22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:54:32

Fenomenweb.com

Müstazaflar ve Müstekbirler Ne Demektir

Müstazaflar ve Müstekbirler Ne Demektir

Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler), içlerinden iman edip de onlarca zayıf bırakılanlara (müstazaflara) dediler ki: \"Salihin gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?\" Onlar: \"Biz gerçekten onunla gönderilene inananlarız.\" dediler. (Araf Suresi, 75)


Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler) dediler ki: \"Ey Şuayb, seni ve seninle birlikte iman edenleri ya ülkemizden sürüp-çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize geri döneceksiniz.\" (Şuayb:) \"Biz istemesek de mi?\" dedi. (Araf Suresi, 88)

 

MÜSTAZ\'AF

Cahiliyye toplumlarında toplumun çoğunluğunu teşkil eden, ezilen, hor görülen, güçsüz bırakılmış halk tabakası.

\"Ancak, erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan bir yol bulamayan müstaz\'aflar müstesnadır. Bunlar Allah\'ın kendilerini affetmesi umulanlardır. Doğrusu Allah affedendir, bağışlayandır\" (en-Nisa, 4/98-99).


MÜSTEKBİR

Büyüktük taslayan kimse; toplumu ezen, sömüren, ekâbir sınıfını ifade eden Kur\'ânî bir kavram.

Müstekbirler mutlak hâkimiyet ve mülkiyetin Allah\'a aid olduğunu, ondan başka tüm güç, otorite ve hâkimiyetin reddedilmesi gerektiğini ifade eden \"La ilahe illallah\" gerçeğini kabul etmezler. \"Onlara La ilahe illallah (Allah\'tan başka Allah yoktur) denildiğinde şüphesiz büyüklenirler\" (es-Saffat, 37/35).
Müstekbirler kendilerinde bulunan iyi özelliklere değil; kuvvet,makam; mevki, sermaye gibi bu dünya hayatında sahip oldukları geçici şeylere güvenip dayanırlar.
\"Onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve \"kuvvetçe bizden daha güçlü kimmiş\" dediler\" (el-Fussilet, 41/15).

Hazır Web Sitesi

img

Abdullah ELDEN

Yorumlar

Ofisimo.com