Tek Olan Rabbimizin, “Biz” İfadesini Kullanması?

Tek Olan Rabbimizin, “Biz” İfadesini Kullanması? Kuran-ı Kerim Tefsiri

Tek Olan Rabbimizin, Çoğul Olan “Biz” İfadesini Kullanması?

Kur\'an-ı Kerim\'de sık sık zikredilen “Biz” veya “Biz yaptık” ifadeleri, bazı çevrelerce sapık yorumlarla gündeme getiriliyor. Tek olan Rabbimizin bazı ayet-i kerimelerde çoğul olan “Biz” ifadesini kullanmasını nasıl anlamamız ge­rekir?

“Biz” ifadesi tabi ki çoğul bir ifadedir. Nitekim konuy­la ilgili bazı istifhamlar, bu ifadenin çoğul olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Eric Van Damken gibi bazı sapıklar ise Kur\'an-ı Kerim\'deki “Biz” ifadesinden hareket ederek, bu ifadeyi ve doiayısıyle Kur\'an-ı Kerim\'i uzaylılara (!) nisbet etmişlerdir.

Bazı insanları küfre ve birçok insanı da değişik istif­hamlara sürükleyen bu meseleye açıklık getirebilmemiz için, Kur\'an-ı Kerim\'deki “Biz” ifadesinin hangi durumlara ve hangi fiillere nisbet edildiğini dikkate almamız gerekir.
Kur\'an-ı Kerim\'de Rabbimize nisbet edilen fiilleri iki ayn grupta değerlendirebiliriz. Bu fiillerden bir bölümü, Rabbimizin dolayısız veya vesilesiz fiilleridir. Bu fiiller ile Rabbimiz arasında harhangi bir vesile yoktur. Bu fiilleri beyan eden ayet-i kerimelerde genel olarak tekil ifade kul­lanılır. Diğer bölümdeki fiiller ise dolaylı fiillerdir. Bu fiiller üe Rabbimiz arasında melekler veya peygamberler gibi bazı vesileler bulunmaktadır. Mesela Adem (a.s.) ve Havva validemizin yaratılışıyla ilgili olarak “Ben yarattım” tekil ifadesi kullanılmasına rağmen diğer insanların yaratılmasıyla ilgili olarak “Biz yarattık” ifadesi kullanılmıştır. Çünkü insanlann yaratılışında bazı vesileler söz konusudur.

Kur\'an-ı Kerim\'in indirilişiyle ilgili olarak da “Biz indirdik” ifadesi vardır. Buradaki “Biz” ifadesi, Kur\'an-ı Kerim\'in indilişinde görev alan bazı melekleri de kuşatmakta­dır. Gerçi bu melekleri ve bütün bu vesileleri yaratan yine Rabbimizdir. Bu nedenle “Biz indirdik” ifadesi yerine “Ben indirdim” ifadesini kullansaydı, şüphesiz ki yine hak bir ifade kullanmış olurdu. Kur\'an-ı Kerim\'in melekler tara­fından indirilişine bizzat şahid olsak bile, bütün bu melekle­ri ve vesileleri Allah\'ın yarattığını bilerek, Rabbimizin “Ben indirdim” ifadesine yine karşı çıkmaz, yine karşı çıkamazdık.
İşte Rahman ve Rahim olan Rabbimiz bütün bunları hakkıyle bilmesine rağmen yine de “Ben indirdim” ifade­si yerine “Biz indirdik” ifadesini kullanarak, akıl ve edep sahibi kimselerin derin bir hayretle karşılayacakları bir in­celik göstermektedir.

Bu İncelik, herşeye Kadir olan Yaratıcının, yaratılmışlan dikkate alması ve onlan kendi zatıyla birlikte zikretme inceliğidir, Kur\'an-ı Kerim\'i indiren şanı yüce Rabbimiz “Biz indir­dik” ifadesini kullanarak, kendi yarattığı melekleri de dik­kate almakta ve onlan da “Biz” ifadesine dahil ederek kendi zatıyla birlikte zikretmektedir.

Tabi ki bu gibi İlahi yaklaşımlarda müminler için apaçık örnekler vardır. Özellikle her hayrın Allah\'tan oldu­ğu gerçeğini gözardı ederek yaptıkları bazı hayırlı işler ko­nusunda “Ben yaptım, ben yaptım” diyerek feryat eden kimselerin, bu İlahi yaklaşım ile kendilerine gelmeleri gerekir. “Ben yaptım” ifadesini hakkıyle kullanmaya layık olan Rabimiz, yarattığı bazı vesileleri dikkate aiarak “Biz yap­tık” ifadesini kullanırken; hayırlı bir fiildeki hiçbir vesileyi yaratmayan ve yaratamayacak olan bir insanın, bütün bunları kendisine nisbet ederek “Ben yaptım” ifadesini kul­lanması tabi ki açık bir şaşkınlığın veya nankörlüğün ifade­sidir. Kendisini hayırlı işlerde mutlak muktedir görerek “Ben yaptım” ifadesini kullanan kimseler, İlahi yardımdan uzaklaşmaya ve “Ben” dedikleri nefisleriyle baş başa kal­maya mahkum olan kimselerdir.

Konuyla ilgili olarak dikkate almamız gereken diğer bir husus ise Kur\'an-ı Kerim\'de zikredilen ibadet ve kulluk­la ilgili bütün fiillerde çoğul olan “Biz” ifadesinin değil, te­kil olan “Ben” ifadesinin kullanılmasıdır.

Mesela “Sizin İlahınız Benim”, “Benden korkun”, “Benden yardım dileyin”, “Bana ibadet edin”, “Bana kulluk edin” gibi...

 

Makaleyi Paylaş

Konu Etiketleri Etiketler: kuran-i kerimde biz kullanilmasi kuran da neden biz kelimesi ayetlerde biz ifadesi

Konu Hakkında Yorumlar

Yorum Bulunmamaktadır.

Sizde Konu Hakkında Yorum Yazın