İslami Makaleler

Şeriat Nedir.? Fıkıh ve Akaid

Şeriat, Arapça kökenli bir sözcük olup; \"yol, mezhep, metod, âdet, insanı bir ırmağa, su içilecek bir kaynağa ulaştıran yol\" anlamına gelir. Dinimizdeki terimsel anlamı ise \"ilâhî emir ve yasaklar toplamı\", \"Kutsal kitabımız Kur\'an\'ın âyetleri, Peygamberimiz olan Hz.Muhammed(sallallahualeyhivesellem)\'in söz ve fiilleri (sünnet/hadis) ve İslâm bilginlerinin görüş birliği içinde bulundukları hususlara dayanan ilâhî kanun\"dur. Bu açıdan anlam olarak din terimine benzeyen şeriat ...

Devamı için tıklayın.

Kader Nedir.? Kader Hakkında Fıkıh ve Akaid

http://www.askamecnun.com/videolar/kadera.mp3 [Kaza ve Kaderin Siyasi İnanç Olduğu iddasına dair Ses Dosyası] إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ İnnâ kulle şey’in halaknâhu bi kader(kaderin) Kuran-ı Kerim » 54 / KAMER - 49         Elmanlı Hamdi Yazır Tefsiri; Haberiniz olsun ki biz her şey\'i bir kaderle yaratmışızdır. Ömer Nashubi Bilmen Tefsiri; (48-49) O günde ki, yüzleri üzerine o ateş içinde sürükleneceklerdir. (Ve kendiler ...

Devamı için tıklayın.

Ehl-i Sünnetten Ayrılmayın Fıkıh ve Akaid

\"Benzeri ve ortağı olmayan Hak Sübhanehü Hazretlerine i’tikad beyânındadır.”Akâid kelime olarak Akîde’nin cemîsi olup “Akîdeler” demektir. Akîde: İnsanın inanması icab eden şeylerin tümüdür. Edille-i şer’iyyeden olan kitap ve sünnetten çıkarılmıştır. Fıkıh ve tasavvuf da gene Edille-i Şer’iyye’den çıkarılmıştır.Mevlâ’ya i’tikad; evvelâ bilmek sonra inanmakla olur. İşte o inanmaya i’tikad denir. Bu i’tikadı kimden öğrenmek lâzımdır? Hakkıyla bilenden. Hakkıyla b ...

Devamı için tıklayın.

İman Artmaz ve Eksilmez Fıkıh ve Akaid

İMAN ARTMAZ VE EKSİLMEZİman artmaz ve eksilmez. Çünkü, imanın noksanlaşması ancak küfrün artması ile; imanın artması da ancak küfrün noksanlaşması ile birlikte düşünülebilir. Bir şahsın, aynı anda hem mümin hem de kâfir olması nasıl düşünülebilir? Bu görüş, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve arkadaşlarının görüşüdür.Yine \"el - Fıkhu\'l - Ekber\" adlı kitabında şöyle diyor: \"Gök ve yer ehlinin imanı artıp eksilmez. Bütün müminler, imanda ve tevhidde derece bakımından eşit olup, ame ...

Devamı için tıklayın.

İman ve Amel Yönünden Müninler Fıkıh ve Akaid

İMAN VE AMEL YÖNÜNDEN MÜMİNLERMüminler imanda, tevhidde eşittirler. Bu eşitlik, iman edilecek şeyler itibariyledir. Küfür ile iman, körlük ile görmek gibidir. Hiç şüphesiz gözleri görenler, görmenin kuvveti ve zayıflığı bakımından farklıdırlar. Kimi kalın bir çizgiyi görür, ince bir çizgiyi görmez. Kimi yakını iyi görür uzağı göremez. Kimi de uzağı iyi görür, yakını göremez. Bunlar görme kuvvetinde farklı iseler de hepsi de görmektedir.Bir kimsenin, benim imanım Peygamberlerin iman ...

Devamı için tıklayın.

Bilerek işlenen büyük günahlar. Fıkıh ve Akaid

BİLEREK İŞLENEN GÜNAHLAR HAKKINDA ZAYIF İMAN DOKUZ AZASINI DOĞRU YOLDAN ÇIKARMAK(İKİ EL İKİ AYAK İKİ GÖZ İKİ KULAK BİR DİL) GÜNAHINA DEVAM ETMEK NİMETİ İSLAMDAN ŞÜKRÜNÜ KESMEK İMANSIZ GİTMEDEN KORKMAMAK SÜNNET ÜZERE OKUNAN EZANI MUHAMMEDİYYEYİ DİNLEMEMEK ÇOK ÇOK YEMİN ETMEK NAMAZI KOLAY SANIP ALÇAK İŞ GİBİ GÖRMEK ANA BABAYA ASİ OLMAK FAİZ YEMEK SİHİRBAZLIK ETMEK SILAYI RAHMİ(AKRABA ZİYARETİNİ TERK ETMEK) MÜ\'MİN KARINDAŞINA ÜÇ GÜNDEN FA ...

Devamı için tıklayın.

Büyük Günahlar Hakkında Fıkıh ve Akaid

BÜYÜK GÜNAHLAR\"büyük günahlar bir mü\'mini imandan çıkarmaz. İmanlı bir kimseyi küfre girdirmez\"Günah, farsça bir kelimedir. Allah\'ın emirlerine aykırı olarak görülen iş, dini suç mânâsına gelir..Karşılığında itap(azarlama) veya azap olan her fiil için kullanılır.büyük günahlar; özürsüz farzları ve vacipleri terk etmek ve haramları işlemektir.büyük günahların en büyüğü ve affedilmez olanı şirk ve küfürdür. şirk ise allah\'a ortak koşmak\'tırehli sünnete göre çeşitli seb ...

Devamı için tıklayın.

Melekler - Kitaplar - Cennet ve Cehennem Fıkıh ve Akaid

meleklernurani varlıklardır. Devamlı olarak Allah\'ın emirlerine itaat ederler, hiç isyan etmezler.dişilik ve erkeklik ile sıfatlanamazlar, yeme içme ve def-i hacet gibi ihtiyaçları yoktur...kitaplar100 sahife ve 4 büyük kitaptır. kur\'an-ı kerim hz. muhammed\'e...incil isa(a.s.)\'a.... tevrat musa(a.s.)\'a ve zebur davud(a.s.)\'a indirildi, sahifeler ise; Adem(a.s.)\'a 10,,,şit(a.s.)\'a 50,,ibrahim(a.s.)\'a 10 ve idris(a.s.)\'a 30 sahife indirildi..cennet ve cehennem;Şu anda yaratılmışlardır ve ebediyyen yok olm ...

Devamı için tıklayın.