22 Haziran 2024 Cumartesi 22:24:11

Fenomenweb.com

EL- ĞAFÛR İsm-i Şerifi

EL- ĞAFÛR İsm-i Şerifi

Allah Ğafur\'dur. Yani affediciliği tam ve süreklidir. Kullarının kusurlarını melaike ve ruhanîlere karşı örtendir.

Ğafur ve Gaffar İsimleri arasında ise şöyle bir fark vardır;
...
Ğafur; günahların çokluğu nispetinde mağfiretin de çok olduğuna delalet eder.

Gaffar ise günahları tekrar tekrar çokça bağışlayan demektir.

Risale-i Nur Külliyatı\'nda şöyle bir cümle geçer:

“En kıymetdar âletleri, en kıymetsiz şeylerde sarfedip nefsine zulmettin.” (Sözler)

Allah\'ın bu ismi de, emrinde sayısız melek ve ruhanilerin çalıştığı, güneş ve gezegenlerin itaat ettiği, hadsiz canlı ve cansız varlıkların zerre kadar isyan ve itaatsizlik etmeden vazife gördüğü bir Sultan-ı Zül-Celalin mülkünde O\'nun emir ve yasakları çiğnenmiş, İlahi bir emanet olan ruh ve beden günah bataklığında kirletilmiş Cennet\'e liyakatini kaybedip Cehennem\'i hak etmiş günahkarlar için büyük bir ümit kaynağıdır.

Bu iki isimden kulun alacağı ders, iki maddede özetlenebilir:

İnsan nefis ve şeytana uyarak bir günah işlediğinde, derhal tövbe etmeli ve ümitsizliğe düşmemek için Allah’ın Ğafur olduğunu hatırlamalıdır.

Kulun bu isimden alacağı diğer nasip ise, mü’minlerin hatalarını örtmesi, başkalarına anlatmaması ve onları bağışlamasıdır.

İnsan, kendi cüz’î izzetine karşı işlenen küçük hataları affedebilmelidir ki, sonsuz izzet ve azamet sahibi olan Allah’a karşı işlediği isyanların affını dilemeye yüzü olabilsin.

 


 

Hazır Web Sitesi

img

Abdullah ELDEN

Yorumlar

Ofisimo.com