Rabbimize Nekadar ibadet Ediyoruz

Rabbimize Nekadar ibadet Ediyoruz Kuran-ı Kerim Meali

Rabbimize Nekadar ibadet Ediyoruz

 

Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen\'den yardım dileriz (1/4)

\"Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş (müslüman) bir ümmet (ver) Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin\" (2/128)

Yoksa siz, Yakub\'un ölüm anında, orada şahidler miydiniz? O, oğullarına: \"Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?\" dediğinde, onlar: \"Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak\'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz; bizler ona teslim olduk\" demişlerdi (2/133)

(Hacc) ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allah\'ı anın İnsanlardan öylesi vardır ki: \"Rabbimiz, bize dünyada ver\" der; onun ahirette nasibi yoktur (2/200)

\"Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir Öyleyse O\'na ibadet edin Dosdoğru olan yol işte budur\" (3/51)

Allah\'a ibadet edin ve O\'na hiç bir şeyi ortak koşmayın Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın Çünkü, Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez (4/36)

Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah\'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar Kim O\'na ibadet etmeye \'karşı çekimser\' davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır (4/172)

Andolsun, \"Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih\'tir\" diyenler küfre düşmüştür Oysa Mesih\'in dediği (şudur) \"Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah\'a ibadet edin Çünkü O, kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri ateştir Zulmedenlere yardımcı yoktur\" (5/72)

De ki: \"Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah\'ındır\" (6/162)

Onların içinde bulundukları şey (din) mahvolucudur ve yapmakta oldukları şeyler (ibadetler) de geçersizdir\" (7/139)

Şüphesiz Rabbinin katında olanlar, O\'na ibadet etmekten büyüklenmezler; O\'nu tesbih ederler ve yalnız O\'na secde ederler (7/206)

Onlar, Allah\'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rablar (ilahlar) edindiler ve Meryem oğlu Mesih\'i de Oysa onlar, tek olan bir ilah\'a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar O\'ndan başka ilah yoktur O, bunların şirk koştukları şeylerden yücedir (9/31)

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah\'ın sınırlarını koruyanlar; sen (bütün) mü\'minleri müjdele (9/112)

O gün, onların tümünü bir arada toplayacağız, sonra şirk katanlara: \"Yerinizden ayrılmayınız; siz de, şirk koştuklarınız da\" diyeceğiz Artık onların arasını açmışızdır Şirk koştukları derler ki: \"Siz bize ibadet ediyor değildiniz\" (10/28)

\"Bizim ile sizin aranızda şahid olarak Allah yeter Gerçekten biz, sizin ibadetinizden habersizdik\" (10/29)

De ki: \"Ey insanlar, eğer benim dinimden yana bir kuşku içindeyseniz, ben, sizin Allah\'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmiyorum, ancak ben, sizin hayatınıza son verecek olan Allah\'a ibadet ederim Ben, mü\'minlerden olmakla emrolundum\" (10/104)

Öyle ki, Allah\'tan başkasına ibadet etmeyin Gerçekten ben, sizi O\'nun tarafından uyaran ve müjdeleyenim; (11/2)

Ad (halkına da) kardeşleri Hud\'u (gönderdik) Dedi ki: \"Ey kavmim, Allah\'a ibadet edin, sizin O\'ndan başka ilahınız yoktur Siz yalan olarak (tanrılar) düzenlerden başkası değilsiniz (11/50)

Semud (halkına da) kardeşleri Salih\'i (gönderdik) Dedi ki: \"Ey kavmim, Allah\'a ibadet edin, sizin O\'ndan başka ilahınız yoktur O sizi yerden (topraktan) yarattı ve onda ömür geçirenler kıldı Öyleyse O\'ndan bağışlanma dileyin, sonra O\'na tevbe edin Şüphesiz benim Rabbim, yakın olandır, (duaları) kabul edendir\" (11/61)

Medyen (halkına da) kardeşleri Şuayb\'ı (gönderdik) Dedi ki: \"Ey kavmim, Allah\'a ibadet edin, O\'ndan başka ilahınız yoktur Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın; gerçekten sizi bir \'bolluk ve refah (hayır)\' içinde görüyorum Doğrusu sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum\" (11/84)

Hak olan çağrı (dua, ibadet) yalnızca O\'na (olan)dır Onların Allah\'tan başka çağırdıkları ise, onlara hiç bir şeyle cevab veremezler (Onların durumu) yalnızca, ağzına gelsin diye, iki avucunu suya uzatan(ın boşuna beklemesi) gibidir Oysa ona gelmez İnkar edenlerin duası, sapıklık içinde olmaktan başkası değildir (13/14)

Ve yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et (15/99)

De ki: \"Şüphesiz ben, ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim; yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak tutmasın\" (18/110)

Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir; şu halde O\'na ibadet et ve O\'na ibadette kararlı ol Hiç O\'nun adaşı olan birini biliyor musun? (19/65)

\"Gerçekten Ben, Ben Allah\'ım, Ben\'den başka ilah yoktur; şu halde Bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl\" (20/14)

Göklerde ve yerde kim varsa O\'nundur O\'nun yanında olanlar, O\'na ibadet etmekte büyüklüğe kapılmazlar ve yorgunluk duymazlar (21/19)

