23 Ocak 2022 Pazar 22:00:25

Ofisimo.com

HZ. ALİ (A.S)’ın KISACA BİYOGRAFİSİ

HZ. ALİ (A.S)’ın KISACA BİYOGRAFİSİ

HZ. ALİ (A.S)’ın KISACA BİYOGRAFİSİ


Adı:
Ali (a.s).

Lakapları:
Emir’ul-Müminin, Murtaza, Haydar.

Künyesi:
Ebu’l-Hasan, Ebu Turab.

Baba -Ana:
Ebu Talib, Esed kızı Fatıma.

Doğumu:
Bi’setten on yıl önce, Recep ayının 13. günü Kabe’nin içinde doğmuştur.

Hilafeti:
Hicretin 36\'sından 40\'ına kadar (takriben 4 yıl dokuz ay).

İmamet Süresi :
30 yıl. Bu sürenin dört yıl dokuz ayında hükümet etmiştir.

Şahadeti:
Hicretin 40. yılı Ramazan ayının 19. günü Kufe Mescidi’nin mihrabında, en şaki kimsenin (İbn-i Mülcem’in) darbesiyle Ramazan’ın 21. gecesi 63 yaşında iken şahadete erişmiştir.

Mezarı:
Necef-i Eşref’te.

Yaşam Dönemi:
1- Çocukluk dönemi (yaklaşık on yıl).
2- Peygamber-i Ekrem (s.a.a)’le geçirdiği dönem (yaklaşık yirmi üç yıl).
3- Hilafet mesnedinden uzaklaştırıldığı dönem (yaklaşık yirmi beş yıl).
4- Hilafet dönemi (yaklaşık dört yıl, dokuz ay).

Çocukları:
Hz. Fatıma’dan;
Hasan (a.s), Hüseyin (a.s),
Zeyneb (a.s), Ümmü Gülüsüm (a.s)
ve Muhsin adında beş çocuğu olmuştur.
(Muhsin, mel’unlar tarafından anne karnında öldürülmüştür.)

img

Abdullah ELDEN

Yorumlar

Ofisimo.com