Ehlibeyt

İMAM MUHAMMED BAKIR (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM MUHAMMED BAKIR (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Muhammed (a.s) Lakapları: Bakır, Hadi, Emin ve Şakir. Künyesi: Ebu Cafer Baba-Ana: Ali (Zeyn’ul-Abidin a.s.), Fatıma (İmam Hasan-ı Mücteba’nın kızı). Doğumu: Hicretin 57. yılı, Recep ayının evvelinde veya Sefer ayının üçünde Cuma günü Medine\'de dünyaya geldi. Zamanının Halifeleri: Velid b. Abdulmelik (H.K.96), Süleyman b. Abdulmelik (H.K.101), Yezid b. Abdulmelik (H.K.105) ve Hişam b. Abdulmelik (H.K.125). İmamet Süresi: On dokuz ...

Devamı için tıklayın.

İMAM ZEYN\'UL-ABiDiN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM ZEYN\'UL-ABiDiN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Ali (a.s). Lakapları: Zeyn’ul-Abidin, Seyyid’ul-Abidin, Zeki, Emin, Zu’s-Sefinat ve Seccad Künyesi: Ebu Muhammed, Ebu’l-Hasan. Babası & Annesi: Hüseyin (a.s), Şehribanu. Doğumu: Hicretin 38. yılı, Şaban ayının beşi veya Cemad’el-Ula\'nın on beşinde Medine’de doğdu. Zamanının Halifeleri: Yezid\'den, Emevi halifelerinin 10. halifesi olan Hişam b. Abdulmelik\'e kadar 9 kişi. İmamet Süresi: Yaklaşık otuz beş yıl. Şahadeti: Hicreti ...

Devamı için tıklayın.

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Hüseyin (a.s). Lakapları: Raşid, Tayyib, Vefî, Zekî, Mübarek, Sibt, Seyyid ve Seyyid’üş- Şüheda. Künyesi: Ebu Abdullah. Baba-Ana: Hz. Ali (a.s) ve aaHz. Fatıma (s.a). Doğumu: Hicretin dördüncü yılı Şaban ayının üçüncü veya beşinci günü Medine’de gözlerini dünyaya açtı.. Zamanının halifesi: Muaviye ve Yezit İmameti: 11 yıl Şahadeti: Hicretin 61. yılı, Muharrem ayının 10. günü 57 yaşında iken şahadete erişti. Me ...

Devamı için tıklayın.

İMAM HASAN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

04- İMAM HASAN (A.S)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Hasan (a.s). Lakapları: Mücteba, Sibt-i Ekber, Seyyid, Sibt, Hüccet, Taki, Zeki, Mucteba, Zahid, Emir, Veli. Künyesi: Ebu Muhammed. Baba-Ana: Hz. Ali (a.s) ve Hz. Fatıma (s.a). Doğumu: Hicretin 3. yılı Ramazan ayının yarısında Medine-i Münevvere’de doğmuştur.[ Zamanının halifesi: Muaviye b. Ebî Süfyan İmamet Süresi: On yıl (40-50). Şahadeti: Hicretin 50. yılı, Sefer ayının 28’inde (bir görüşe göre Sefer ayının 7’sinde) 47 y ...

Devamı için tıklayın.

HZ. ALİ (A.S)’ın KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

HZ. ALİ (A.S)’ın KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Ali (a.s). Lakapları: Emir’ul-Müminin, Murtaza, Haydar. Künyesi: Ebu’l-Hasan, Ebu Turab. Baba -Ana: Ebu Talib, Esed kızı Fatıma. Doğumu: Bi’setten on yıl önce, Recep ayının 13. günü Kabe’nin içinde doğmuştur. Hilafeti: Hicretin 36\'sından 40\'ına kadar (takriben 4 yıl dokuz ay). İmamet Süresi : 30 yıl. Bu sürenin dört yıl dokuz ayında hükümet etmiştir. Şahadeti: Hicretin 40. yılı Ramazan ayının 19. günü Kufe Mescidi’nin mihrabınd ...

Devamı için tıklayın.

HZ. FATIMA (S.A)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

HZ. FATIMA (S.A)’IN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Fatıma (a.s). Lakapları: Zehra, Sıddika, Kubra, Tahire, Raziye, Merziyy, Havra’un-İnsiyye, Betul, Muhaddese, Zöhre... Künyesi: Ümmü’l-Hasaneyn, Ümmü Ebiha, Ümmü’l-Eimme. Baba-Ana: Hz. Muhammed (s.a.a), Hatice (a.s). Doğumu: Bisetin 5. yılı, Cemadiy’es-Sani’nin 20’sinde Cuma günü şafak vakti Mekke’de dünyaya geldi. Hicreti ve Evliliği: Sekiz yaşlarında hz. Ali\'yle birlikte Medine\'ye hicret etti ve hicretin 2. yılı Zihicce ayının evvell ...

Devamı için tıklayın.

HZ. PEYGAMBER (S.A.A)’İN KISACA BİYOGRAFİSİ Ehlibeyt

01- HZ. PEYGAMBER (S.A.A)’İN KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Muhammed, Ahmed (s.a.a). Lakapları: Resulullah (s.a.a), Hatem’ul-Enbiya. Künyesi: Ebu’l-Kasım. Baba-Ana: Abdullah, Âmine. Doğumu: Rebi’ul-Evvel ayının 17’sinde (Miladi 571), Cuma günü şafak vakti Mekke’de doğdu. Evliliği: Resulullah (s.a.a) evlendiği zaman yirmi beş, Hz. Hatice de yirmi sekiz yaşında idi. Nübüvvet Dönemi: Kırk yaşında, peygamberliğe seçildi. Peygamberliği on üç yıl Mekke’de ve on yıl da Medine’de olmak ü ...

Devamı için tıklayın.