14 Temmuz 2024 Pazar 10:20:58

Fenomenweb.com

Kuran-ı Kerim deki rakamlar

Kuran-ı Kerim deki rakamlar

KURAN-I KERİMDEKI RAKAMLAR

 

KURAN-I KERIMDE HANGI SAYFADA OLDUGUNUZU ANLAMANIZ ICIN EKLENMISTIR.

Burada önemli olan ve ezberlemeniz gereken 0-20  arası sayılardır . Ondan sonra mantığı kavrayıp Arapça sayılara bakarak   Kur'an'ı Kerim'de kaçıncı sayfada olduğunuzu çok rahat bir şekilde anlayıp  öğrenebilirsiniz .

 

0 = Sıfır => صفر => ٠
1 => Bir => واحد  => ١
2 => İki => اثنان => ٢
3 => Üç => ثلاثة = >٣
4 => Dört => أربعة => ٤
5 => Beş => خمسة => ٥
6 => Altı => ستة => ٦
7 => Yedi => سبعة => ٧
8 => Sekiz => ثمانية => ٨
9 => Dokuz => تسعة => ٩
10 => On => عشرة => ١٠
11 => On bir => أحد عشر => ١١
12 => On iki => اثنا عشر => ١٢
13 => On üç => ثلاثة عشر => ١٣
14 => On dört => أربعة عشرة => ١٤
15 => On beş => خمسة عشر => ١٥
16 => On altı => ست عشرة => ١٦
17 => On yedi => سبعة عشر => ١٧
18 => On sekiz => ثمانية عشر => ١٨
19 => On dokuz => تسعة عشر => ١٩
20 => Yirmi => عشرون => ٢٠
21 => Yirmi bir => واحد وعشرون => ٢١
22 => Yirmi iki => إثنان وعشرون => ٢٢
23 => Yirmi üç => ثلاثة وعشرين => ٢٣
24 => Yirmi dört => أربع وعشرين => ٢٤
25 => Yirmi beş => خمسة وعشرين => ٢٥
26 => Yirmi altı => ستة وعشرين => ٢٦
27 => Yirmi yedi => سبعة وعشرون => ٢٧
28 => Yirmi sekiz => ثمانية وعشرين => ٢٨
29 => Yirmi dokuz => تسعة وعشرون => ٢٩
30 => Otuz => ثلاثون => ٣٠
31 => Otuz bir => ثلاثون واحد => ٣١
32 => Otuz iki => اثنين وثلاثين => ٣٢
33 => Otuz üç => ثلاثة وثلاثين => ٣٣
34 => Otuz dört => أربعة وثلاثين => ٣٤
35 => Otuz beş => خمسة وثلاثين => ٣٥
36 => Otuz altı => ستة وثلاثين => ٣٦
37 => Otuz yedi => سبعة وثلاثون => ٣٧
38 => Otuz sekiz => ثمانية وثلاثون => ٣٨
39 => Otuz dokuz => ثلاثين تسعة => ٣٩
40 => Kırk => أربعون => ٤٠
41 => Kırk bir => أربعون واحد => ٤١
42 => Kırk iki => اثنين وأربعين => ٤٢
43 => Kırk üç => ثلاثة وأربعون => ٤٣
44 => Kırk dört => أربعة وأربعون => ٤٤
45 =>Kırk beş => خمسة وأربعين => ٤٥
46 => Kırk altı => ستة وأربعين => ٤٦
47 => Kırk yedi => سبعة وأربعون => ٤٧
48 => Kırk sekiz =>ثمان وأربعين => ٤٨
49 => Kırk dokuz تسعة وأربعون => ٤٩
50 => Elli => خمسون => ٥٠
51 => Elli bir => واحد وخمسون => ٥١
52 => Elli iki => إثنان وخمسون => ٥٢
53 => Elli üç => ثلاثة وخمسون => ٥٣
54 => Elli dört => أربعة وخمسين => ٥٤
55 => Elli beş => خمسة وخمسون => ٥٥
56 => Elli altı => ستة وخمسون => ٥٦
57 => Elli yedi => سبعة وخمسين => ٥٧
58 => Elli sekiz => ثمانية وخمسون => ٥٨
59 => Elli dokuz => تسعة وخمسون => ٥٩
60 => Altmış => ستون => ٦٠
61 => Altmış bir => إحدى وستين => ٦١
62 => Altmış iki => اثنان وستون => ٦٢
63 => Altmış üç => ثلاثة وستون => ٦٣
64 => Altmış dört => أربعة وستون ==> ٦٤
65 => Altmış beş => خمسة وستون => ٦٥
66 => Altmış altı => ستة وستين => ٦٦
67 => Altmış yedi => سبعة وستين => ٦٧
68 => Altmış sekiz => ثمانية وستين => ٦٨
69 => Altmış dokuz => تسعة وستين => ٦٩
70 => Yetmiş => سبعون => ٧٠
71 => Yetmiş bir => سبعين واحد => ٧١
72 => Yetmiş iki => اثنان وسبعون =>  ٧٢
73 => Yetmiş üç => ثلاثة وسبعون => ٧٣
74 => Yetmiş dört => أربعة وسبعين => ٧٤
75 => Yetmiş beş => خمسة وسبعون => ٧٥
76 => Yetmiş altı => ستة وسبعين => ٧٦
77 => Yetmiş yedi => سبعة وسبعون => ٧٧
78 => Yetmiş sekiz => ثمانية وسبعين => ٧٨
79 => Yetmiş dokuz => تسعة وسبعون => ٧٩
80 => Seksen => ثمانون ==> ٨٠
81 => Seksen bir => ثمانون واحد => ٨١
82 => Seksen iki => ثمانين اثنين => ٨٢
83 => Seksen üç => وثلاثة وثمانين => ٨٣
84 => Seksen dört => ثمانون أربعة => ٨٤
85 => Seksen beş => خمسة وثمانون => ٨٥
86 => Seksen altı => ستة وثمانون => ٨٦
87 => Seksen yedi => سبعة وثمانون => ٨٧
88 => Seksen sekiz => ثمانية وثمانون => ٨٨
89 => Seksen dokuz => وتسعة وثمانون => ٨٩


90 => Doksan => تسعون => ٩٠
91 => Doksan bir => تسعين واحد => ٩١
92 => Doksan iki => تسعين اثنين => ٩٢
93 => Doksan üç => ثلاثة وتسعون => ٩٣
94 => Doksan dört => تسعين أربعة => ٩٤
95 => Doksan beş => تسعين خمسة => ٩٥
96 => Doksan altı => ستة وتسعون => ٩٦
97 => Doksan yedi => تسعون سبعة => ٩٧
98 => Doksan sekiz => ثمانية وتسعين => ٩٨
99 => Doksan dokuz => تسعة وتسعين => ٩٩
100 => Yüz => مائة => ١٠٠

Hazır Web Sitesi

img

Abdullah ELDEN

Yorumlar

Ofisimo.com