18 Nisan 2024 Perşembe 17:01:49

Fenomenweb.com

Sadakanın Değeri

Sadakanın Değeri

İnfakın değeri , malın helalliği nisbetindedir. Helal maldan yapılan hayırlar , Allah'ın lutfuyla  ona en layık olan kimselere nasip olur .Bu bakımdan infaklar , adeta kazancın manevi bir röntgeni mahiyetindedir . Nitekim ,

   Hak dostlarından  Ebu Abbas Nihavendi'ye gelerek zekatını kime vermesinin daha uygun olacağını sorar. O da ; 

--"Gönlün kimde karar kılıyorsa ona ver !" buyurur.

Üstadın yanından ayrılan talebe , yolu üzerinde  dilenmekte olan âmâ (gözleri görmeyen)  bir dilenci görür . Gönlü ona ısınır .Zekatı olan bir kese altını çıkarıp verir . Keseyi eliyle şöyle bir yoklayan âmâ sevinçle oradan ayrılır.

Ertesi gün aynı yerden geçen talebe , bir önceki gün kendisine zekat verdiği âmâyı başka bir âmâ ile konuşurken görür. Onlardan şu cümleyi duyar :

"-Dün bana bir beyzâde tam bir kese altın verdi. Bende meyhaneye gidip bir güzel demlendim..."

 Bu durum talebenin çok canını sıkar. Doğruca Ebû Abbas Hazretlerinin huzûruna  varır . Hâdiseyi tam arz edecektir ki  Ebû Abbas Hazretleri onun konuşmasına fırsat vermeden , sattığı külahının karşılığı olan bir akçeyi infak etmesi için kendisine uzatıp , önüne çıkan ilk kişiye bu akçeyi vermesini tembih eder. Talebe , birşey diyemeden verilen vazifeyi yerine getirmek için oradan ayrılır . Kendisine tembihlendiği gibi , karşısına çıkan ilk kişiye akçeyi verir . Ancak içini kemiren bir merakla takibe koyulur . Adamcağız , biraz ileride ki harabeye girer . Sonra elbisesinin altından ölü bir keklik çıkarıp yere bırakır . Tam oradan ayrılacaktır ki , talebe önüne geçip sorar :

"-Ey yiğit! Allah için doğruyu söyle bu ne hâldir ! Şuraya attığın ölü keklik de nedir ?" 

 Adamcağız kendisine akçeyi veren şahsı karşısında görünce  heyecandan kekeleyerek şunları söyler :

"-Yedi gündür , bişey bulup da çoluk çocuğuma yediremedim . Ben ve hanımım sabrediyorduk , ama çocuklarımın açlığa tahammülleri kalmamıştı. Buna rağmen dilenip insanlardan birşey istemek, asla  yapamayacağım bir işti . Bu ıztırap içinde kıvranırken , senin görmüş olduğun , çürümeye yüz tutmuş o ölü kekliği buldum  Zaruret sebebiyle onu yemeleri için çocuklarıma götürecektim . İçimden de Allah'a  yalvarıyor ;<< Yâ Rab , hâlime inayet eyle >> diye niyaz ediyordum ki, sen karşıma çıkıp o bir akçeyi verdin. Ben de Rabbime şükrederek , yenemeyecek durumda olan o  kuşu bu mezbeleye bıraktım . Şimdi pazara gidecek ve verdiğin akçeyle yiyecek bir şeyler alacağım ...

  Bu hale şaşırıp kalan talebe , derhal Ebû Abbas Hazretlerinin yanına gelir . Hazreti Pir , o henüz birşey  söylemeden , şöyle buyurur :

 "- Evladım ! Demek ki ,sen kazancına şüpheli , haram ve verdiğin muhtaca dikkat ettiğin halde zekatın şaraba gitti . Bir şeyin karışıp karışmadığına dikkat etmemişsin . Bu yüzden kazanılan şeyler , nereden ve nasıl elde edilmişse , benzer şekilde elden çıkar. Nitekim senin bir kese altınına mukâbil , benim bir tek akçemin  salih bir insanın eline geçmesi de onun helalliğindendir. 

  Ve demek oluyor ki , sadakayı ehil  kimselere verebilmek , o malın hangi yolla kazanıldığıyla alakalıdır . Sanki parada ,  cezb ve incizab kanunu caridir . 

 Para , yılan gibidir; geldiği delikten gider . Helal kazanç hayır ve faziletlere vesile olurken , haram kazanç da şer yollarda eriyip gider . Bu itibarla bir malın helalliği , sarf edildiği yere bakılarak da görülebilir . 

İnfâkın mânevî durumu , çok bâriz bir şekilde  kendini belli etmektedir. Bazı kimselerin bağışları  ile yapılan hayırların gönle apayrı bir huzur vermesi , paranın helâliyetini ve gönlün samimiyetini göstermektedir. 

Diğer taraftan , dînimizde  her fırsatta sadaka vermek teşvik edilmektedir. Eğer bunu ihlâs ile  îfâ edersek Cenâb-ı Hak müstesna bir bereket ihsân eder . Öyle ki , verilen sadaka kimi zaman , ona layık olmayana gitmiş gibi görünse de , Allah'ın lutfuyla , alan kimsenin gafletten uyanmasına ve gönlünde hayra doğru filizlenmesine vesile olur .   Rabbim her daim helal kazançla ve helal rızıkla rızıklanmayı nasip etsin . 

Selam ve Dua ile kalın . 

Hazır Web Sitesi

img

Abdullah ELDEN

Yorumlar

Ofisimo.com