Mübarek Gün ve Geceler

Şaban Ayının Bütün Günlerinde Yapılan Ameller Mübarek Gün ve Geceler

1- Her gün yetmiş defa şu zikri söylemek: \"Allah\'tan bağışlanma ve O\'ndan, tövbe (etme tevfikini) dilerim.\" 2- Yine yetmiş defa şu şekilde Allah\'tan mağfiret dilemek: \"Kendisinden başka ilâh olmayan; Rahman, Rahim, diri ve varlık-ları ayakta tutan Allah\'tan mağfiret diliyorum ve O\'na tövbe ediyorum.\" Bazı rivayetlerde \"el-Hayyu\'l-Kayyûm\" kelimesi \"er-Rahmâ-nu\'r-Rahîm\" kelimesinden önce zikredilmiştir. Her ikisine de amel etmek iyidir. Rivayetlerden de anlaşıldığı gibi, bu ayın en ...

Devamı için tıklayın.

Recap Ayının Fazileti Mübarek Gün ve Geceler

Recep Ayının Fazileti (1) Receb, tazim ve saygı anlamına gelir, îslâm öncesi Araplar Receb ayına ayrı bir ehemmiyet verirler, saygı gösterir ve şanını yüceltirlerdi. Receb ayı gelince kılıçlar kınına sokulur, oklar torbalarına yerleştirilir, derin ve kanlı husumetlerin üzerine geçici de olsa bir sükûnet örtüsü çekilirdi. Artık o gürültülü ve korkunç çöller tatlı bir huzurun baharına dalar, her taraf bir güven ve selâmet sahasına dönerdi. Öyle ki, bu ayda bir kimse babas ...

Devamı için tıklayın.