30 Kasım 2023 Perşembe 22:09:29

Fenomenweb.com

İMAM CAFER SADIK (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSi

İMAM CAFER SADIK (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSi

İMAM CAFER SADIK (A.S)’IN
KISACA BİYOGRAFİSİAdı:
Cafer.

Lakapları:
Sadık.

Künyesi:
Ebu Abdullah.

Baba-Ana:
İmam Muhammed Bakır (a.s), Kasım b. Muhammed b. Ebubekir\'in kızı Ümmü Ferve.

Doğumu:
Hicretin 83. yılı, Rebi’ul-Evvel ayının 17’sinde Medine’de dünyaya geldi.

Döneminin Halifeleri:
Yezid b. Abdulmelik (9. Emevi halifesi), Saffah (Abbasî halifelerinin evveli) ve Mansur Devanikî.

İmamet Süresi:
34 yıl (114-148)

Şahadeti:
Hicretin 148. yılı, Şevval ayının 25’inde,
65 yaşında Mansur Devaniki\'nin emriyle zehirlenerek Medine’de şahadete erişti.


Mezarı:
Medine-Baki Mezarlığı.

Yaşam Dönemi:
1) İmametten önceki dönem, 41 yıl (83-114).
2) İmamet dönemi, 34 yıl (114-148).
Bu dönem Şiiliğin yaygınlaştığı bir dönemdir.
İmam Sadık (a.s) Beniümeyye\'yle Biniabbas\'ın savaşmasından ortaya çıkan fırsattan yararlanarak
geniş bir şekilde ilim havzaları teşkil etti,
4.000 (dört bin) öğrenci yetiştirdi
ve ilahî maarifi ihya ile mektebin istikrarını sağlamış oldu.

Çocukları:
1-İsmail 2-Abdullah 3-Ümmü Ferve.
4-İmam Musa Kazım 5-İshak 6-Muhammed.
7-Abbas 8-Ali 9-Esma 10-Fatıma.

Hazır Web Sitesi

img

Abdullah ELDEN

Yorumlar

Ofisimo.com