18 Nisan 2024 Perşembe 18:09:07

Fenomenweb.com

Beyyine sûresinin fazîleti

Beyyine sûresinin fazîleti

Beyyine sûresinin fazîleti

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Kim Beyyine sûresini okursa, kıyâmet günü, hayrın, iyiliğin kaynağı ile berâber olur.”

“Allahü teâlâ, Beyyine sûresini okuyan kişinin kırâatini dinler ve şöyle buyurur: Müjde olsun kulum! İzzetime yemîn olsun ki, gerek dünya ve gerek âhiret hâllerinden hiç birinde seni unutmayacağım ve seni Cennete yerleştireceğim tâ ki hoşnut oluncaya kadar.”

“Beyyine sûresini münâfıklar okumaz ve kalbinde Allahü teâlânın varlığında şüphesi olan da okuyamaz. Allahü teâlâya yemîn ederim ki, yer ve gök yaratıldğından beri melekler bu sûreyi okuyarlar. Kim bu sûreyi okursa, Alalhü teâlâ onun dînini ve dünyasını muhâfaza eder ve onun için istigfâr edecek melekler gönderir.”

Enes bin Mâlik şöyle anlatır: \"Peygamber efendimiz, Übey bin Ka\'b\'a buyurdu ki: “Allahü teâlâ, Beyyine Sûresini sana okumamı emretti.” Übey; \"Ey Allahın resûlü!.. Allahü teâlâ benim adımı da andı mı?\" dedi. Peygamber efendimiz; “Evet” buyurdu. Bunun üzerine Übey bin Ka\'b ağlamaya başladı.
BEYYİNE SURESİ:

Rahmân ve Rahîm olan Allah\'ın adıyla
1- Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk\'ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi.

2- (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.

3- O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.

4- Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5- Halbuki onlar, dini sadece Allah\'a tahsis ederek, Allah\'ı birleyerek, ancak Allah\'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.

6- Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.

7- İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.

8- Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O\'ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

Hazır Web Sitesi

img

Abdullah ELDEN

Yorumlar

Ofisimo.com