30 Kasım 2023 Perşembe 21:43:30

Fenomenweb.com

İnsan Suresi

İnsan Suresi

İNSAN SURESİ
 

Rahman Rahim olan Allah\'ın adıyla


1- Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip-geçti.


2- Şüphesiz Biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık.


3- Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.


4- Doğrusu Biz kafirlere zincirler, demir halkalar (tomruklar) ve çılgınca yanan bir ateş hazırladık.


5- Şüphesiz ki iyiler (ebrar), karışımı kafur olan bir kadehten içerler.


6- Allah\'ın kullarının kendisinden içtikleri bir kaynak; onu fışkırttıkça fışkırtıp akıtırlar.


7- Adaklarını yerine getirirler ve şerri (kötülüğü) yaygın olan bir günden korkarlar.


8- Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler.


9- \"Biz size, ancak Allah\'ın yüzü (rızası) için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşekkür.\"


10- \"Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimiz\'den korkuyoruz.\"


11- Artık Allah, onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir.


12- Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir.


13- Orada tahtlar üzerinde yaslanıp-dayanmışlardır. Orada ne (yakıcı) bir güneş ve ne de dondurucu bir soğuk görürler.


14- (Meyvelerin) Gölgeleri onlara pek yakın ve devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış.


15- Çevrelerinde gümüşten billur kablar, kupalar dolaştırılır.


16- Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tespit etmişlerdir.


17- Orada onlara bir kadeh içirilir ki, karışımı zencefildir.


18- Bir pınar ki orada \"selsebil\" olarak adlandırılır.


19- Çevrelerinde (gençlikleri ve dinçlikleri) ebedi kılınmış civanlar dolaşır-durur; sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın.


20- Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün.


21- Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir şarab içirmiştir.


22- Şüphesiz, bu, sizin için bir mükafaattır. Sizin çaba-harcamanız şükre değer (meşkur:makbul) görülmüştür.


23- Gerçek şu ki, Kur\'an\'ı senin üzerine \'safhalar halinde bir indirme tarzıyla (tenzil)’ indiren Biziz, Biz.
24- Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkar veya nankör olana itaat etme.
25- Ve sabah, akşam Rabbinin adını zikret.


26- Gecenin bir bölümünde O\'na secde et ve geceleyin uzun uzadıya O\'nu tesbih et.


27- Gerçek şu ki bunlar, çarçabuk geçmekte olan (dünyay)ı seviyorlar. Önlerinde bulunan ağır bir günü bırakıyorlar.


28- Onları Biz yarattık ve bağlarını sımsıkı bağladık. Dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz.


29- Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir.


30- Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.


31- Dilediğini Kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azap hazırlamıştır.

Hazır Web Sitesi

img

Abdullah ELDEN

Yorumlar

Ofisimo.com