Allah c.c

Ne Harcarsaniz ALLAH C.C Yerine Başkasını Verir KURAN-I KERİM

NE HARCARSANIZ ALLAH YERİNE BAŞKASINI VERİR SEBE 39.ayetin tefsiri SEBE 39.ayetin tefsiri 39. De ki: \"Gerçekten Rabbim rızkı kullarından dilediğine genişle¬tip yayar. Dilediği kimseninkini de daraltır. Her ne harcarsanız, O, bu harcadığınızın yerine başkasını verir O rızık verenlerin en hayırlısıdır.\" \"De ki: Gerçekten Rabbim rızkı kullarından dilediğine genişletip ya¬yar. Dilediği kimseninkini de daraltır\" buyruğu bu gerçeği pekiştirmek için tekrarlanmıştır. \"Her ne har ...

Devamı için tıklayın.

Bir Kula Günahlarına Rağmen Allah c.c Veriyorsa

İmâm Ahmed der ki: Allah Rasûlü:Günâhlarına rağmen Allah Teâlâ\'-nın bir kula arzulayıp istediği şeyleri verdiğini görürsen; bil ki bu, onun günâhlarını arttırmaktır, buyurup Onlar kendilerine hatırlatılan şeyleri unutunca, Biz de kendilerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen o şeyler yüzünden sevinince\' onları ansızın yakaladık ve bütün ümitlerinden mahrum kaldılar.» âyetini okudular. ...

Devamı için tıklayın.

ALLAH c.c SIFATLARI

ALLAH\'IN cc SIFATLARI bismillahirrahmanirrahim ALLAH\'IN SIFATLARI Her Müslümanın, Allah\'ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır. TENZİHİ ve Selbi Sıfatlar Vücûd Kıdem Beka Muhalefetün lil-havâdis: Kıyam Bi-nefsihî Vahdaniyet ZÂTÎ ve SÜBÛTÎ SIFATLAR Hayât İlim İrâde Kudret Tekvin Sem\' ve Basar Kelâm -------------------------------------------------------------------------------- Vücûd Bu sıfat, Allah Teâlâ ...

Devamı için tıklayın.

Allah c.c Varlığının İspatı 1

ALLAHU TEÂLÂ’NIN VARLIĞININ İSPATI                       “Süphe yok ki göklerde ve yerde mü’minler için (Allah’ın varlığına dair) deliller vardır. “     (Câsiye : 3)                                                                                                                                               Resim. ...

Devamı için tıklayın.

Allah c.c Varlığının İspatı 2

    ALLAH’IN VARLIĞI Son ilâhî dini bütünüyle ele alıp bunun diğer din, inanç, telakki ve düşünceler karşısında konumunu belirleyen İslâmî ilim, Akaid ve Kelâm ilmidir. Kelâm ilminin de hiç kuşkusuz, en temel konusu inâyet ve hikmet sahibi olan Tanrı’nın varlığı ve O’nun varlığının delilleridir. Bu deliller, bir yandan inananların imanlarını sağlam temellere oturtmalarını sağlarken, diğe ...

Devamı için tıklayın.