22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:02:08

Fenomenweb.com

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v duaları

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v duaları

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v duaları

\"Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah\'\'a hamdolsun. (kıyamette) O\'\'nun huzurunda toplanılacaktır.\" (Buhari: 11/96)

\"Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır.\" (Ebu Davud: 5067)

\"Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır.\" (İbn Mace, Dua: 14)

\"Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin.\" (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)

\"Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah\'\'a hamd olsun.\" (Ebu Davud, At\'\'ime:15)

\"O Allah\'\'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi.\" (Tirmizi, deavat: 107)

\"Allah\'\'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah\'\'ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç.\" (Müslim, müsafirin:68)

\"Allah\'\'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah\'\'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru.\" (Buhari, teheccüd: 25)

\"Allah\'\'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum.\" (tirmizi, deavat: 38)

\"Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah\'\'a hamd olsun.\" (Ebu Nuaym)

Eve Girerken Okunacak Dua:

\"Allahım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah\'\'ın adıyla evimize girer, Allah\'\'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz.\" (Ebu Davud, Edeb: 112)

Evden Çıkarken Okunacak Dua:

Anlamı: \"Allah\'\'ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah\'\'a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah\'\'ın yardımıyladır.\" (Tirmizi, deavat: 34)

Gece Uykudan Önce Okunacak Dua:

\"Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!\" (Buhari, Deavat: 7)

Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar. (Bakara Suresi, 186)

 

 

Hazır Web Sitesi

img

Abdullah ELDEN

Yorumlar

Ofisimo.com