynimiz, çözünürlüğü daha da arttırmak için her iki gözden gelen sinyalleri toplamaktadır...küçük bir örnekle başlayalım: Şimdi önünüzde 90 a 90 derecelik açıda (gözümüzün açıları yani) bir görüntünün olduğunu farz edelim, aynen pencereden dışarıdaki bir manzarayı seyredermiş gibi. Bu durumda piksel sayıları ortalama bir göz için: 90 derece * 60 arc-dakika/derece * 1/0.3 * 90 * 60 * 1/0.3 = 324,000,000 piksel (324 MP ) olur...Ama insan gözü, bu açıdan çok daha fazla bir açı görür ki bu da 180 dereceye yakındır.Biraz küçük düşünüp 120 derecelik bir açıyla bakabildiğimizi varsayacak olsak bile:120 * 120 * 60 * 60 / (0.3 * 0.3) = 576 MP  verisini elde ederiz...sözün özünü böyle bir teknoloji harikası olan gözünüze gözünüz gibi bakın.

     Olağanüstü bir yön bulma kabiliyetine sahip olan güvercinler, ne kadar uzaklıkta olursalar olsunlar, her zaman yuvalarını buluyorlar. Yollarını hayranlık uyandıran bir gizemle nasıl buldukları merak edilen güvercinleri inceleyen Alman bilim adamları, bu kuşların gagalarında pusula gibi işlev gören küçük demir partikülleri tespit ettiler. Güvercinler, bu partiküller sayesinde yeryüzünün manyetik alanını analiz ederek kuzey kutbunu belirleyebiliyor.Gerta Fleissner başkanlığındaki ekibin araştırması, \"Naturwissenschaften\" dergisinde yayımlandı. Dergideki yazıya göre, güvercinlerin gagalarını röntgen cihazında inceleyen bilim adamları, gaga derisinin altındaki sinirlerde demir partikülleri tespit etti.Araştırmacılar, göçmen kuşların da aynı şekilde gagalarındaki demir partikülleri içeren hücreler sayesinde yönlerini bulduklarını kaydettiler.( Hürriyet :17 Mart 2007 )
                             SAHİ.. PUSULAYI  KİM BULMUŞTU... J

    HAYVANLAR ALEMİNDEKİ BİNLERCE
           ÖRNEKTEN SADECE BİRİ

  Gagasındaki pusula ile yolunu buluyor

       
                                 Allah c.c Varlığının İspatı 1
                       HAZIR DONAMIMA DIŞARIDAN EKLEME YAPILIYOR. BİLİM; ASLINI YAPMAKTIR!

   

   

   İnsanların yaptığı Teknik, buluş      Allah’ın yarattığı :

  Sentetik, sera, taklit...........................Doğal, orjinal

  Diyaliz makinesi..................................Böbrek

  Lamba, kalorifer...................................Güneş

  Baraj, Havuz.........................................Deniz, Okyanus

  Yapay çiçek..........................................Çiçek

  Yapay meyve........................................Meyve

  Vantilatör..............................................Rüzgar

  Heykel, Robot.......................................insan

  Uçak......................................................Kuş

  Lens......................................................Göz merceği

  Deniz altı..............................................Balık

  Protez el, ayal.......................................El, ayak

  Oyuncak bebek.....................................Bebek

  Buzdolabı...............................................Kutuplar, kar

  Bilgisayarlı araba...................................At

  Şofben....................................................Golfsitrim

  Radar......................................................Yarasa

  Takma diş...............................................Diş

  Süt fabrikası............................................İnek

  İplik fabrikası..........................................Örümcek, ipek böceği

  Bilgisayar................................................Beyin

  Elek, Süzgeç............................................Ozon tabakası

  İçki...........................................................Su ,süt,meyve suyu...

  Oksijen tüpü.............................................Atmosfer

  Elektrik kablosu.......................................Damar

  Halı...........................................................Doğa (Renkli)

  Kubbe (Direkli)........................................Gökyüzü (Gök kubbe)

  Elektrik....................................................Elektrikli yılan balığı

  Topaç (Yerde)..........................................Dünya (Boşlukta)

  Anten........................................................Hayvanların anteni

  Oyuncak hayvan.......................................Hayvan

  Saz teli......................................................Ses telleri

  Müzik aleti................................................Bülbül

  Çamaşır makinesi......................................Kalp, Böbrek

  Radyo alıcısı..............................................Kulak

  Bayrakta yıldız...........................................Yıldız

  Dürbün........................................................Kartal gözü

  Küre............................................................Dünya

  Kamera........................................................Göz

  Akvaryum....................................................Deniz,Okyanus

  Deprem ölçer..............................................Köpek,kuş,fare

  Parfüm.........................................................Tabiat kokusu

  Elektrik........................................................Yıldırım,ateş böcegi

  Müzik sesi...................................................Tabiat(kus,su,rüzgar..sesi)

  Laboravatuar...............................................Yaprak,mide,toprak,tohum

  Yağmur bombası........................................Yağmur sistemi

  Solunum cihazı..........................................Akciğer

  Filitre...........................................................Yaprak,orman

  Savunma sistemi..........................................Sinir sistemi,Bademcik,ağrı,akyuvar

  Teyp.............................................................Hafıza

  Fotograf makinesi............................................Göz

  Telefon.........................................................Kulak

  Mimar...........................................................Bal arısı,kuş,karınca

  Meyve fabrikası...........................................Ağaç

  Sebze fabrikası.............................................Bitki

  Gece lâmbası.................................................Ay

  Saat..Düzeni..................................................Ay, dünya, güneş sistemi samanyolundaki dakiklik

  Ambalaj kâğıdı..............................................Meyve kabuğu

  Mıcır   fabrikası..............................................Dere, ırmak

  Bomba...........................................................Yanardağ, Karadelik, Güneş  patlaması

  İlaç (Yan tesirli)..................... ......................Doğal vitaminler

  Asansör.........................................................Yer çekimi

  Dalga.............................................................Yapay dalga

  Savunma sistemi............................................Boynuz, diş, kanat, kamuflaj.....

  Elektronik program (Otomatik pilot, pusula)...........Içgüdü

  Paraşüt ...........................................................Hindi bağ çiçeği

  Şeker................................................................Bal

  Saksıda çiçek...................................................Dünyada tabiat

   

  Makaleyi Paylaş

  Konu Etiketleri Etiketler:

  Konu Hakkında Yorumlar

  Yorum Bulunmamaktadır.

  Sizde Konu Hakkında Yorum Yazın