KURAN-I KERİM

Peygamber Efendimiz Neden Çok Evlenmiştir? KURAN-I KERİM

  Peygamber Efendİmİz Neden Çok Kadinla Evlendİ <span id="\&quot;contextual\&quot;" style="\&quot;font-size:" medium;\"=""> Peygamberimiz Niçin çok Kadinla Evlenmiştir.. Peygamber Efendimiz Niçin Çok Kadınla Evlenmiştir? Hz. Resul Efendimiz isteseydi daha gençliğinde iken ; genç , zengin bir çok kızla evlenebilirdi. Bu imkanı vardı fakat evlenmemişlerdir: Peygamber efendimiz kendi döneminde ...

Devamı için tıklayın.

Allah c.c Varlığının İspatı 2 KURAN-I KERİM

    ALLAH’IN VARLIĞI Son ilâhî dini bütünüyle ele alıp bunun diğer din, inanç, telakki ve düşünceler karşısında konumunu belirleyen İslâmî ilim, Akaid ve Kelâm ilmidir. Kelâm ilminin de hiç kuşkusuz, en temel konusu inâyet ve hikmet sahibi olan Tanrı’nın varlığı ve O’nun varlığının delilleridir. Bu deliller, bir yandan inananların imanlarını sağlam temellere oturtmalarını sağlarken, diğe ...

Devamı için tıklayın.