22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:05:37

Fenomenweb.com

Bir şeyi put edinmek ne demektir?

Bir şeyi put edinmek ne demektir?

Bir şeyi \"put edinmek\" ne demektir?

Put edinmek\" halk arasında yalnızca birtakım heykellere tapınmak anlamıyla bilinir. Oysa bu kavramın çok daha geniş bir anlamı vardır ve yalnızca geçmiş dönemlere ait değildir. Bir şeyi kendisine put edinen insanın mutlaka put edindiği şey için \"bu bir ilahtır, ben buna tapıyorum\" demesi veya o varlığın önünde secde etmesi gerekmez.
Put edinmenin temelinde kişinin, bir şeyi veya bir kimseyi Allah\'a tercih etmesi yatar. Buna örnek olarak da, bir kimsenin hoşnutluğunu Allah\'ın hoşnutluğuna tercih etmeyi, bir kimseden Allah\'tan korkar gibi korkmayı ya da onu Allah\'ı sever gibi sevmeyi verebiliriz. Kuran\'da Allah, insanların Kendisine ortak koştukları putların onlara bir yarar sağlayamayacağını şöyle bildirir:

Siz yalnızca Allah\'tan başka birtakım putlara tapıyor ve birtakım yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Allah\'tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah\'ın katında arayın, O\'na kulluk edin ve O\'na şükredin. (Ankebut Suresi, 17)

Bundan kurtulup sadece Allah\'a yönelen insanın yaşadığı köklü değişim ise, öncelikle kalbinde meydana gelir. Eskiden kendi istek ve tutkularına, birtakım fikir ve cahiliye kurallarına göre sürdürdüğü yaşamını artık sadece Allah\'ın rızasına ve hoşnutluğuna göre sürdürür.
 

Hazret-i İbrâhim, (Yâ Rabbî, beni ve çocuklarımı puta tapmaktan koru) diye duâ etmiştir. Peygamberler puta tapmıyacağına göre puttan maksat para sevgisidir. Parayı sevmek, puta tapmak gibidir. (Altın ve gümüşün [paranın] kuluna la’net olsun) ve (Paraya tapan helâk oldu) hadîs-i şerîfleri, parayı çok sevenlerin âkıbetini haber vermektedir. (Tirmizî)

Hazır Web Sitesi

img

Abdullah ELDEN

Yorumlar

Ofisimo.com