30 Kasım 2023 Perşembe 21:20:33

Fenomenweb.com

İman Artmaz ve Eksilmez

İman Artmaz ve Eksilmez

İMAN ARTMAZ VE EKSİLMEZ

İman artmaz ve eksilmez. Çünkü, imanın noksanlaşması ancak küfrün artması ile; imanın artması da ancak küfrün noksanlaşması ile birlikte düşünülebilir. Bir şahsın, aynı anda hem mümin hem de kâfir olması nasıl düşünülebilir? Bu görüş, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve arkadaşlarının görüşüdür.

Yine \"el - Fıkhu\'l - Ekber\" adlı kitabında şöyle diyor: \"Gök ve yer ehlinin imanı artıp eksilmez. Bütün müminler, imanda ve tevhidde derece bakımından eşit olup, amel bakımından birbirlerinden üstün olabilirler.\"

Şöyle bir soru sorulabilir: Cenab-ı Hak Kur\'an-ı Keriminde şöyle buyuruyor:

\"İmanlarını artırsınlar için...\" (el-Feth / 4) Bu ve benzeri ayetler yanında Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyuruyor:

\"İman, yetmiş küsur şubedir. En üstünü, \"Lailâhe illallah\" demek, en aşağısı da yolda eziyet veren şeyleri kaldırıp atmaktır. Utanmak da imandan bir şubedir.\" (Müslim, İman)

Bu soruya şöyle karşılık verilebilir: Bu ayet ve hadislerin hükmü, sahabe hakkında geçerlidir. Çünkü Kur\'an, o devirde zaman içersinde ayet ayet iniyor, onlar da her inen ayete iman ediyorlardı. Bu da onların ilk durumlarına göre imanlarını arttırmış oluyordu. Bunlar bizim hakkımızda ise geçerli değildir. Çünkü vahiy kesilmiştir.

Hazır Web Sitesi

img

Abdullah ELDEN

Yorumlar

Ofisimo.com