İslami Makaleler

Kuran-ı Kerim\'in Yazılış Tarihi ve Süreci Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

Kur\'anı Kerimin Fazileti KUR\'ÂN\'IN YAZILIŞ TARİHİ 1- Kur\'an\'ın Allah Rasûlü zamanında yazımı: Allah Rasûlünün (s.a.v) emri ile vahiy katipleri Kur\'an\'ı parça parça olarak işlenmiş ince deriler, kürek kemikleri, ağaç kabukları ve düzgün taş gibi maddelerin üzerine yazmakta idiler. Yazılan bu âyetler, vahiy henüz tamamlanmadığı için, tek bir mushafta toplanmamıştı. Bu dönem içersinde Ashab ezberledikleri âyetleri Allah Rasûlünün (s.a.v) gösterdiği sûrelerin altına yazıyorla ...

Devamı için tıklayın.

Allah\'ın Sadık Kulu BARLA Said Nursi Güncel Haberler

  \'Barla döneminin bilinmesi için bu film önem taşıyor\' HUZURİSLAMDA.COM EKİBİ OLARAK FİLMİ İZLEMENİZİ TAVSİYE EDİYORUZ Fragman   \"Allah\'ın Sadık Kulu: Barla\" animasyon filmi, Bediüzzaman Said Nursi\'nin hayatının Barla\'da geçen bölümünü Mustafa adlı küçük bir çocuğun gözünden anlatıyor. Filmin danışmanı Abdullah Aymaz, Bedüzzaman\'ın inkâra karşı tahşidat yığınağını Barla\'da yaptığını söyleyerek \"Bu dönemin bilinmesi açısından film büyük önem ...

Devamı için tıklayın.

Sûrelerin İniş Sebepleri Nelerdir - 2 Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

9-et-TEVBE Tevbe sûresi, 129 (yüzyirmidokuz) âyettir. 128 ve 129. âyetler Mekke\'de, diğerleri Medine\'de inmiştir. 104. âyet tevbe ile ilgili olduğu için sûreye bu isim verilmiştir. Sûrenin bundan başka birçok ismi olup en meşhuru Berâe\'dir. Bu sûrenin Enfâl sûresi\'nin devamı veya başlı başına bir sûre olup olmadığı hakkında ihtilâf olduğu için başında Besmele yazılmamıştır. Hicretin dokuzuncu yılında Hz. Ebu Bekir, hac emîri olarak tayin edilmiş ve müslümanlar hacca gönderilmi ...

Devamı için tıklayın.

Sûrelerin İniş Sebepleri Nelerdir - 1 Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

1-el-FÂTİHA Müddesir sûresinden sonra Mekke\'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur\'an\'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına \"Fâtiha\" denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına \"Ümmü\'l-Kitâp\" dinin asıllarını ihtiva eden manasına \"el-Esâs\", ana hatlarıyla İslâm\'ı anlattığı için \"el-Vâfiye\" ve \"el-Seb\'u\'l-Mesânî\", birçok esrarı taşıdığı için \"el-Kenz\". Peygamberimiz \"Fâtiha\'yı okumayanın namazı olmaz\" buyurmuştur. Onun için, F ...

Devamı için tıklayın.

Zikir ile ilgili ayet-i kerimeler Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

  1-) Vele zikrullahi ekber- Allah’ı zikretme en büyüktür.\"(Ankebut-45)2-) Fezkirüni ezkirküm- Beni (Allah (ı) anın ki, Bende sizi anayım. (Bakara-152)3-)  Ey İman edenler! Allahı çok zikredin. (Ahzab-41)4-) Ayık olun! Kalpler, Allahı zikretmekle mutmain olur. (Rad-28)5-) Allahı çok zikredin ki kurtulasınız. (Cuma-10)6-) Onlar ayakta, oturarak ve yanlarına yatmış halde Allah’ı zikrederler ve göklerin yerini nesnelerini düşünürler.” (Al-i imran-191)7-) “Vezkürisme Rabbike- Rabbinin ismini zik ...

Devamı için tıklayın.

Cihadın ve Mücahidlerin Fazileti - 2 Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

Cihadın ve Mücahitlerin Fazileti -1 Konusunu Okumadıysanız Okumak İçin Tıklayın   c4- Allah Yolunda Harcamanın Fazileti Müminlerden -özür sahibi olanlar dışında- oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canları ile cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik (cennet) vadetmiştir; ama mücahitleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır. (Nisa: 4/95) Andolsun ki Allah, İsrailoğul ...

Devamı için tıklayın.

Cihadın ve Mücahidlerin Fazileti - 1 Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

  CİHAD 1- Cihadın ve Mücahidlerin Fazileti a- Cihadın Fazileti a1- Cihada Teşvik İman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihad edenler var ya, işte bunlar, Allah\'ın rahmetini umabilirler. Allah, gafûr ve rahîmdir. (Bakara: 2/218) Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah\'ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz; kim de ahiret sevabını isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıraca ...

Devamı için tıklayın.

Fatiha Suresi Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

Müddesir sûresinden sonra Mekke\'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur\'an\'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına \"Fâtiha\" denilmiştir.   Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına \"Ümmü\'l-Kitâp\" dinin asıllarını ihtiva eden manasına \"el-Esâs\", ana hatlarıyla İslâm\'ı anlattığı için \"el-Vâfiye\" ve \"el-Seb\'u\'l-Mesânî\", birçok esrarı taşıdığı için \"el-Kenz\". Peygamberimiz \"Fâtiha\'yı okumayanın namazı olmaz\" buyurmuştur.   Onun için, Fâtih ...

Devamı için tıklayın.

Beyyine sûresinin fazîleti Kuran-ı Kerim Fihristi ve Kayıtları

Beyyine sûresinin fazîleti Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Kim Beyyine sûresini okursa, kıyâmet günü, hayrın, iyiliğin kaynağı ile berâber olur.” “Allahü teâlâ, Beyyine sûresini okuyan kişinin kırâatini dinler ve şöyle buyurur: Müjde olsun kulum! İzzetime yemîn olsun ki, gerek dünya ve gerek âhiret hâllerinden hiç birinde seni unutmayacağım ve seni Cennete yerleştireceğim tâ ki hoşnut oluncaya kadar.” “Beyyine sûresini münâfıklar okumaz ve kalbinde Allahü teâlânın ...

Devamı için tıklayın.