İslami Makaleler

İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Muhammed. Lakapları: Cevad, Taki. Künyesi: Ebu Cafer. Baba-Ana: Ali Rıza (a.s) – Hayzeran. Doğumu: Hicretin 195. yılı, Recep ayının 10\'da Medine’de doğmuş ve 7 yaşında da imamet makamına ermiştir. Döneminin Halifeleri: Me’mun, Mu’tasım (Abbasî halifelerinin 7. ve 8’cisi). İmameti: 17 yıl (203-220). Şahadeti: Hicretin 220. yılı, Zilkade ayının sonunda, Mu’tasım’ın komplosu ve kendi hanımı (Memun’un kızı) Ümmü Fazl ...

Devamı için tıklayın.

İMAM RIZA (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM RIZA (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Ali (a.s). Lakapları: Rıza, Sabır, Fazıl, Vefiy, Reziy, Veliy, Zekiy. Künyesi: Ebu’l-Hasan. * Baba-Ana: Aziz babası İmam Musa b. Cafer (a.s)’dır; abide ve takvalı annesi ise Tüktem, Necme, Tahire ve Selame isimleriyle meşhurdur Doğumu: Hicretin 148. yılı, Zilkade ayının 11’de Medine’de dünyaya geldi. Zamanın Halifeleri: Harun Reşit, Emin, Memun-i Abbasi. İmamet Süresi: Yirmi yıl (183 – 203). Şahadeti: Hicretin 203. yılı, Sefer ayının sonun ...

Devamı için tıklayın.

İMAM MUSA KAZIM (A.S)\'IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM MUSA KAZIM (A.S)\'IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Musa. Lakapları: Abd-u Salih, Kazım, Bab’ul-Hevaic Künyesi: Ebu’l-Hasan, Ebu İbrahim. Baba-Ana: İmam Sadık (a.s), Hamide. Doğumu: Hicretin 128. yılı Sefer ayının 7\'sinde Pazar günü Mekke ve Medine arasında yer alan “Ebva” köyünde dünyaya geldi. Döneminin Halifeleri: Mensur Devaniki, Mehdi Abbasi, Hadi Abbasi ve Harun Reşid. İmametinin 23 yıl 2 ay ve 17 günü Abbasî halifelerinin beşincisi olan Harun’un hükümeti döneminde geçmişti ...

Devamı için tıklayın.

İMAM CAFER SADIK (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSi Ehlibeyt

İMAM CAFER SADIK (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Cafer. Lakapları: Sadık. Künyesi: Ebu Abdullah. Baba-Ana: İmam Muhammed Bakır (a.s), Kasım b. Muhammed b. Ebubekir\'in kızı Ümmü Ferve. Doğumu: Hicretin 83. yılı, Rebi’ul-Evvel ayının 17’sinde Medine’de dünyaya geldi. Döneminin Halifeleri: Yezid b. Abdulmelik (9. Emevi halifesi), Saffah (Abbasî halifelerinin evveli) ve Mansur Devanikî. İmamet Süresi: 34 yıl (114-148) Şahadeti: Hicretin 148. yılı, Şevval ayının 25’inde, 65 yaşınd ...

Devamı için tıklayın.

İMAM MUHAMMED BAKIR (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM MUHAMMED BAKIR (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Muhammed (a.s) Lakapları: Bakır, Hadi, Emin ve Şakir. Künyesi: Ebu Cafer Baba-Ana: Ali (Zeyn’ul-Abidin a.s.), Fatıma (İmam Hasan-ı Mücteba’nın kızı). Doğumu: Hicretin 57. yılı, Recep ayının evvelinde veya Sefer ayının üçünde Cuma günü Medine\'de dünyaya geldi. Zamanının Halifeleri: Velid b. Abdulmelik (H.K.96), Süleyman b. Abdulmelik (H.K.101), Yezid b. Abdulmelik (H.K.105) ve Hişam b. Abdulmelik (H.K.125). İmamet Süresi: On dokuz ...

Devamı için tıklayın.

