Ehlibeyt

İMAM MEHDİ (as)\'in BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM MEHDİ (A.F)’İN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: M.u.h.a.m.m.e.d. Lakapları: Mehdi-yi Mev’ud, İmam-ı Asr, Sahib’uz-Zeman, Bakıyyetullah, Kâim, Hüccet, Halef-i Salih, Eba Salih Künyesi: Ebu’l-Kasım. Baba-Ana: İmam Hasan Askeri (a.s); Nergis hatun. Doğumu: Hicretin 255. (M. 867) veya 256. yılı, Şaban ayının 15. günü Samerra’da dünyaya gözünü açtı. Özel Naipleri: Gaybet-i Suğra dönemindeki dört özel naipleri: 1) Ebu Amr Osman b. Said-i Amiri. 2) Ebu Cafer Muhammed b. Osman b. Said-i ...

Devamı için tıklayın.

İmam Hasan Askeri Aleyhisselam Biyografisi Ehlibeyt

İMAM HASAN ASKERİ\'NİN (A.S) KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Hasan (a.s). Lakabı: Askeri. Künyesi: Ebu Muhammed. Baba-Anna: İmam Ali Naki (a.s), Selil Hatun. Doğumu: Hicretin 232. yılı Rebi’us-Sani’nin 8’inde veya Rebi’ul-Evvel’in 24’ünde Medine’de doğdu. Döneminin Halifeleri: Mu’taz billah, Muhtemed billah, Mutemed alallah. İmameti: Altı yıl (254-260). Şahadeti: Hicretin 260. yılı Rebi’ul-Evvel ayının 8’inde Mu’temed’in hilesiyle 28 yaşında Samerra’da şahadete erişti. Mezar ...

Devamı için tıklayın.

İMAM ALİ NAKİ (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM ALİ NAKİ (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Ali (a.s) Lakapları: Hadi, Nakî. Künyesi: Üçüncü Ebu’l-Hasan. Baba-Ana: İmam Muhammed Takî, Semane Hatun. Doğumu: Hicretin 212. yılı Zilhicce ayının 15. günü Medine’de doğdu. Döneminin Halifeleri: Mutasım, Vasık, Mütevekkil, Muntasır, Mustain, Mu’tez. İmameti: 34 yıl (220-254) Şahadeti: Hicretin 254. yılı, Recep ayının 3. günü 42 yaşında, Abbasî halifesi Mu’tez’in emri ve Mutemed-i Abbasi’nin eliyle şahadete erişti. Mez ...

Devamı için tıklayın.

İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Muhammed. Lakapları: Cevad, Taki. Künyesi: Ebu Cafer. Baba-Ana: Ali Rıza (a.s) – Hayzeran. Doğumu: Hicretin 195. yılı, Recep ayının 10\'da Medine’de doğmuş ve 7 yaşında da imamet makamına ermiştir. Döneminin Halifeleri: Me’mun, Mu’tasım (Abbasî halifelerinin 7. ve 8’cisi). İmameti: 17 yıl (203-220). Şahadeti: Hicretin 220. yılı, Zilkade ayının sonunda, Mu’tasım’ın komplosu ve kendi hanımı (Memun’un kızı) Ümmü Fazl ...

Devamı için tıklayın.

İMAM RIZA (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM RIZA (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Ali (a.s). Lakapları: Rıza, Sabır, Fazıl, Vefiy, Reziy, Veliy, Zekiy. Künyesi: Ebu’l-Hasan. * Baba-Ana: Aziz babası İmam Musa b. Cafer (a.s)’dır; abide ve takvalı annesi ise Tüktem, Necme, Tahire ve Selame isimleriyle meşhurdur Doğumu: Hicretin 148. yılı, Zilkade ayının 11’de Medine’de dünyaya geldi. Zamanın Halifeleri: Harun Reşit, Emin, Memun-i Abbasi. İmamet Süresi: Yirmi yıl (183 – 203). Şahadeti: Hicretin 203. yılı, Sefer ayının sonun ...

Devamı için tıklayın.

İMAM MUSA KAZIM (A.S)\'IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM MUSA KAZIM (A.S)\'IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Musa. Lakapları: Abd-u Salih, Kazım, Bab’ul-Hevaic Künyesi: Ebu’l-Hasan, Ebu İbrahim. Baba-Ana: İmam Sadık (a.s), Hamide. Doğumu: Hicretin 128. yılı Sefer ayının 7\'sinde Pazar günü Mekke ve Medine arasında yer alan “Ebva” köyünde dünyaya geldi. Döneminin Halifeleri: Mensur Devaniki, Mehdi Abbasi, Hadi Abbasi ve Harun Reşid. İmametinin 23 yıl 2 ay ve 17 günü Abbasî halifelerinin beşincisi olan Harun’un hükümeti döneminde geçmişti ...

Devamı için tıklayın.

İMAM CAFER SADIK (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSi Ehlibeyt

İMAM CAFER SADIK (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Cafer. Lakapları: Sadık. Künyesi: Ebu Abdullah. Baba-Ana: İmam Muhammed Bakır (a.s), Kasım b. Muhammed b. Ebubekir\'in kızı Ümmü Ferve. Doğumu: Hicretin 83. yılı, Rebi’ul-Evvel ayının 17’sinde Medine’de dünyaya geldi. Döneminin Halifeleri: Yezid b. Abdulmelik (9. Emevi halifesi), Saffah (Abbasî halifelerinin evveli) ve Mansur Devanikî. İmamet Süresi: 34 yıl (114-148) Şahadeti: Hicretin 148. yılı, Şevval ayının 25’inde, 65 yaşınd ...

Devamı için tıklayın.