Sünnet-i Seniyye

Kalble niyet edilmezse, dört mezhepte de namaz sahih olmaz Sünnet-i Seniyye

Kalble niyet edilmezse, dört mezhepte de namaz sahih olmaz Niyet aslen bir azimden ve kesin bir iradeden ibarettir. Kalbin bir şeye karar vermesi ve bir işin ne için yapıldığını düşünmeksizin bilmesi demektir. Namazla ilgili niyet, Yüce Allah\'ın rızası için ihlasla namazı kılmayı istemek ve hangi namazın kılınacağını bilmektir Niyet kalbe aittir.Bir insan başlayacağı bir namaza, kalb ile niyet edip de dili ile bir şey söylemese, o namazı caiz olur. Kalbden niyet olmaksızın dil ile yapılan ...

Devamı için tıklayın.

Gece açık kapları örtmek sünnettir Sünnet-i Seniyye

Gece açık kapları örtmek sünnettir Gece Hastalık Yağar\" SORU: Gece hastalık yağdığı için yiyecek ve içecekleri kapatmak gerektiği doğru mudur? CEVAP Evet, doğrudur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Gece açık kapları örtün, su kırbalarını bağlayın! Çünkü yılda bir gece veba iner ve bu hastalık, kapanmayan kabın ve bağlanmayan kırbanın içine düşer.) [Müslim] Gökten zehir yağdığı da bildirilmiştir. Onun için evde açık olan kap kacak her şeyi kapatmak sünnettir. ...

Devamı için tıklayın.

Cenneti istemekten aciz kalmayalım Sünnet-i Seniyye

(Namazı bitiren kimse hiç konuşmadan “Allahümme ecirnî min-en-nâr ve edhılnil Cennete” demezse melekler “Yazık şuna Cehennemden korunmasını istemekten âciz kaldı” Cennet de “Yazık şuna Cenneti istemekten âciz oldu” der.) [Taberani] anlamı:\"Allah \'ın cehennemden sana sığınırım beni cennetine dahil eyle\"(Allah’ım senden Cenneti ve ona yaklaştıracak her türlü söz ve işi diliyor Cehennemden ve ona yaklaştıracak her türlü söz ve davranıştan sana sığınıyorum.) [İbni Mace] ...

Devamı için tıklayın.