22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:21:30

Fenomenweb.com

Kinayeli Cümleyle Boşama Hangi Talaktır?

Kinayeli Cümleyle Boşama Hangi Talaktır?

Öfke halinde verilen talakın hükmü için şu fetvaya bakın: (Bkz)

"Bu sefer bitti" cümlesi, "defol git", "babanın/ailenin evine git", "seni görmek istemiyorum", "aramızdaki alaka bitti" gibi kinayeli bir cümledir. Yani talaka da ihtimali vardır, talakın dışında başka bir anlama da ihtimallidir.

Kinayeli cümle/lafız kullanan birinin bu ikisinden hangisini kastettiği açık olmadığı için, bununla talakın geçerli olabilmesi kocanın niyetine bağlıdır, kastı sorulmalıdır; eğer bunu talaka niyet ederek söylememiş, bununla talakı kastetmemiş ise veyahut talaka niyet edip etmediğinde şüphe ediyorsa talak gerçekleşmez. Ama şayet bunu söylerken talakı kastetmiş ise o halde talak geçerli olur.

-Sizin yaptığınız gibi- kinayeli cümleyle talak kastedilmişse hangi talakın gerçekleştiği hususunda Hanefîler ile diğer üç mezheb fakihleri arasında ihtilaf bulunmaktadır. Hanefîlere göre bu, ‘’beynûne-i suğrâ olan 1 bâin talak’’ sayılır. Yani kocanın, karısını tekrar kendisine döndürebilmesi için kadının da rızasıyla yeni bir mehir belirlenerek yeni bir nikah akdi yapılması gerekir.

Diğer üç mezhebe yani cumhura göre ise kinayeli bir cümle ile boşama "1 ric’î talak" sayılır. Yani koca, bu şekilde iddete giren karısını iddet bitmeden önce/iddet süresi içerisinde yeni bir nikah akdi olmaksızın tekrar kendisine döndürebilir, ama iddet biter de hala döndürmemişse o zaman ric’î talak "beynûne-i suğrâ olan bâin talak"a dönüşür. Binaen aleyh tekrardan nikah kıymanıza gerek yoktu. Allahu A’lem.

Ve’l-hamdu lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

Hazır Web Sitesi

img

Murat ÇETİNER

Yorumlar

Ofisimo.com