Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

Zikir ile ilgili ayet-i kerimeler Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

  1-) Vele zikrullahi ekber- Allah’ı zikretme en büyüktür.\"(Ankebut-45)2-) Fezkirüni ezkirküm- Beni (Allah (ı) anın ki, Bende sizi anayım. (Bakara-152)3-)  Ey İman edenler! Allahı çok zikredin. (Ahzab-41)4-) Ayık olun! Kalpler, Allahı zikretmekle mutmain olur. (Rad-28)5-) Allahı çok zikredin ki kurtulasınız. (Cuma-10)6-) Onlar ayakta, oturarak ve yanlarına yatmış halde Allah’ı zikrederler ve göklerin yerini nesnelerini düşünürler.” (Al-i imran-191)7-) “Vezkürisme Rabbike- Rabbinin ismini zik ...

Devamı için tıklayın.

Cihadın ve Mücahidlerin Fazileti - 2 Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

Cihadın ve Mücahitlerin Fazileti -1 Konusunu Okumadıysanız Okumak İçin Tıklayın   c4- Allah Yolunda Harcamanın Fazileti Müminlerden -özür sahibi olanlar dışında- oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canları ile cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik (cennet) vadetmiştir; ama mücahitleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır. (Nisa: 4/95) Andolsun ki Allah, İsrailoğul ...

Devamı için tıklayın.

Cihadın ve Mücahidlerin Fazileti - 1 Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

  CİHAD 1- Cihadın ve Mücahidlerin Fazileti a- Cihadın Fazileti a1- Cihada Teşvik İman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihad edenler var ya, işte bunlar, Allah\'ın rahmetini umabilirler. Allah, gafûr ve rahîmdir. (Bakara: 2/218) Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah\'ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz; kim de ahiret sevabını isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıraca ...

Devamı için tıklayın.

Fatiha Suresi Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

Müddesir sûresinden sonra Mekke\'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur\'an\'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına \"Fâtiha\" denilmiştir.   Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına \"Ümmü\'l-Kitâp\" dinin asıllarını ihtiva eden manasına \"el-Esâs\", ana hatlarıyla İslâm\'ı anlattığı için \"el-Vâfiye\" ve \"el-Seb\'u\'l-Mesânî\", birçok esrarı taşıdığı için \"el-Kenz\". Peygamberimiz \"Fâtiha\'yı okumayanın namazı olmaz\" buyurmuştur.   Onun için, Fâtih ...

Devamı için tıklayın.

Beyyine sûresinin fazîleti Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

Beyyine sûresinin fazîleti Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Kim Beyyine sûresini okursa, kıyâmet günü, hayrın, iyiliğin kaynağı ile berâber olur.” “Allahü teâlâ, Beyyine sûresini okuyan kişinin kırâatini dinler ve şöyle buyurur: Müjde olsun kulum! İzzetime yemîn olsun ki, gerek dünya ve gerek âhiret hâllerinden hiç birinde seni unutmayacağım ve seni Cennete yerleştireceğim tâ ki hoşnut oluncaya kadar.” “Beyyine sûresini münâfıklar okumaz ve kalbinde Allahü teâlânın ...

Devamı için tıklayın.

Bir şeyi \"put edinmek\" ne demektir? Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

Bir şeyi \"put edinmek\" ne demektir? Put edinmek\" halk arasında yalnızca birtakım heykellere tapınmak anlamıyla bilinir. Oysa bu kavramın çok daha geniş bir anlamı vardır ve yalnızca geçmiş dönemlere ait değildir. Bir şeyi kendisine put edinen insanın mutlaka put edindiği şey için \"bu bir ilahtır, ben buna tapıyorum\" demesi veya o varlığın önünde secde etmesi gerekmez. Put edinmenin temelinde kişinin, bir şeyi veya bir kimseyi Allah\'a tercih etmesi yatar. Buna örnek olarak da, bir k ...

Devamı için tıklayın.

Kitap ehli ile ilgili ayetler Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

KİTAP EHLİ İLE İLGİLİ AYETLER Kitap Ehli\'nin İçinde İman Edenler Olduğu ve Güzel Yönleri Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz; maruf (iyi ve İslam\'a uygun) olanı emreder, münker olandan sakındırır ve Allah\'a iman edersiniz. Kitap Ehli de inanmış olsaydı, elbette kendileri için hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler vardır....(Al-i İmran Suresi, 110) Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli\'nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah\'ın ayetlerini ...

Devamı için tıklayın.