26 Haziran 2022 Pazar 06:11:30

Ofisimo.com

Ne Harcarsaniz ALLAH C.C Yerine Başkasını Verir

Ne Harcarsaniz ALLAH C.C Yerine Başkasını Verir

NE HARCARSANIZ ALLAH YERİNE BAŞKASINI VERİR SEBE 39.ayetin tefsiri

SEBE 39.ayetin tefsiri

39. De ki: \"Gerçekten Rabbim rızkı kullarından dilediğine genişle¬tip yayar. Dilediği kimseninkini de daraltır. Her ne harcarsanız, O, bu harcadığınızın yerine başkasını verir O rızık verenlerin en hayırlısıdır.\"

\"De ki: Gerçekten Rabbim rızkı kullarından dilediğine genişletip ya¬yar. Dilediği kimseninkini de daraltır\" buyruğu bu gerçeği pekiştirmek için tekrarlanmıştır.
\"Her ne harcarsanız, O, bu harcadığınızın yerine başkasını verir.\"

Yani ey Muhammed, şu mal ve evlatları dolayısıyla gurura kapılıp aldanan kimselere de ki: Şüphesiz ki yüce Allah dilediğinin rızkını genişletir, diledi-ğininkini de daraltır. O bakımdan sakın mal ve evlatlarla aldanmayın. Aksi¬ne mallarınızı Allah\'a itaat uğrunda harcayın. Allah\'a itaat yolunda her ne har¬carsanız, onun yerine başkasını verir.
İfadede: O, size onun yerine başkasını verir, anlamında hazfedilmiş lafız¬lar vardır. Mesela: \"Ona, onun yerine başkasını verdi\" de¬nilir. Yani yüce Allah, size onun yerini tutacak olanı veya onun bedelini ve¬rir. Bu bedel ise ya dünyada veya âhirettedir.
Müslim\'in, Sahih\'inde kaydedildiğine göre Ebu Hureyre dedi ki: Rasûlul-lah (sav) şöyle buyurdu: \"Kulların sabahladığı herbir günde mutlaka iki melek (dünya semasına) iner. Onlardan birisi: Allah\'ım, infak eden herkese onun yerini tutacak olanı ver, (diğeri) cimrilik eden herkese de (malını) te¬lef edecek şeyleri ver, der.\"

Yine Müslim\'de kaydedildiğine göre Ebu Hureyre, Rasûlullah (sav)\'dan şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: \"Gerçek şu ki Allah bana şöyle bu¬yurdu: Sen infak et, Ben de sana infak ederim...\"
İşte bu, dünya hayatında yapılan harcama Allah\'a itaat yolunda ise, har¬cananın mislinin dünyada verileceğine bir işarettir. İnfak edilenin yerine ve¬rilecek şey, dünyada verilmediği de olabilir. Tıpkı önceden de açıkladığımız şekilde duaya benzer. Ya dua kabul edilir, ya bir günaha keffaret olur, veya âhirete saklanır. Burada âhirete saklanması ise, onun misli ecir verilme¬si demektir. (KURTUBİ TEFSİRİ)
«Hangi şeyden de infâk ederseniz; O, yerine koyar.» Allah\'ın size emredip mübâh kıldığı hangi konuda infâk ederseniz; Allah onu dünyada yerine koyduğu gibi, âhirette de ceza ve sevaba vesile kılar. Nitekim hadîste şöyle buyurulur: Allah Teâlâ: Kendin için infâk et, infâk et, buyurmuştur. Yine bir başka hadîste buyurulur ki: İki melek her gün şöyle seslenir. Biri diğerine der ki: Allah\'ım, tutanlara telef ver. Diğeri de der ki: Allah\'ım, infâk edenlere devamını ver. Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:
Ey Bilâl infâk et, malının azalmasından dolayı Arş\'ın sahibinden korkma. İbn Ebu Hatim der ki: Bize Yezîd İbn Ab-dülazîz... Mekhûl\'dan nakletti ki; o, Huzeyfe\'den bana anlatıldığına göre, Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu demiştir: Dikkat edin, sizden sonra çok zor bir gün gelecektir. O gün mal sahibi olan elindekini sıkacak, infâk etmekten korkacaktır. Sonra «Hangi şeyden de infâk ederseniz; O, yerine koyar...» âyetini okumuştur.

Hafız Ebu Ya\'lâ el-Mavsılı... Mekhûl\'den nakleder ki: o, bana Hu-zeyfe\'den aktarıldığına göre, Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu demiştir: Dikkat edin, sizin şu gününüzden sonra sıkıntılı günler gelecektir. O gün mal sahibi olan elindekini sıkacak, infâk etmekten korkacaktır. Allah Teâlâ «Hangi şeyden de infâk ederseniz; O, yerine koyar. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.» buyuruyor. Halkın şerirleri de hiç bir vicdan duygusuna bağlı kalmadan zorda kalanlarla alış-veriş yaparlar. Dikkat edin, zorda kalanların alış-verişi haramdır. Müslüman müslümanm kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu horlamaz. Senin yanında bir ma\'rûf varsa onu kardeşine de ulaştır. Aksi takdirde sen de bir başka helak ile onun helak olmasını artırma. Bu hadîs, bu şekliyle garîbtir ve isnadında zayıflık vardır.
Süfyân es-Sevrî, Ebu Yûnus Hasan İbn Yezîd\'den nakleder ki; Mü-câhid şöyle demiş: Sizden biriniz «Hangi şeyden de infâk ederseniz; O, yerine koyar. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır» âyetini te\'vîle yeltenmesin. Yanında bulunan şeylerde dengeyi gözetsin, çünkü nzık paylaştırılmıştır.(İBNİ KESİR TEFSİRİ)

img

Abdullah ELDEN

Yorumlar

Ofisimo.com