18 Nisan 2024 Perşembe 17:53:30

Fenomenweb.com

İMAM MEHDİ (as)\'in BİYOGRAFİSİ

İMAM MEHDİ (as)\'in BİYOGRAFİSİ

İMAM MEHDİ (A.F)’İN KISACA BİYOGRAFİSİ

Adı:
M.u.h.a.m.m.e.d.

Lakapları:
Mehdi-yi Mev’ud,
İmam-ı Asr,
Sahib’uz-Zeman,
Bakıyyetullah,
Kâim,
Hüccet,
Halef-i Salih,
Eba Salih

Künyesi:
Ebu’l-Kasım.

Baba-Ana:
İmam Hasan Askeri (a.s); Nergis hatun.

Doğumu:
Hicretin 255. (M. 867) veya 256. yılı, Şaban ayının 15. günü Samerra’da dünyaya gözünü açtı.

Özel Naipleri:
Gaybet-i Suğra dönemindeki dört özel naipleri:
1) Ebu Amr Osman b. Said-i Amiri.
2) Ebu Cafer Muhammed b. Osman b. Said-i Amiri.
3) Ebu’l- Kasım Hüseyn b. Ruh Nevbahti.
4) Ebu’l Hasan Ali b. Muhammed Semuri.

Zuhur Alametleri:
a) Bütün dünyada ve İslam toplumlarında; zulüm, kötülük, fesat, günah, ve dinsizliğin yayılması.
b) Sufyani\'nin ortaya çıkışı ve yerin yarılarak Sufyani’nin ordusunu içine alması.
c) Seyyid Hasani’nin ortaya çıkışı.
d) Yüksek ses
e) Hz. İsa Mesih’in gökten inişi ve Hz. Mehdi (a.s)’ın arkasında namaz kılması.

Yaşam Dönemi:
1) Babasının kefaleti altında gizli bir şekilde yaşadığı beş yıllık dönem.
2) İmam Hasan-ı Askeri\'nin (a.s) şahadetinden sonra, hicri 260 yılından 329 yılına kadar 69 (veya 70) yıl süren “Gaybet-i Suğra” dönemi.
3) Hicretin 329. yılından başlayıp Hz. Mehdi\'nin (a.s) zuhuruna kadar devam edecek olan “Gaybet-u Kubra” dönemi.
4) Zuhur ve evrensel hükümet dönemi. Bu dönemde 40 yıl doğu ve batıya hükümet edecektir.

Hazır Web Sitesi

img

Abdullah ELDEN

Yorumlar

Ofisimo.com