İMAM ZEYN\'UL-ABiDiN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM ZEYN\'UL-ABiDiN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Ali (a.s). Lakapları: Zeyn’ul-Abidin, Seyyid’ul-Abidin, Zeki, Emin, Zu’s-Sefinat ve Seccad Künyesi: Ebu Muhammed, Ebu’l-Hasan. Babası & Annesi: Hüseyin (a.s), Şehribanu. Doğumu: Hicretin 38. yılı, Şaban ayının beşi veya Cemad’el-Ula\'nın on beşinde Medine’de doğdu. Zamanının Halifeleri: Yezid\'den, Emevi halifelerinin 10. halifesi olan Hişam b. Abdulmelik\'e kadar 9 kişi. İmamet Süresi: Yaklaşık otuz beş yıl. Şahadeti: Hicreti ...

Devamı için tıklayın.

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Hüseyin (a.s). Lakapları: Raşid, Tayyib, Vefî, Zekî, Mübarek, Sibt, Seyyid ve Seyyid’üş- Şüheda. Künyesi: Ebu Abdullah. Baba-Ana: Hz. Ali (a.s) ve aaHz. Fatıma (s.a). Doğumu: Hicretin dördüncü yılı Şaban ayının üçüncü veya beşinci günü Medine’de gözlerini dünyaya açtı.. Zamanının halifesi: Muaviye ve Yezit İmameti: 11 yıl Şahadeti: Hicretin 61. yılı, Muharrem ayının 10. günü 57 yaşında iken şahadete erişti. Me ...

Devamı için tıklayın.

İMAM HASAN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

04- İMAM HASAN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Hasan (a.s). Lakapları: Mücteba, Sibt-i Ekber, Seyyid, Sibt, Hüccet, Taki, Zeki, Mucteba, Zahid, Emir, Veli. Künyesi: Ebu Muhammed. Baba-Ana: Hz. Ali (a.s) ve Hz. Fatıma (s.a). Doğumu: Hicretin 3. yılı Ramazan ayının yarısında Medine-i Münevvere’de doğmuştur.[ Zamanının halifesi: Muaviye b. Ebî Süfyan İmamet Süresi: On yıl (40-50). Şahadeti: Hicretin 50. yılı, Sefer ayının 28’inde (bir görüşe göre Sefer ayının 7’sinde) 47 y ...

Devamı için tıklayın.

HZ. ALİ (A.S)’ın KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

HZ. ALİ (A.S)’ın KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Ali (a.s). Lakapları: Emir’ul-Müminin, Murtaza, Haydar. Künyesi: Ebu’l-Hasan, Ebu Turab. Baba -Ana: Ebu Talib, Esed kızı Fatıma. Doğumu: Bi’setten on yıl önce, Recep ayının 13. günü Kabe’nin içinde doğmuştur. Hilafeti: Hicretin 36\'sından 40\'ına kadar (takriben 4 yıl dokuz ay). İmamet Süresi : 30 yıl. Bu sürenin dört yıl dokuz ayında hükümet etmiştir. Şahadeti: Hicretin 40. yılı Ramazan ayının 19. günü Kufe Mescidi’nin mihrabınd ...

Devamı için tıklayın.

HZ. FATIMA (S.A)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

HZ. FATIMA (S.A)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Fatıma (a.s). Lakapları: Zehra, Sıddika, Kubra, Tahire, Raziye, Merziyy, Havra’un-İnsiyye, Betul, Muhaddese, Zöhre... Künyesi: Ümmü’l-Hasaneyn, Ümmü Ebiha, Ümmü’l-Eimme. Baba-Ana: Hz. Muhammed (s.a.a), Hatice (a.s). Doğumu: Bisetin 5. yılı, Cemadiy’es-Sani’nin 20’sinde Cuma günü şafak vakti Mekke’de dünyaya geldi. Hicreti ve Evliliği: Sekiz yaşlarında hz. Ali\'yle birlikte Medine\'ye hicret etti ve hicretin 2. yılı Zihicce ayının evvell ...

Devamı için tıklayın.