Senden önce hiç bir elçi göndermedik ki, ona şunu vahyetmiş olmayalım: \"Benden başka ilah yoktur, öyleyse bana ibadet edin\" (21/25)

Ve onları, kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve onlara hayrı kapsayan-fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik Onlar bize ibadet edenlerdi (21/73)

Böylece onun duasına icabet ettik Kendisinden o derdi giderdik; ona katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik (21/84)

Gerçekten, sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir Ben de sizin Rabbinizim, öyleyse bana ibadet ediniz (21/92)

İnsanlardan kimi, Allah\'a bir ucundan ibadet eder, eğer kendisine bir hayır dokunursa, bununla tatmin bulur ve eğer kendisine bir fitne isabet edecek olursa yüzü üstü dönüverir O, dünyayı kaybetmiştir, ahireti de İşte bu, apaçık bir kayıptır (22/11)

Biz her ümmete bir ibadet tarzı (Mensek) kıldık, onlar bu tarz üzere ibadet etmektedirler Öyleyse, (din) iş(in)de seninle çekişmesinler Sen, Rabbine çağır Şüphesiz sen dosdoğru bir hidayet üzerindesin (22/67)

Ey iman edenler, rüku edin, secdeye varın, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin, umulur ki kurtuluş bulursunuz (22/77)

Onlara da kendi içlerinden: \"Allah\'a ibadet edin O\'nun dışında sizin başka ilahınız yoktur, yine de sakınmayacak mısınız?\" (desin) diye içlerinden bir elçi gönderdik (23/32)

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va\'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl \'güç ve iktidar sahibi\' kıldıysa, onları da yeryüzünde \'güç ve iktidar sahibi\' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır (24/55)

Allah\'ı bırakıp kendilerine yarar ve zarar sağlayamayacak şeylere ibadet ediyorlar Kafir, (asıl) kendi Rabbine karşı (şeytana) arka çıkandır (25/55)

(De ki \"Ben, ancak bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolundum ki, O, burasını kutlu ve saygıdeğer kıldı Her şey O\'nundur Ve müslümanlardan olmakla emrolundum\" (27/91)

Sana Kitap\'tan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl Gerçekten namaz, çirkin utanmazlıklar (fahşa)dan ve kötülüklerden alıkoyar Allah\'ı zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür Allah, yaptıklarınızı bilir (29/45)

Ey iman eden kullarım, şüphesiz benim arzım geniştir; artık yalnızca bana ibadet edin (29/56)

Şüphesiz, sana bu Kitabı hak ile indirdik; öyleyse sen de dini yalnızca O\'na halis kılarak Allah\'a ibadet et (39/2)

Haberin olsun; halis (katıksız) olan din yalnızca Allah\'ındır O\'ndan başka veliler edinenler (şöyle derler \"Biz, bunlara bizi Allah\'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz\" Elbette Allah, kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir Gerçekten Allah, yalancı, kafir olan kimseyi hidayete erdirmez (39/3)

Yoksa o, gece saatinde kalkıp da secde ederek ve kıyama durarak gönülden itaat (ibadet) eden, ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini umud eden (gibi) midir? De ki: \"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünürler\" (39/9)

De ki: \"Ben, dini yalnızca O\'na halis kılarak Allah\'a ibadet etmekle emrolundum\" (39/11)

De ki: \"Ben dinimi yalnızca O\'na halis kılarak Allah\'a ibadet ederim\" (39/14)

\"Siz, O\'nun dışında dilediklerinize ibadet edin\" De ki: \"Gerçekten hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini, hem yakınlarını hüsrana uğratanlardır Haberiniz olsun; bu apaçık olan hüsranın kendisidir\" (39/15)

Rabbiniz dedi ki: \"Bana dua edin, size icabet edeyim Doğrusu Bana ibadet etmekten büyüklenen (müstekbir)ler; cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir (40/60)

Gece, gündüz, güneş ve ay O\'nun ayetlerindendir Siz güneşe de, aya da secde etmeyin Allah\'a secde edin, ki bunları kendisi yaratmıştır Eğer O\'na ibadet edecekseniz (41/37)

Dediler ki: \"Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz onlara ibadet etmezdik\" Onların bundan yana hiç bir bilgileri yoktur Onlar, yalnızca \'zan ve tahminle yalan söylüyorlar\' (43/20)

İnsanlar haşrolunduğu (bir araya getirildiği) zaman, (Allah\'tan başka taptıkları) onlara düşman kesilirler ve (kendilerine) ibadet etmelerini de tanımazlar (46/6)

Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım (51/56)

Belki onun Rabbi, -eğer o sizi boşayacak olursa- ona yerinize sizlerden daha hayırlı müslüman, mü\'min, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler\' verir (66/5)

Şu bir gerçek ki, Allah\'ın kulu (olan Muhammed,) O\'na dua (ibadet ve kulluk) için kalktığında, onlar (müşrikler,) neredeyse çevresinde keçeleşeceklerdi (72/19)

Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır (73/6)

Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et (94/7)

 

Makaleyi Paylaş

Konu Etiketleri Etiketler:

Konu Hakkında Yorumlar

Yorum Bulunmamaktadır.

Sizde Konu Hakkında Yorum Yazın