Kuran-ı Kerim Meali

Zilzal Suresi ve Fazileti Kuran-ı Kerim Meali

Zilzal Suresi 1. İza zülziletil erdu zilzaleha 2. Ve ahracetilerdu eskaleha 3. Ve kalel insanü ma leha 4. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha 5. Bienne rabbeke evha leha 6. Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a\'malehüm 7. Fe mey ya\'mel miskale zerratin hayray yerah 8. Ve mey ya\'mel miskale zerratin şerray yerah Medine\'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Deprem demek olan \"zilzal\" sûre\'nin ilk ayetinde geçer. Rahman Rahim olan Allah\'ın adıyla 1*Yer, o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı, 2*Yer, ...

Devamı için tıklayın.

AMENERRESULU suresinin anlamını anlamak Kuran-ı Kerim Meali

bismillahirrahmanirrahim peygamber ,kendisine Rabbinden indirilene iman etti ,mü\'minlerde. hepsi Allah\'a,meleklerine,kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler:\"işittik ve itaat ettik! Rabbimiz!mağfiretini dileriz;dönüş ancak sanadır!\" Allah kimseye gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmaz. kazandığı (iyilik) lehine ,işlediği (kötülükte)de kendi aleyhinedir. Rabbimiz ! eğer unutursak veya hata edersek ,bizi mes\'ul tutma! Rabbimiz ! bizden öncekilere yüklediğin gibi,bizede ağı ...

Devamı için tıklayın.