İslami Makaleler

Ehl-i Sünnet itikadi Ve Esaslari Fıkıh ve Akaid

Ehli Sünnet;Asr-ı Saadet ve Dört Halife dönemlerinde herhangi bir mezhebin kurulmasına gerek görülmemiştir. Çünkü onlar dini doğrudan Hz. Muhammed (sav)’den ve ashabından öğrenmişlerdir.Sonradan sapkın akımlar ve bid’atçı fırkalar türeyince, Peygamberimiz (sav)’in ve ashabının yolundan giden rabbani alimler, itikat ve amelde bazı ölçüler tespit etmişlerdir. Doğruyu yanlıştan ayırarak, İslam dinini arınmış bir şekilde insanlığa sunmuşlardır. Böylece Ehl-i Sünnet mezhepleri doğmuştur ...

Devamı için tıklayın.

Ahir Zamanda Nefis\'e Hakim Olma

Ahirzaman ve Nefis Süleyman Kösmene . soru;“Peygamberimiz (asm) ‘Ahirzamanda hiç kimse nefsine hâkim olamaz!’ buyuruyor. Böyle fetret derecesinde dehşetli ve tehlikesi çok olan bir zamanda olmamızın acaba bir müjde tarafı var mıdır?” Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, bu asırda takva ve salih amel kavramlarını yeniden tanımlıyor ve gençlere önemli tavsiyelerde bulunuyor. Onun dersini dinlemenin bu problemi nasuh bir tövbe ile çözeceği Allah’ın rahmetinden uzak değildir. Bedîüzzaman’ ...

Devamı için tıklayın.

Kabirde sorgu sual nasıl olacak açıklar mısınız? İLM-İ HAL

Kabirde bize sorgu sual cevaplarını bilmiyorumda beni bir aydınlatırmısınız Cevap Değerli Kardeşimiz; Ehl-i Sünnet\'e göre, Münker ve Nekir, ölen kişiye Rabbini, dinini ve peygamberini sorarlar. Mü\'min kişi bu sorulara cevap verir, ama kâfir veremez. Bu husustaki hadisler pek çoktur. Söz konusu iki melek ölünün kabrine gelir, Allah ölüyü diriltir ve melekler sorularını yöneltirler (Pezdevî, \"Ehl-i Sünnet Akâidi\" Çev., Şerafettin Gölcük, İstanbul 1980, 237). Ebu Hüreyre\'den; Hz. Peygam ...

Devamı için tıklayın.