Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

Acizlik ve Aciz Bırakmak İle İlgili Ayetler Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

ACİZLİK-ACİZ BIRAKMAK KELİMESİ İLE İLGİLİ AYETLER Rahman ve Rahim olan Allah\'ın adıyla Derken, Allah, ona, yeri eşiyerek kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteren bir karga gönderdi. \"Bana yazıklar olsun\" dedi. \"Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?\" Artık o, pişman olmuştu. (MAİDE SURESİ / 31) Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakılacak değilsiniz. (EN\'AM SURESİ / 134) İnkâr edenler, kaçıp-kurtulduklarını sanmasınl ...

Devamı için tıklayın.

ABDEST ile ilgili Ayet-i Kerimeler Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

ABDEST KELİMESİ İLE İLGİLİ AYETLER Rahman ve Rahim olan Allah\'ın adıyla Ey iman edenler, sarhoş iken, ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de -yolculukta olmanız hariç- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz ayak yolundan (hacet yerinden) gelmişseniz yahud kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız, bu durumda, temiz bir toprakla teyemmüm edin, (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (NİSA ...

Devamı için tıklayın.

Müstazaflar ve Müstekbirler Ne Demektir Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler), içlerinden iman edip de onlarca zayıf bırakılanlara (müstazaflara) dediler ki: \"Salihin gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?\" Onlar: \"Biz gerçekten onunla gönderilene inananlarız.\" dediler. (Araf Suresi, 75) Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler) dediler ki: \"Ey Şuayb, seni ve seninle birlikte iman edenleri ya ülkemizden sürüp-çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize geri dönecek ...

Devamı için tıklayın.

Kuran-ı Kerim\'in Yazılış Tarihi ve Süreci Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

Kur\'anı Kerimin Fazileti KUR\'ÂN\'IN YAZILIŞ TARİHİ 1- Kur\'an\'ın Allah Rasûlü zamanında yazımı: Allah Rasûlünün (s.a.v) emri ile vahiy katipleri Kur\'an\'ı parça parça olarak işlenmiş ince deriler, kürek kemikleri, ağaç kabukları ve düzgün taş gibi maddelerin üzerine yazmakta idiler. Yazılan bu âyetler, vahiy henüz tamamlanmadığı için, tek bir mushafta toplanmamıştı. Bu dönem içersinde Ashab ezberledikleri âyetleri Allah Rasûlünün (s.a.v) gösterdiği sûrelerin altına yazıyorla ...

Devamı için tıklayın.

Sûrelerin İniş Sebepleri Nelerdir - 2 Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

9-et-TEVBE Tevbe sûresi, 129 (yüzyirmidokuz) âyettir. 128 ve 129. âyetler Mekke\'de, diğerleri Medine\'de inmiştir. 104. âyet tevbe ile ilgili olduğu için sûreye bu isim verilmiştir. Sûrenin bundan başka birçok ismi olup en meşhuru Berâe\'dir. Bu sûrenin Enfâl sûresi\'nin devamı veya başlı başına bir sûre olup olmadığı hakkında ihtilâf olduğu için başında Besmele yazılmamıştır. Hicretin dokuzuncu yılında Hz. Ebu Bekir, hac emîri olarak tayin edilmiş ve müslümanlar hacca gönderilmi ...

Devamı için tıklayın.

Sûrelerin İniş Sebepleri Nelerdir - 1 Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

1-el-FÂTİHA Müddesir sûresinden sonra Mekke\'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur\'an\'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına \"Fâtiha\" denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına \"Ümmü\'l-Kitâp\" dinin asıllarını ihtiva eden manasına \"el-Esâs\", ana hatlarıyla İslâm\'ı anlattığı için \"el-Vâfiye\" ve \"el-Seb\'u\'l-Mesânî\", birçok esrarı taşıdığı için \"el-Kenz\". Peygamberimiz \"Fâtiha\'yı okumayanın namazı olmaz\" buyurmuştur. Onun için, F ...

Devamı için tıklayın.