İslami Makaleler

Berat Kandili olan bu mübarek geceyi nasıl ihya edeceğiz Mübarek Gün ve Geceler

Berat Kandili olan bu mübarek geceyi nasıl ihya edeceğiz 1-Yatsı ve Sabah namazlarını mutlak surette cemaatle kılmalıyız ki, geceyi sabaha kadar ibadet etmiş olalım. 2- Geceyi oruçlu olarak karşılayalım ve ertesi günü de oruç tutalım. 3- Bir günlük kaza namazı kılalım 4- Berâat gecesinde 100 rek\'atlı Hayır Namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur. Hayır Namazı Niyet \"Yâ Rabbî, niyet ettim senin rızâ-i şerîfin için namaza. Beni afv-ı il ...

Devamı için tıklayın.

Berat Kandili Mübarek Gün ve Geceler

Cenab-ı Hak buyuruyor: \'Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur\'an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir...\'(Duhan, 44/1-4) Ayette geçen, \"mübarek gece\'den maksat;]Berat gecesidir. Kur\'ânın bu gecede, Yedinci semadan dünya semasına indirildi. Kadir gecesinde ise ilk kez Peygamber Efendimize indirilmeye başlandı. Bu gecenin, dört adı vardır. \"Mübarek gece\", \"Berae gecesi\" \"Sakk gecesi\", \'\ ...

Devamı için tıklayın.

Şaban Ayının Bütün Günlerinde Yapılan Ameller Mübarek Gün ve Geceler

1- Her gün yetmiş defa şu zikri söylemek: \"Allah\'tan bağışlanma ve O\'ndan, tövbe (etme tevfikini) dilerim.\" 2- Yine yetmiş defa şu şekilde Allah\'tan mağfiret dilemek: \"Kendisinden başka ilâh olmayan; Rahman, Rahim, diri ve varlık-ları ayakta tutan Allah\'tan mağfiret diliyorum ve O\'na tövbe ediyorum.\" Bazı rivayetlerde \"el-Hayyu\'l-Kayyûm\" kelimesi \"er-Rahmâ-nu\'r-Rahîm\" kelimesinden önce zikredilmiştir. Her ikisine de amel etmek iyidir. Rivayetlerden de anlaşıldığı gibi, bu ayın en ...

Devamı için tıklayın.

Recap Ayının Fazileti Mübarek Gün ve Geceler

Recep Ayının Fazileti (1) Receb, tazim ve saygı anlamına gelir, îslâm öncesi Araplar Receb ayına ayrı bir ehemmiyet verirler, saygı gösterir ve şanını yüceltirlerdi. Receb ayı gelince kılıçlar kınına sokulur, oklar torbalarına yerleştirilir, derin ve kanlı husumetlerin üzerine geçici de olsa bir sükûnet örtüsü çekilirdi. Artık o gürültülü ve korkunç çöller tatlı bir huzurun baharına dalar, her taraf bir güven ve selâmet sahasına dönerdi. Öyle ki, bu ayda bir kimse babas ...

Devamı için tıklayın.

İllede Gıybet Edeceksek ? okuyun İslami Bilgi ve Kaynaklar

İLLE DE GIYBET EDECEKSEK,Bazı çözel şartlarda gıybet edilebilinir. ancak, bunun için söylenenlerin:Yalnızca doğrudan ibaret olmaları,Garazsız ve sırf hak ve maslahat için söylenmiş olmaları ve;Aşağıdaki şartlardan birine dahil bulunmaları zorunludur.a) Şikayet için: Şikayet ederek kötülüğünü aktardığınız kişi, o kötülüğü—en azından sizin zannınıza göre—düzeltebilecek kişidir. Komşunuzun çocuğu bahçenizi kirletiyor ve ailesine gidip, çocuklarına engel olmalarını rica ediyorsu ...

Devamı için tıklayın.

Gıybetten Nasıl Korunuruz? İslami Bilgi ve Kaynaklar

GIYBETTEN NASIL KORUNURUZ?Başlıktaki soru üç yönlüdür: Gıybet etmekten nasıl kurtuluruz? Başkalarının gıybetimizi yapma sebeplerini nasıl yok ederiz? İnsanlar niçin gıybet yapıyorlar? İşte çözümler:• Gıybet yapmamak: Gıybet edenin gıybeti yapılacaktır. Dilimizi gıybete karşı dişlerimizin ardına hapsedersek, başkalarının gıybetlerini dahi önleyebiliriz. Dilini tutanla alay etmeye kalkanın kalbine, gizli bir elem ve hatta korku ilham edilecektir. En güvenlisi susmaktır; övmeyeceğimiz kimsen ...

Devamı için tıklayın.

Gıybetin Kötülüğü İslami Bilgi ve Kaynaklar

GIYBETİN KÖTÜLÜĞÜ•En iğrenç suçtur: Kur’ân şöyle der: “...Kiminiz de kiminizin gıybetini yapıp arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrenip tiksindiniz...” (13) “Arkadan çekiştirip duran, kaş-göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay hâline!”(14) Zina, cinayet dahil başka hiçbir suç, iğrendirici bir fiile gıybet kadar benzetilmemiştir.•Zarar potansiyeli korkunçtur: Gıybetin en korkutucu taraflarından birisi, yol açabileceği ...

Devamı için tıklayın.

Gıybet Türleri Nelerdir? İslami Bilgi ve Kaynaklar

GIYBET TÜRLERİ•Alenî sade gıybet: Sevgili Peygamber (a.s.m.) gıybeti “Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!” şeklinde tanımlamış; (1) “Din kardeşinin yüzüne karşı söylemediğin şeyi ardından söylemen gıybettir” (2) demiştir. Bir kişinin gıyabında ondan hoşlanmayacağı şekilde, hakkında doğru olan birşeyi söylemek, alenî gıybetin ta kendisidir. Eğer hakkında konuştuğunuz kişi huzurda olsaydı, cümlelerinizi, hatta o andaki duruşunuzu değiştirme ihtiyacı duyar m ...

Devamı için tıklayın.

Gıybetin zararı Nelerdir? İslami Bilgi ve Kaynaklar

Sual: Gıybetten kurtulmak mümkün müdür?CEVAPEvet, gıybeti ve zararını bilen gıybetten kaçıp kurtulur. Mesela yılanı ve zararını bilen, yılanla oynar mı? Yılanı koynuna alıp yatar mı? Gıybetten kurtulmak için:1- Gıybetin zararını düşünmeli! Gıybet sebebiyle, sevaplarının gideceğini, hatta gıybet ettiği kimsenin günahlarını da yükleneceğini bilmelidir! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:(Kıyamette, sevap defteri açılan bir kimse, \"Dünyada iken, şu ibadetleri yapmıştım, burada yazılı değil ...

Devamı için tıklayın.

Gıybet Hakkında Okuyun İslami Bilgi ve Kaynaklar

Belli bir mümin veya zimmi kâfirin aybını, onu kötülemek için arkasından söylemek, gıybet olur. Gıybet, haramdır. Dinleyen, o kimseyi tanımıyorsa, gıybet olmaz.Gıybet olunan kimse, bedeninde, nesebinde, ahlakında, işinde, sözünde, dininde, dünyasında, hatta elbisesinde, evinde, hayvanında bulunan bir kusur, arkasından söylendiği zaman, bunu işitince üzülürse, gıybet olur. Duyunca üzüleceği bir sözü yüzüne karşı da söylemek günahtır.Kapalı söylemek, işaret ile, hareket ile bildirmek, yaz ...

Devamı için tıklayın.