İslami Makaleler

İnananlar Kardeştir

\"O MÜ\'MINLER KENDİ ARALARINDA SEFKATLİ , KAFİRLERE KARŞI ISE ŞEDİTTİRLER \"( MAİDE:54 )    \"BİRBİRİNİZİ SEVMEDİKÇE KAMİL MANADA İMAN SAHİBİ OLAMAZSINIZ , İMAN ETMEDIKÇE DE CENNET\'E GIREMEZSINIZ...\" ( HADIS)    \" TOPTAN   ALLAH’IN  İPİNE  SARILIN  , AYRILMAYIN \" ( ALI  IMRAN :103)    \" MUHAKKAKKI   MÜ’MİNLER KARDEŞTİRLER , KARDEŞLERİNİZİN ARASINI DÜZELTİN \" (HUCURAT:10)    \" EN ÜSTÜN OLANINIZ TAKVALI OLANINIZ ( GÜNAHTAN EN ...

Devamı için tıklayın.

MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-I GÜZÎN

MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-I GÜZÎN (Dört Halîfenin Üstünlükleri)      23. baskı         Dört halîfenin ve Eshâbın bütününün büyüklüklerini, kıymetlerini çok uzun ve çok güzel anlatan bu kitâb, türkçe olup, ilk defa 1325 senesinde basılmıştır. Kitabevimiz yeniden 1998\'de bastırmıştır. Bu kitâbı Seyyid Eyyûb hazretleri yazmıştır.       1. bâb’ta, birinci halîfe emîr-ül m ...

Devamı için tıklayın.

ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE

  ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE (Peygamberlik Müjdeleri)      27. baskı      Bu kitâb, derin âlim ve büyük velî Mevlânâ Abdürrahmân Câmî hazretlerinin, “ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE Lİ-TAKVİYET-İ EHLİL-FÜTÜVVE” adlı kitâbının tercümesidir. Kitâbda, bir mukaddime, yedi bölüm, bir hâtime vardır:      1) Mukaddime: Nebî ve mürsel kelimelerinin ma’nâlarını ve bunlara bağlı şeyleri açıklamakdadır.      2) Bir ...

Devamı için tıklayın.

NAMÂZ KİTÂBI

NAMÂZ KİTÂBI      81. baskı        Bu kitâb dokuz bölümden meydana gelmektedir. Ehl-i sünnet i\'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar yer almaktadır. Konu başlıklarına içindekiler sayfasından daha kolay ulaşabilirsiniz. İçindekiler sayfasını açtıktan sonra, sayfanın en üstündeki rakamları ve çift artıyı(++) ( ...

Devamı için tıklayın.

KIYMETSİZ YAZILAR

KIYMETSİZ YAZILAR (Kıymeti Bulunamayan Yazılar)      29. baskı      İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i Elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretlerinin üç cild (MEKTÛBÂT) kitâbından ve oğulları Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin de üç cild (MEKTÛBÂT) kitâbından, uzun bir çalışma sonunda çıkarılan kıymetli cümleler, Elif-ba sırasına göre tanzîm edilmiş, Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerine okunmuşdur.   Dikkat ile din ...

Devamı için tıklayın.

İNGİLİZ CÂSÛSUNUN İ\'TİRÂFLARI

İNGİLİZ CÂSÛSUNUN İ\'TİRÂFLARI      65. baskı         Bu kitâb iki kısmdan meydâna gelmişdir:      Kitâbın birinci kısmında; ingilizlerin dünyâ hâkimiyeti zemânında kurdukları (Müstemlekeler Nezâreti)nin bir elemânı olarak önce İstanbula gelen ve orada çeşidli islâmi ilimleri ve lîsanları öğrenen Hempherin, bağlı olduğu (Nezâret)in tâlimatı ile islâm âlemini dolaşması, Mehmed bin Abdülvehhab ile dostluk kurması, ona vehhâbîlik temel inan ...

Devamı için tıklayın.

CEVÂB VEREMEDİ

  9-CEVÂB VEREMEDİ      37. baskı       (Cevâb Veremedi) kitâbı Harputlu İshâk Efendinin (Diyâ-ül kulûb) kitâbının tercemesidir. Îsâ aleyhisselâma gönderilen ve hak kitâb olan İncîl kitâbının tahrîf edilmesi ile ortaya çıkan dört kitâb [Matta İncîli, Markos İncîli, Luka İncîli, Yuhannâ İncîli] hakkında bilgi vermekde, bunlar arasındaki ihtilâfları açıklamakdadır. Kur’ân-ı kerîm ile İncîl kar ...

Devamı için tıklayın.

MÜJDECİ MEKTUBLAR

MÜJDECİ MEKTUBLAR      27. baskı        971 [m.1563] yılında doğmuş ve 1034 [m.1624] yılında vefât etmiş olan, ikinci bin yılının müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, islâm dîninin Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, üç numaralı kitâbı olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır. Üç cild ve aslı fârisî olan mektûbât kitâbında (536) mektûb vardır.   İmâm-ı Rabbânî hazretleri bu eserinde, insanoğlunun rû ...

Devamı için tıklayın.

KIYÂMET VE ÂHIRET

  7-KIYÂMET VE ÂHIRET      54. baskı      (Kıyâmet ve Âhıret) kitâbı iki kısımdan meydâna gelmişdir.      I. kısım; büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Dürret-ül fâhire) kitâbının (Kıyâmet ve Âhıret) hâlleri olarak tercemesidir. İnsanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidilece ...

Devamı için tıklayın.