esmaul husna

Esmaül Hüsna EL-MUĞNİ (istediğini zengin eden) ALLAH (c.c)

İstediğini zengin eden.) Allahu Teâlâ kullarından dilediğini zengin yapar ve bütün ömrünü zengin olarak yaşatır, bazı kullarını da ömrü boyunca fakirlik içinde bırakır. Bâzı kullunu zenginken fakir, bazılarını fakirken zengin yapar. Kulları ve servetleri üzerinde dilediği gibi tasarruf etmek hakkıdır. Bu tasarruflarda bize acı gelen cihet bulunursa, bunda bilemediğimiz hikmetleri vardır. Onun hikmet ve kudret sâhibi bir Rabb-i Rauf olduğunu öğrenmiş olanlar bu hakîkati bilirler de Allah ...

Devamı için tıklayın.

Esmaül hüsna\'yı Hafıza tekniklerini kullanarak Ezberle ALLAH (c.c)

0 allah her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. 1 BAĞ er-rahman dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren,ihsan eden. 2 KAR er-rahim ahirette, müminlere acıyan. 3 ÇIRA el-melik yaratıcı, kainatın sahibi. 4 TIR el-kuddus her noksanlıktan uzak. 5 NAR es-selam her tehlikeden selamete çıkaran. 6 LİRA el-mümin iman nurunu veren. 7 YAR el-müheymin her şeyi görüp gözeten. 8 SIRA el-aziz mutlak galip, karşı gelinemez. 9 MERA el-cebbar dilediğini yapan ve yaptıran. 10 PUF el-mütekebbir b ...

Devamı için tıklayın.